background preloader

Duktig lärare med praktiska ideér

Facebook Twitter

Sommarpresent: Spela kort i sommar! Sommarpresenten är under tillverkning… Efter mycket kortspelande blir vår present en kortlek tillsammans med spelregler i ett häfte.

Sommarpresent: Spela kort i sommar!

De kortspel och patienser som vi spelat under året. Det finns också en QR-kod till en liten film där spelet spelas och förklaras så att det ska vara lättare att komma ihåg reglerna och förklara för föräldrarna i sommar. Vi hoppas på mycket spel och roligt och samtidigt tränar vi en massa kunskaper och förmågor på samma gång.

Värna om språket. Ett kunskapskrav som har utmanat mig är ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk”.

Värna om språket

Utmaningen har legat i att göra de didaktiska frågorna vad, hur och varför, med betoning på varför-frågan, meningsfulla och begripliga för eleverna. Eleverna går i årskurs 6, armar och ben är överallt och hormonerna spritter i kroppen, framme vid WB står jag och skall motivera till intresse av språkbruk i Sverige och Norden? Hur ska jag få dem intresserade av t.ex. värmländskan, rikssvenskan, skånskan och lulemål? Att ”bara” presentera kunskapskravet räcker inte, jag måste hitta en annan ingång. Lektion 1 Att utgå från elevernas värld brukar vara ett vinnande koncept så jag började arbetsområdet med att koppla deras eget språkbruk såsom sms-språk och gaming-språk till den inledande uppgiften. Lektion 2 Lektion 3. Motivationsskapande undervisning, ABC-klubben.

Jag såg en föreläsning av Bosse Larsson på UR samtiden.

Motivationsskapande undervisning, ABC-klubben.

Han pratade om att vi inte kunde skapa motivation men motivationsskapande situationer. (Se mitt förra inlägg.) Att eleverna får använda digital teknik kan skapa motivationsskapande situationer. Vi har jobbat med att göra Power Point och prata in ljud med Office mix och så har vi jobbat med I-Movie. Eleverna vill inte sluta jobba… Upplägget kring detta skrev jag som sagt om i mitt förra inlägg. Security Check Required. Security Check Required. Min planering – Tobias klassrum. Motivationsskapande undervisning, ABC-klubben. Nicholas Montessori Preschool, Kindergarten in Martinsville, Bridgewater.

GratisSkole.dk: Velkommen til gratisskole.dk. Blandat - Mitt lilla klassrum på nätet. Mall till kunskapsväggen. Eleverna leder samtalet. Efter någon veckas förberedelse har vi haft våra utvecklingssamtal under två dagar och jag är så stolt och imponerad över mina kompetenta elever som återigen lett sina egna samtal med bravur!

Eleverna leder samtalet

De gjorde det första gången förra året i förskoleklass så nu var det tredje samtalet de ledde. Då eleverna leder sina egna samtal så gäller det att de är ordentligt förberedda. Vi har arbetat igenom ämne för ämne och diskuterat med eleverna vad kravnivåerna är i åk 3. När vi gått igenom kravnivåerna så har jag använt de omskrivningar av dem som finns på Ullis skolsida.

I huvudet på en fröken… Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. Svenska - Mitt lilla klassrum på nätet. Sannes montessorimateriel – Google Drive. Skolkoppen – en kopp med skolblandning. Arbeta med nya ord – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Sock Puppets får eleverna att tala – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg.

Pedagogiskt material

Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt! Sannes montessorimateriel – Google Drive. Montessorimaterial. Hur befäster vi matematikbegreppen? Boktokig. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar. I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar

Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på. Däremot “Ställa egna frågor som går att undersöka” och “Planera egna undersökningar” är några av de förmågor som jag upplever att många elever får träna betydligt mindre på i sin NO-undervisning. Tydliga och konkreta lektionsmål. I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner.

Tydliga och konkreta lektionsmål

Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever. Det blir också en lugnare lektion då fler elever känner sig trygga i vad som ska hända. Fun Animal Facts for Kids - Crazy, Cool, Funny, Amazing, Interesting. Mattepapper. Värna om språket. Att bygga upp en berättande text. Slippa stressen inför NP. Jag ska äga planeringen!

Jag försöker utveckla min undervisning och har jag nu landat i att mitt sätt att undervisa är att jobba målmedvetet med mina elever.

Slippa stressen inför NP. Jag ska äga planeringen!

Jag jobbar också med två spår i klassrummet och försöker ha med det i planeringen så ofta som möjligt. Med två spår i undervisningen menar jag att vi i klassrummet jobbar mot samma mål men att den grupp av elever behöver stöd i form att språk, ord och begrepp. Låt oss prata om matriser och kunskapskrav en stund… Under detta läsår går vi på min skola Skolverkets och Karlstads universitets kurs betyg och bedömning.

Låt oss prata om matriser och kunskapskrav en stund…

En tydlig och nyttig kurs som skapat många kloka diskussioner i lärarlaget. Problemlösning – I drömmarnas värld – Räknesätt. Projektet I drömmarnas värld fortsätter. Idag var det problemlösning igen. Det gällde att möblera sitt rum som man under förra problemlösningen gjorde en ritning över. Skriva en handlalista. Räkna ut vad det kostar. Räcker mina sparade pengar? Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Photos de la publication de Sophia... - Sophia Stenfeldt. Nya undervisningsgrepp. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Beskriva matematiska händelser. Beskriva matematiska händelser. Värdegrundsvecka. Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. Skolstartslektion och frågor om sommaren. What the Teacher Wants!: F...l....u....e.....n.....c.....y. As I was finishing up my report cards a few weeks ago. I noticed that MANY of my students were FAILING not meeting the standards in fluency. I always talk about fluency, but I've never really stressed it. Daily 5: Chapter 2. There are six principles essential to implementing Daily 5...

Pedagogiskt material. Frågebatteri. Skolfröken fräken.