background preloader

Spec svenska

Facebook Twitter

Lilla Språkmästaren. Skolverket.

Läsning och skrivning

Språkutvecklande arbetssätt. LegiLexi. Läs och skrivundervisningen. Jul. Planeringar. Skolsidor. Bild. Kakor. No. Halloween pyssel. Pinterest. Snicksnacksnoken.se. Det finns massor man kan göra för att stötta barns språkutveckling!

snicksnacksnoken.se

Här har vi samlat våra bästa länktips med råd och material: Lekdatabasen innehåller tips på massa språklekar från Folkhälsan BLOM – massa information och övningar från logopeder i Borås Hatten Förlag har sidor med inspiration, och vår logoped Elvira tipsar om språklekar och övningar. Lexin – toppen för att förbättra ordförrådet! Annikas klassrum – med både tips, material och spel att ladda ner Förskoleburken Ingelas lekstuga Emma – bjuder både på spel och inspiration Spraklek.se Karlstadmodellen Barnböcker är förstås jättebra att använda för att stimulera språkutvecklingen.

Kolla gärna in More Than Baby Talk en matnyttig folder (på engelska) om hur man kan stimulera barns språkutveckling! Och för fler engelska länktips, och engelskt material som kan anpassas till svenska, titta in på vår systersida prattlesnake.org För äldre barn/ungdomar: Länkskafferiet Det är också lätt att göra egna material, t ex med bilder man hittar på nätet. Lek med språket - Folkhälsan. Sökresultat - Folkhälsan.

Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som vill arbeta medvetet med återkoppling i undervisningen. ”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade – då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009) Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt.

Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som vill arbeta medvetet med återkoppling i undervisningen.

Studier visar att mycket av den feedback eleverna får i skolan leder inte till ett ökat lärande. En lärare som medvetet arbetar med återkoppling drar nytta av varje situation – minut för minut, dag för dag – för att kunna ge eleverna relevant återkoppling. Ger man återkoppling endast efter avslutat arbetsområde eller termin ges eleverna sämre möjlighet att utveckla sitt lärande. För att återkopplingen verkligen ska göra skillnad behöver den vara integrerad i undervisningen och genomföras ofta.

Som mest effektiv för lärandet är återkoppling när den är så konkret som möjligt och utgår från elevens arbete under pågående process. Lärmodul- faktatexter. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut.

Lärmodul- faktatexter

För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Denna undervisning innefattar inte bara svenskämnet, utan alla skolans ämnen, framför allt de naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnena.

Moment A individuella förberedelser · att förutspå. Hjälpmedelsboken Grundskola - Gymnasium. Läsarröster: "Denna bok förmedlar att hjälpmedel i första hand handlar om goda relationer, bemötande, kunskap, positiva attityder och anpassningar av miljön.

Hjälpmedelsboken Grundskola - Gymnasium

Inspirerande läsning som ger hoppfullhet om vad som lönar sig i den inkluderande lärandemiljön. Detta är vad vi i skolan efterfrågat, det är en bok som efter att vi slukat den kommer att finnas i varje pedagogs verktygslåda och användas som uppslagsbok. Istället för information om att... så får vi här svar på frågan Hur? Ur ett imponerande kontaktnät har Gunilla Gerland, med omsorg, valt de personer som här delar med sig av sina erfarenheter från olika pedagogiska och tekniska lösningar. Tack Gunilla för att du skrivit denna bok! Bornholmsmodellen® Bornholmsmodellen®ankianka662018-06-05T18:35:48+00:00 Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet.

Bornholmsmodellen®

Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda. Bilden här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Under åren som gått har många förbättringar och tillägg i form av kompletterande material tillkommit.

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Forskning_klassrummet. qWk 22 H4 test avkodning. Kommunikation, läs- och skrivutveckling. Kartläggningsmaterial- screening -Språk- läs- och skrivutveckling Förslag till för- och grundskolan i Umeå Exempel på kartläggningsmaterial: FörskolaTRAS www.spf-utbildning.com SIT Språkligt Impressivt Test www.dop.se KAN Kartläggning av spirande språk, 3-6 år gun.sundqvist@kuratorn.se Förskoleklass Bornholmsmodellen – Vägen till läsning.

Kommunikation, läs- och skrivutveckling

I Lundberg www.nok.se Skolår 1-3 IL-basis grupp-prov, åk 1(fonologisk medvetenhet, hörförståelse,) www.hogrefe.se teckna och skriva, bokstavskännedom, rättskrivning)Fonolek från åk 1 www.ostersund.se/lpcDLS bas åk 1 och 2 (läslust, läsning - läsförståelse, skrivning) www.hogrefe.se DLS för åk 2 och 3 (Omarbetad version, ny normering 2013) www.hogrefe.seLäsEttan, indiv.

Bredd och spets

Tema. Hälsoverkstaden.