background preloader

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

Studiepaket om undantagsbestämmelsen
Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning? Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen.

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-rattigheter/Studiepaket-om-undantagsbestammelsen/

Related:  spraktrolletmariagudmundssonBFLUndantagsbestämmelsen- PYSSpecialpedagogik

Han ligger bakom bilden som har blivit en symbol efter terrordåden Under pågående terroristjakt twittrade konstnären Jean Jullien ut bilden – som har retweetats nästan 50 000 gånger på mindre än ett dygn, rapporterar Buzzfeed. ►LÄS MER: STARKA BILDER: Filmen visar hur folk flyr terroristerna i Paris Bilden har på många sätt blivit en symbol för terrorattackerna i Paris fredagen den 13 november. Jean Jullien, som är verksam i London, skapade bilden – som är en kombination av Eiffeltornet och ett fredsmärke.

Snabba fröfrallor som inte behöver jäsa De här frallorna är underbart goda och går så fort att göra. Perfekta att slänga ihop när man snabbt vill ha nybakat bröd! Det går att byta ut fröna till valfria frön bara den totala mängden blir 1–2 dl. Överraska familjen eller din älskade med nybakat till frukost eller gör snabbt en deg när barnen vill ha mellanmål eller ska på utflykt! Helena Looft: Är du författare, lilla vän? Med skolans nya betygssystem finns det ingen plats för språklig kreativitet. Författaren Helena Looft kritiserar svenskundervisningen. Sedan 2012 får elever i svenska skolor betyg från årskurs sex och alliansregeringen föreslog i höstas att bedömningen enligt den nya A-F-skalan ska börja användas redan från fyran. Min dotter har erfarenhet av systemet sedan ett par år tillbaka och hennes entusiasm inför skolarbetet är milt sagt låg. En orimligt stor del av lärandet kretsar kring betygen och när eleverna frågar varför de ska tillägna sig ett visst moment får de ofta svaret "därför att Skolverket har bestämt det" - vem skulle inte tappa lusten och motivationen då? PASSAR I RAMEN?

Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt. Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Om jag inser att en elev faktiskt inte har beretts tillfälle att visa kunskaper på fler än ett sätt behöver jag raskt ordna ett möte för att utvärdera elevens kunskaper på annat sätt. ”Våga tänka i nya banor” Det finns en grupp elever som är identifierade att löpa större risk att hamna i utanförskap. Projektet Levla lärmiljön är till för den gruppen som man inte lyckats nå på ett tillfredsställande sätt i skolan och som med det riskerar skolmisslyckande. För att stärka de skyddsfaktorer som bidrar till att barn och ungdomar lyckas i skolan och slutför sin utbildning med en tro på sin förmåga, har man tagit fram ett stödmaterial som ger möjlighet att på ett strukturerat vis arbeta med anpassningar och åtgärder i ett tidigt skede. Ordet Levla kommer från datorspelsvärlden och betyder ungefär ”att höja sig en nivå”, man ”levlar upp” genom att klara av utmaningar, öka sin kunskap och erfarenhet.

Så skapade designern den virala Paris-symbolen Det var i fredags kväll som terrorn slog till i Paris och 129 människor dödades i attackerna. Under helgen har sociala medier fyllts med ställningstaganden. Bland annat är det många som har använt Facebooks tidsbegränsade filter med Frankrikes flagga över sin profilbild. Men det är också en annan bild som synts i flödena. Jean Julliens "Peace for Paris". Bara minuter efter att han hört om terroristattackerna på nyheterna skissade den 32-årige franske grafiske designern ihop symbolen som, när han vaknade upp på lördag morgon, hade spridits av hundratusentals människor.– Den skapades i mitt knä, i en skissbok, med pensel och färg. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare.

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll.

Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning. Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ofta pysparagrafen. Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Bestämmelsen är till för att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte har möjlighet att nå ett visst betyg. ·Pysparagrafen gäller för alla ämnen. Självhjälp Vad innebär bipolärt syndrom hos barn?Bipolärt syndrom (BS) orsakas av en biologisk förändring i hjärnan som ger svåra svängningar i humör, tänkande, beteende och energi hos barnet. Tidigare kallades det för mano-depressivitet. Barn, vars symtom uppträder på ett annat sätt än hos vuxna, kan uppleva svåra och plötsliga humörsvängningar många gånger under en och samma dag.

Anpassningar En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers. De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. Att i detta läge hjälpa eleven med påminnelser eller strategier kan vara det som förändrar situationen. När de gemensamma ringklockorna försvunnit på skolorna har problemet med att komma in efter rasten ökat.

undantagsbestämmelsen Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt. Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Om jag inser att en elev faktiskt inte har beretts tillfälle att visa kunskaper på fler än ett sätt behöver jag raskt ordna ett möte för att utvärdera elevens kunskaper på annat sätt.

Related: