background preloader

SFI

Facebook Twitter

Lära svenska. Home - World Stories. Radio Sweden på lätt svenska. Bildtema. Vad är Bildtema?

Bildtema

Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Du bockar för de språk du vill använda och trycker sedan på Kör! Varför Bildtema? Utökar elevens ordförråd med stöd av bild, ljud och text Främjar flerspråkig begreppsförståelse och begreppsinlärning Mer om Bildtema Du behöver Flashplayer för att kunna använda Bildtema. Start - Bedömningsportalen. Här finns övergripande information om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, om genomförandet och om hur materialet kan användas för bedömning, beslut och planering.

Start - Bedömningsportalen

Information till rektorer och lärare För att du som lärare eller rektor snabbt ska kunna komma igång finns här ett informationsmaterial där du bland annat får svar på frågor som när en kartläggning ska genomföras, vilka kunskaper som ska kartläggas och hur kartläggningen blir underlag för beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp. Information till rektorer och lärare (pdf) Lyssna Tolkning Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk. Information om tolkning (pdf) Filmat exempel: Tolkade samtal. Edu_base. Välkommen till Mot målets hemsida - Mot målet.

8 SIDOR – Start. 110841 kartlggning i engelska 20 nov 2012. Tema Modersmål - Skolverket. Snabbstart i svenska för nyanlända. Start - Bedömningsportalen.

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Start - Bedömningsportalen

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn. Learning Swedish – ny gratis webbkurs i svenska. Learning Swedish är en gratis nybörjarkurs i svenska för självstudier på webben, som tagits fram av Svenska institutet i samarbete med svenska och utländska universitet.

Learning Swedish – ny gratis webbkurs i svenska

Webbkursen går snabbt framåt och riktar sig i första hand till internationella studenter, utan förkunskaper i svenska, men kan förstås användas av alla som är intresserade av att lära sig språket. I början av nästa år (2016) startar även betalkurser med lärarstöd för en effektivare språkinlärning. Kursen är uppdelad i tre moduler som tillsammans motsvarar nivå A2:1 enligt den gemensamma europeiska nivåskalan för språk. I kursen möter du några utbytesstudenter som pluggar vid ett svenskt universitet. Kursmaterialet innehåller texter, ljudfiler och övningsuppgifter samt en omfattande grammatikdel, en uttalsdel med specifika övningar och ett fraslexikon med filmklipp. Safir Lararhandledning. Safir Svenska. SAFIR English. Ba Ba Dum.

Kardía lärande - Välj nivå. Swedish with Steve! Episode 16: Vowels, Part 1. GoSwedish. Twitter: app page: Your teacher does not have red hair anymore.

GoSwedish

This is old. Should create a new introduction message. ;-) However, don't forget that you can now GoSwedish in your iPhone and Android. There's a FREE "Love Edition" app for iPhone, for love doesn't cost a thing. Go check it out, type in "GoSwedish" in your app store OR click "Read more" in the description to get the direct links. ;-) Feel free to subscribe to this very channel as this is where I will be teaching you so very much! Are you looking to learn a new language? Welcome to the world where we Go Swedish! You can now Go Swedish with me in your Android and iPhone's/iPod Touch and iPad's.

Download "GoSwedish - A friendly introduction to Swedish! " iPhone version: Click the link below to take you directly to iTunes: TransparentSwedish. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Lexin Animationsteman. Bildteman. Våra svenska dialekter - SweDia 2000.

Kap 1-10 Mål 1. Kap 11-20 Mål 2. Sfi-länkar.