background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Python Grundkurs – Vi bygger ett matematikspel. Konferens om programmering i matematik vt 2018. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Vad är en dator Transistor. Ettor och nollor (Kom igång, Lekar och övningar) Prova på att skriva hemliga meddelanden med binär kod, det språk som datorer pratar.

Ettor och nollor (Kom igång, Lekar och övningar)

Ettor och nollor, eller ström på och av, är det språk som datorer kan förstå. När du gör program med hjälp av ett programmeringsspråk, översätts den koden sedan till maskinkod, det vill säga binär kod, som gör att du kan "prata" med datorn. ASCII-kod är ett av många sätt som vi använder för att översätta bokstäver och andra tecken till binär kod - eller från binär kod till bokstäver och andra tecken så att datorn kan skriva ut meddelanden på det språk som vi förstår. ASCII står för "American Standard Code for Information Interchange" och använder ursprungligen 7 bitar, sju möjliga ettor eller nollor som tillsammans blir koden för det tecken du vill skriva ut. 7-bitars ASCII kan skriva ut 128 olika tecken. Den ASCII som du ska få lära dig här är en variant som är utökad till 8 bitar och som därför kan skriva ut flera tecken, bland annat å, ä och ö. Skriv hemliga meddelanden i ASCII-kod. En dator förstår bara ett och noll, det är det många barn som känner till.

Skriv hemliga meddelanden i ASCII-kod

Men vad betyder det egentligen? ASCII-tabellen är tacksam att använda för att introducera begreppen ett och noll och bits och bytes. Det här är en bra inledningsövning och går att göra till en presentationsrunda med namn skrivna i binärkod. Material. Geek Girl Mini. Ozobot for Beginners. Lektionsplaneringar och övningar för Ozobot – Hospedagogen. Startar Sveriges första lärarkodstuga – Kodcentrum. Blogginlägg I höst införs programmering och digitalt skapande på schemat.

startar Sveriges första lärarkodstuga – Kodcentrum

Ett viktigt steg för digital demokrati och jämlikhet, tycker vi på Kodcentrum, men för lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Genom att starta Sveriges första lärarkodstuga vill Kodcentrum bidra till att stärka lärarnas möjlighet till fortbildning och att de vågar koda i skolan! Från och med höstterminen 2018 ingår programmering som ett delmoment i matematik- och teknikundervisningen på såväl grundskole- som gymnasienivå. Digital kompetens, där programmering ingår, kommer att ingå i samtliga ämnen. Den 6 februari kickade den ideella föreningen Kodcentrum igång Sveriges första lärarkodstuga i Göteborg.

I lärarkodstugan används ”Koda i skolan”, ett pedagogiskt material utvecklat genom just erfarenheter från barnkodstugor och kopplat till grundskolans läroplan för olika skolämnen, inte bara matematik och teknik. Vill du veta mer, kontakta Lisa Söderlund. Projects.raspberrypi. Hur bygger man en programmeringsfortbildning? I den nya ämnesplanen i matematik, som gäller från ht18, ingår att lärare i många av gymnasiekurserna (1c,2c,3b,3c,4,5,spec) ska låta eleverna arbeta med programmering som ett verktyg i matematisk problemlösning och modellering.

Hur bygger man en programmeringsfortbildning?

Lärarna behöver med andra ord inte undervisa i programmering (den bollen ligger hos grundskolan), men däremot stötta eleverna så att de får möjlighet att använda sig av programmering. Det är en stor utmaning för lärare att möta elever som kommer med varierande kunskaper och olika programmeringsspråk, om lärarna själva inte har programmeringskompetens. Det kan ses som en självklarhet att lärarna själva behöver kunna programmera för att i sin undervisning kunna stötta elevers programmerande, men många kommuner har inte planerat för hur lärarna ska skaffa sig denna kompetens.

Utbildningen omfattar tolv träffar om två timmar vardera. Länktips för lektioner (Koda i skolan, Länktips för lektioner) Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan.

Länktips för lektioner (Koda i skolan, Länktips för lektioner)

Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Windows & Chrome OS I webbläsaren Chrome kan du spara ner webbsidor som PDF. Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering. Jag gillar kontroll!

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Anybody can learn. Prepare to Run a Code Club. Cyber Games is a cyber security programme that uses gamified learning to find the next generation of cyber security experts. Computer programming. Anybody can learn. Learn to code.

mBot. mBot är en robot med en spännande allt-i-ett-lösning om man vill kombinera programmering, elektronik och robotbyggande!

mBot

Roboten kommer som en byggsats som enkelt monteras ihop. Ingen lödning krävs. Den programmeras sedan i Scratch eller Arduino IDE. Med mBot ges massa möjligheter att utvecklas inom vetenskap, teknologi, ingenjörskunskap och matematik. Videon visar hur man installerar drivrutinerna för en kontrollmodul och hur man laddar ner den senaste frimware mjukvaran i kontrollmodulen samt hur man styr led lamporna på en mBot. Mblock3 - mBlock. mBot robot kit - educational programmable robot.

1.

mBot robot kit - educational programmable robot

Resurser - Kodknäck. Webbsajter där du kan lära dig programmering Kodboken – www.kodboken.se Code.org – code.org Programvara för programmering Scratch (online och kräver dator med Flash) – scratch.mit.edu.

Resurser - Kodknäck

En resurs i projektet Makerskola. Aktiviteter-arkiv. Programmera mera 2.0 - lektionstips: Internet. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis!

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Digitala Lektioners nyhetsbrev. Datalogiskt tänkande med DATALIA Skelleftea Kommun. F-3 Osmo Coding Skelleftea kommun. F-3 Robotprogrammering med Dash Skelleftea kommun. F-3 Dansprogrammering och Lightbot Skelleftea kommun.

F-3 Hej Ruby Skelleftea kommun. Förskola-3 Robotprogrammering med Blue-Bot Skelleftea Kommun. 4-6 Programmering med Scratch och Kodboken Skelleftea kommun. 4-6 Robotprogrammering med mBot Skelleftea kommun. 4-6 Koppla och Koda med Makey Makey Skelleftea kommun. Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning.

En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Skolkontorets mål är att ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering och det här materialet erbjuder praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i förskola och skola.

För att kunna ta del av Kodväskorna ska pedagog genomgå en kort fortbildning. Länktips för lektioner (Koda i skolan, Länktips för lektioner) Programmering i läroplan 2018. Såå kul med programmering! – Sidekicks på rIKTigt. Vi har börjat med programmering i klassen och alla tycker det är så kul. Efter att ha varit på skolverkets konferens kring förändringar i Lgr 11, de nya direktiven om att införa programmering i skolan och föreläsningen utav Karin Nygårds så väcktes min nyfikenhet. Vi använder oss av mycket teknik idag både i och utanför skolan.

Grundskolelärare oroliga inför att lära ut programmering. Programmering och digital kompetens ska läras ut i grundskolan från och med höstterminen 2018. Det anses vara en viktig kunskap anser Skolverket. Bara i Göteborg berörs över 20.000 grundskoleelever. Men i en undersökning, som Lärarnas riksförbund gjort, så säger hälften av alla grundskolelärare att de inte har tillräcklig kompetens, och 8 av 10 känner sig osäkra på att undervisa i ämnet. – Jag vill inte påstå att lärarna är förberedda på detta, säger Ann-Marie Cederqvist, mellanstadielärare vid Skutehagens skola. Kommer lärarkåren att hinna då. Om programmering (Kom igång) – Kodboken. How Silicon Valley Pushed Coding Into American Classrooms. 10 things to try right now with your child on Scratch and ScratchJr. By Saskia Leggett, Scratch Outreach Manager, and Kaitlyn Leidl, DevTech Research Lab Program Coordinator at Tufts University Creating projects with Scratch and ScratchJr can be a way to reflect on experiences that you and your family have shared.

Here are 10 things to try with your Scratchers right now before you get ready for the next school year. Use these hands-on activities and accessible tips to dive into new and creative projects together! Things to try on Scratch 1. Aptly named, the Getting Started page is a great place to start! Try this: Use the Animate Your Name tutorial and to create a lively project that makes your nickname, surname, or initials come to life! 2. Kom igång med Jennykodar (Koda i skolan, Länktips för lektioner) – Kodboken.

Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan. Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Programmering - Buggstafetten ett av Linda Kempes bästa lektionstips i matematik! Get creative with coding with Scratch during CSEdWeek! □ □ Programmera mera 2.0: Datorer. Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum. Kom igång med programmering – Kodboken. Teachers, Try Learning These HTML Tags. You might be surprised how handy knowing a few HTML tags might be. Here are a few tags that will help you to make your use of Web 2.0 tools a little less frustrating.

The web is coded in HTML (Hyper Text Markup Language). For the most part you do not realize the code is there. For most Web 2.0 tools the user interface does not require that you know any HTML to utilize the product. With that being said, many of them ALLOW you to use HTML if you know it. WordPress Text This blog utilizes WordPress. The first thing to realize about HTML tags is they are always between the less than symbol and the greater than symbol.

KUBO. En helt ny produkt som gör att logiken bakom kodningen blir lätt att förstå. Varje pusselbit innehåller programmeringskod till ett kommando. Barnen lägger ut pusselbrickorna i den ordningen de vill att roboten ska utföra de olika kommandona. Utbildning - Lära ut kod - Apple (SE) Om programmering - webbkurs. Gå vår webbkurs om programmering. Den vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.