background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Vad är trygghet och studiero för dig? - Sara Bruun. Trygghet och studiero är begrepp som flitigt diskuteras i media.

Vad är trygghet och studiero för dig? - Sara Bruun

Hur skapar man trygghet och studiero och vad är det egentligen? Är trygghet och studiero att alla dina elever sitter tysta i raka rader och lyssnar på dig när du står vid tavlan och föreläser? Kan trygghet och studiero vara att eleverna sitter i grupper och har tämligen högljudda diskussioner? Vilket klassrum ser du framför dig när du tänker på ett klassrum där det råder trygghet och studiero – fundera på detta en stund. Om det var du: Tjalla. 180710-1_102033_Om_det_var_du. Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande – Specialpedago... Sommarlovet börjar närma sig sitt slut och om några veckor kommer skolorna vara fyllda av elever. Men innan eleverna kommer har vi som arbetar inom skolan några dagar för uppstart. Som specialpedagog brukar jag vid uppstartsdagarna få tid med lärarna för att arbeta med frågor som rör pedagogik.

Till ett sådant tillfälle formulerade jag några elevcase, fallbeskrivning av olika elever, som vi arbetade med. Att prata utifrån olika konstruerade fall kan hjälpa oss att lyfta blicken och bli ett verktyg i det kollegiala lärandet. Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF. Linda Petersson är doktorand inom specialpedagogik, specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar inom södra regionen på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) – och hon vet vad skolor behöver göra för att bli bra på att möta barn och elever med NPF.

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen. I varje nummer av tidningen Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”.

Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen

Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från vårerminen 2019. Här är fem appar som fem lärare använder till vardags i klassrummet för att höja undervisningen: 1. Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever. En av de viktigaste faktorerna för lyckad undervisning är relationer.

Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever

Då talar man ofta om relationen mellan lärare och elev, men de flesta relationerna i ett klassrum är de mellan elever. Hur skapar man snabbt ett gott klimat i ett klassrum. I det här inlägget delar jag mina erfarenheter kring detta. Varför blir det så olika stämning i olika klasser? Hur kan man påskynda gruppdynamiken i en klass så den goda stämningen infinner sig snabbare? Likvärdighet i bedömning och betygssättning – webbkurs - Skolverket. Skapa konto eller logga in Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsportal Därför ska du delta Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning enskilt eller tillsammans med dina kollegor.

Likvärdighet i bedömning och betygssättning – webbkurs - Skolverket

Vad? Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du kan göra hela kursen enskilt eller tillsammans med andra. Det finns även möjlighet att dela inlägg med andra deltagare. För vem? Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper om likvärdig betygssättning. Superhjälparna. Hedi Fried - frågor jag fått om Förintelsen. Svag koppling mellan lärares bedömning av elevtexter och undervisning. Berätta en bild – en skrivartävling för dig mellan 15 och 20 - Radioföljetong... Tävlingen riktar sig till dig mellan 15 och 20 och uppgiften är skriva en berättande text inspirerad av ett fotografi.

Berätta en bild – en skrivartävling för dig mellan 15 och 20 - Radioföljetong...

Det kan vara en bild du tagit själv eller en som någon annan tagit – det viktiga är att du hittar en berättelse i den. Uppgiften är inspirerad av Olivia Bergdahls text Hjälten Josef Schulz på fotografiet som belönades med Sveriges radios novellpris 2016. Erenius - Nu är Lunds programmeringssida klar!... Lektionsobservationer. Film om skolan - Pedagog Stockholm. Intervju med Karin Nygårds om programmering i skolan Vi har intervjuat Karin Nygårds om hennes arbete med att få in programmering i skolan. 2013 började Karin utforska programmering tillsammans med sina elever.

Film om skolan - Pedagog Stockholm

Sedan dess har hon haft stor påverkan på skolsverige och vunnit ett flertal priser för sitt engagemang. Från nyanländ till nyanställd Från nyanländ till nyanställd är ett projekt med syfte att snabbt få ut nyanlända lärare i Stockholms skolor. Skolfakta En kort film med visste du att... fakta om Stockholms stads skolor. Vad tycker elever och lärare om skola i en paviljong? Varför använder Stockholms stad paviljonger? Kolla Kultur This video is about Kolla Kultur Blackebergs gymnasiums normkritiska satsning När eleverna på Blackbergs gymnasium skickade signaler till skolledningen att skolan hade begränsande normer, startade skolan upp ett projekt inom normkritisk pedagogik för all personal på skolan.

STLS vetenskapliga ledning Självskattning Exit tickets. Fem bra sätt att spara tid för lärare. Tvärgruppsredovisningar är grejen! Hej alla!

Tvärgruppsredovisningar är grejen!

I det här inlägget vill jag berätta om hur jag använder tvärgruppsredovisningar som lektionsupplägg när eleverna håller på att lära sig något nytt inom ett visst ämnesområde. Både jag och eleverna gillar detta sätt att arbeta mycket! Det är faktiskt en metod som jag har återkommit till under många år och hittills har jag använt upplägget i nästan alla mina kurser den här terminen, bland annat i Svenska 3.

Tvärgruppsredovisningar är ju i sig är absolut inget nydanande men jag tycker att jag har kunnat förfina arbetet med hjälp av digitala verktyg och hittat lite olika sätt att variera detaljerna på. Ibland är det också de rätt enkla uppläggen som fungerar bra, tycker jag! Pluggkoden. Tipsbank.doc. Att ge eleverna respons. Tidigare skrev jag längre skriftliga omdömen efter avslutat arbete, men den responsen ägnar eleverna lite tid åt av flera skäl.

Att ge eleverna respons

Några av dessa är: Motivationen att bearbeta text efter avslutat arbete är väldigt låg. Uppgiften är ju klar! Sannolikheten att eleverna ska komma ihåg tipsen till nästa gång de skriver är försvinnande liten.Alltför omfattande respons med både språkliga och innehållsmässiga påpekanden gör att eleverna stänger av. Därför försöker jag idag använda mig att riktade och koncentrerade uppgifter som svarar upp mot lektionens syfte. Flera gånger varje vecka (under mer intensiva skrivperioder) får eleverna respons på sitt skrivande. Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem. ”Feedback says to a student, ‘Somebody cared enough about my work to read it and think about it!’

Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem

Most teachers want to be that somebody.” Med denna tänkvärda mening mitt i prick inleder Susan M Brookhart en av de bästa böcker jag läst om feedback. Bokens titel är How to Give Effective Feedback to Our Students (2008) och den är utgiven av den internationella organisationen ASCD med medlemmar i många länder. ASCD jobbar utan vinstintresse och arbetar med ett antal experter inom utbildning för att utveckla professionella utvecklingsprogram, onlinekurser och publikationer för att hjälpa lärare lära sig, undervisa och leda.

I boken tar Brookhart sin utgångspunkt för återkoppling i de formativa frågorna som bl.a. Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo . Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. Integritet och säkerhet på nätet. Kalender 17.