background preloader

Speciella behov

Facebook Twitter

Pin on ADHD. Explore more ideas with a Pinterest account Sign up to see more Continue with Facebook Continue with Google By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy.

Pin on ADHD

Students with Disabilities: Special Education Categories. Anpassning för elever. A Handy Chart Featuring Over 30 iPad Apps for Students with Special Needs. Stava Rex i Google dokument - Documentos de Google. Inclusion scolaire. Dyslexie et anglais : une fatalité ? - Langues Dijon. L’anglais est une matière particulièrement difficile pour les élèves atteints de troubles "DYS" (troubles spécifiques apprentissages).

Dyslexie et anglais : une fatalité ? - Langues Dijon

Italien : 33 graphèmes pour 25 phonèmesFrançais : 190 graphèmes pour 35 phonèmesAnglais : 1120 graphèmes pour 40 phonèmes. Dyslexie et anglais. Enfant dyslexique et langues étrangères : possible ou impossible ? – DYS-POSITIF. Comme tous les autres élèves, l’enfant dyslexique devra apprendre une seconde langue.

Enfant dyslexique et langues étrangères : possible ou impossible ? – DYS-POSITIF

Comment apprendre l'anglais à un enfant dyslexique ? SEGPA. 100 idées+ pour venir en aide aux élèves dyslexiques - Tom Pousse. Dyslexie — Enseigner avec le numérique. Université d'automne « La dyslexie à l'École » - Sommaire. Dyslexie et anglais : une fatalité ? - Langues Dijon. Specialundervisning. Inkludering, Spec.pedagogik. 5 Tools And Strategies That Support Personalized Learning. 5 Tools And Strategies That Support Personalized Learning by TeachThought Staff Personalized learning is something that many teachers strive for, but it can be easier to want it than make it happen.

5 Tools And Strategies That Support Personalized Learning

Personalization is best created at the learning model and curriculum level rather shoe-horned in after the curriculum is done, but when you’re given lemons you play the hand you’re dealt when in Rome, because birds of a feather may not come back unless you set them free. Wait. What? 1. A choice board is a brilliantly simple tool that can provide scaffolding, tiering, use of Bloom’s taxonomy, support multiple learning styles, and more. In fact, these can be done on the fly. 2. By its very nature, Project-Based Learning requires a significant role for the student. 3. Extra anpassningar. Apptips för elever i behov av särskilt stöd. Stödmaterial för inkludering av elever med AST. Pdf3323. Kvalitet på Mimers gymnasium. Exekutiva funktioner - en genomgång. Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

Exekutiva funktioner - en genomgång

Det är de exekutiv funktionerna som ofta sätter käppar i hjulet för människor med npf. Alla har vi mer eller mindre svårt med delar av dem, men det är först när man blir hindrad i sin vardag, som man kan börja prata om en funktionsnedsättning. "Med exekutiva funktioner (EF) menas förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland. Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Går det att sätta rättvisa betyg? I mitt jobb som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet har jag många olika arbetsuppgifter.

Går det att sätta rättvisa betyg?

Exempelvis medlemsrådgivning och intressepolitiskt arbete framför allt inom området skola/utbildning men även arbete och socialförsäkring. I det intressepolitiska arbetet ingår bland annat att företräda förbundet i kontakter med myndigheter, riksdag och regeringskansli. Igår hade jag en sådan kontakt då jag var på samråd med Skolverket. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Lärmiljö - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Lärmiljö - Umeå

Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

0912f5103e41560dfa000000. FULLTEXT01.pdf. Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödb... För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om framgångsfaktorer för att få eleverna att acceptera hjälpmedel och andra anpassningar .

Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödb...

Något som jag inte tog upp så mycket då är vikten av att involvera och lyssna på elevens egna tankar och åsikter om vad som hjälper i skolan. Ganska ofta så hamnar vi i att diskussionerna om vad som hjälper en viss elev sker utan att huvudpersonen – eleven själv – är delaktig och sätts i centrum. Det kan såklart vara för stora krav att ett barn själv ska veta vad som är gynnande i olika situationer. Men ofta har de många kloka tankar som är viktiga att lyssna på för att vi ska kunna stötta på bästa sätt. För att uttrycka dessa kan vi behöva ge eleverna stöd. Vi måste kunna tala om begåvning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Inlägg av Ida Lindblad 18 september 2018 Begåvning (i detta sammanhang den teoretiska begåvningen) är ett begrepp som i samhällsdebatten många gånger undviks men vi måste kunna tala om att människor har olika begåvning.

Vi måste kunna tala om begåvning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Kollegor kan ta upp att begåvning inte förklarar allt, vilket vi är helt eniga om, men om vi väljer att bortse från begåvning kommer vi att missa en bidragande pusselbit för att kunna förstå och anpassa. Psykolog Gunilla Carlsson Kendall har uttryckt att ”Man har en bild av att det finns en liten grupp personer som är utvecklingsstörda och en stor grupp som är normalbegåvad. Det är som om det vore en artskillnad mellan dem, men så är det inte. Det är en gradskillnad.” Språkstörning - Nio vanliga missförstånd. En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt.

Språkstörning - Nio vanliga missförstånd

Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. Här vill jag försöka avliva några av dem. 1. Please Don't Make Me Write! - Autism Asperger's Digest Autism Asperger's Digest. Please Don’t Make Me Write! By Kathy Oehler, MS, CCC-SLP Autism Asperger’s Digest January/February 2013 Most students with autism spectrum disorder (ASD) hate to write. Even a simple writing assignment can trigger a major meltdown. So, what can a parent or teacher do to help? Why Is Writing So Difficult? The process of writing requires much more than the ability to form pretty letters. Language difficulties can influence a student’s ability to come up with ideas to write about. Why Is Writing So Important? Linus har dyslexi – de här lärverktygen hjälper honom! – Specialpedagogerna Sundbyberg.

Fungerande pedagogik och lärverktyg har gjort att Linus vågar mer, han vet att han kan läsa alla texter, har fått större självförtroende och är motiverad för skolarbetet.