background preloader

Pedagogiska bloggar

Facebook Twitter

Ett supportsystem för lärare. Skolpeppen. Underlätta bedömningen – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET] Detta är en mycket bra modell för att utveckla bedömningsprocessen i klassrummet.

Underlätta bedömningen – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET]

Det är lätt att fastna i en typ av kontroll där läraren delar ut prov och inlämningsuppgifter, rättar det eleverna gör och skriver kommentarer för att sedan registrera resultatet som underlag för omdöme/betyg. Men är detta det enda sättet att arbeta på? Tänker man att bedömningens primära syfte är att stötta elevens fortsatta utveckling går det att tänka på fler sätt kring sin bedömning än ovan beskrivna kontroll. Vi behöver självklart stämma av elevernas kunskapsnivå med jämna mellanrum, men vi behöver också variera oss (för vår egen och elevernas skull)!

Och där kommer The Feedback Pyramid in som en hjälpande hand! Modellen kan läsas uppifrån och ner. Dokument att ladda hem. Ett fantastiskt föräldramöte som kanske kan inspirera:) Igår höll jag i terminens föräldramöte och det var tredje i ordningen med denna klass då de är femmor nu.

Ett fantastiskt föräldramöte som kanske kan inspirera:)

Förra hösten fokuserade jag på att föräldrarna skulle få förtroende för mig och få en inblick i min syn på lärandet. Det resulterade i ett kort bildspel på mig som visade min busiga, tokiga och roliga sida för att senare under föräldramötet ta den mer seriösa rollen där jag förklarade min praktiska teori med viss förankring i forskningen. Sen var det självklart lite allmän information som de behövde veta samt hur jag tänkte lägga upp undervisningen i mina ämnen. Vårens föräldramöte ville jag engagera mina föräldrar mer och hade därför ett lite annorlunda innehåll.

I slutet på höstterminen fick eleverna sammanfatta allt vi arbetat med på tavlan. Specialpedagogik för alla. Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt lärande. Struktur: Mötas på mitten Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA.

Vi har provat den i specialundervisning och i klass och den har fungerat mycket bra! Vi har enkelt modifierat den ibland för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa!

Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. När jag är arg är jag förbannad. När jag är ledsen är jag förtvivlad. Ibland tar jag allt personligt. Relationen – förutsättningen för lärande. Här om dagen när jag hämtade min yngsta dotter på förskolan så sprang min äldsta, som nu går i skolan, in på gården och möttes av barn efter barn som ville krama henne.

Relationen – förutsättningen för lärande

Barn som hon med pedagogernas hjälp har fått fina relationer med. Relationer som har gjort henne trygg. Men de har inte bara byggt fina relationer mellan barnen utan de arbetar ständigt på relationerna mellan den vuxne och barnet. Så naturligtvis kom pedagogerna fram och visade sin kärlek och sitt intresse. Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt. ”I Sverige görs stora satsningar inom it i skolan.

Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt

Denna studie visar på vikten av att satsningarna är väl genomtänkta och pekar på behovet av en diskussion kring dess förutsättningar, potential och utformning. En förklaring, menar OECD, till att studien överlag inte visar några positiva samband mellan hög it-användning i skolan och elevprestationer, är att det saknas kunskap om hur it ska användas på rätt sätt. Lärarens undervisning är den viktigaste faktorn för elevers lärande. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande.

Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven). Innehållet har dock ett helt annat sikte. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. Principalpersson. Tydliga och konkreta lektionsmål. I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner.

Tydliga och konkreta lektionsmål

Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever. Lyssna på pdf – tidseffektivt – ThereseLinnér. Tekniken underlättar tillvaron många gånger och idag det finns många vägar att få information uppläst som ett väldigt bra sätt att göra information mer tillgängligt.

Lyssna på pdf – tidseffektivt – ThereseLinnér

Det finns många appar som stöttar vid läs- och skrivsvårigheter till exempel. Själv har jag då och då använt funktionen i min telefon till att lyssna på olika dokument, för att underlätta min vardag och hitta sätt att ta del av information även när det inte går att sätta sig och läsa den. Lärarnas dag - Home. Glad påsk! Kunde alla vara med på påskfirandet i skolan? Det påskens sista dag och våren är äntligen på väg.

Glad påsk! Kunde alla vara med på påskfirandet i skolan?

NPF BLOGGEN: Autistiska sammanbrott. Meltdowns och shutdowns - två olika sorters sammanbrott vi med asperger kan uppleva om vår hjärna samlar in för mycket intryck. Man kan väl säga att det är ungefär som när en hårddisk fylls på med för mycket saker, datorn börjar då hacka och hänga upp sig och plötsligt blir det en hårddiskkrasch.

När jag var yngre förstod jag inte varför jag fick sammanbrott så fort min hjärna blev överbelastad. Det kunde börja sticka, bränna och hugga i kroppen. Vem eller vad ska bort? Slippa stressen inför NP. Jag ska äga planeringen! Jag försöker utveckla min undervisning och har jag nu landat i att mitt sätt att undervisa är att jobba målmedvetet med mina elever. Jag jobbar också med två spår i klassrummet och försöker ha med det i planeringen så ofta som möjligt. Med två spår i undervisningen menar jag att vi i klassrummet jobbar mot samma mål men att den grupp av elever behöver stöd i form att språk, ord och begrepp.

Det är också ett sätt att jobba målmedvetet, för jag gör klart för mig vad konkret som är en godkänd nivå och en mer än godtagbar nivå kring målet och försöker riktat leda lärandet mot de olika nivåerna för de olika grupperna. Samtidigt vet alla vart vi ska! Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans. Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna.

Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. Matriser leder till bättre elevprestationer. Forskarna Ernesto Panadero och Anders Jönsson visar i en forskningsöversikt om formativ användning av matriser att dessa kan stödja elevers lärande på flera sätt. Forskarna var dels intresserade av på vilka sätt användning av matriser kan åstadkomma bättre elevprestationer och dels vilka faktorer som påverkar formativ matrisanvändning.

I studien ingick 21 studier från olika ämnen och stadier. I en del av studierna är faktiska prestationer undersökta medan andra studier baseras på elevuppfattningar. Inkluderande undervisning. Räkna med Vasaloppet. Iktbanken. Kahoot – ett snabbt sätt att få syn på kunskaper – ThereseLinnér. Det finns många sätt att snabbt utvärdera och få en bild över var man har sin grupp. Så kallade exit-ticket av olika slag. För egen del blandar jag digitala och icke digitala sätt för att använda det som passar bäst utifrån frågeställningen.

Avsnitt 43 med läraren/bitr. rektorn Paulina på Gärdeskolan  om "tvålärarskap" - #annaochphilip. Minecraft i undervisningen. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. EPA – allas röster blir hörda – ThereseLinnér. Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck. Hjälp - vi dränker eleverna i återkoppling! - Nicklas Mörk. Runt om i landet försöker lärare utveckla undervisningen tillsammans mer intensivt än någonsin förr. Jag törs också påstå att de flesta lärare någon gång de under de senaste åren har refererat till antingen John Hattie eller Dylan Wiliam när de diskuterat betydelsen av återkoppling till elever med sina kollegor. Vi vet att lämplig återkoppling är viktig för elevernas lärande.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Född 2001, Vad är 9/11? – om att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 1 av 2) Tio topplistor du inte vill vara utan. Pluggkoden. En lärare under ständig utveckling.