background preloader

Skolplanering, process

Facebook Twitter

A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms. I was supervising a teacher who was enrolled in our program at the University of Massachusetts Amherst that focused on developing student self-knowledge, ego strength, trust and community in classrooms.

A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms

We had created a manual with over 50 classroom lessons. She was teaching at a high school in an economically depressed district in northern Appalachia. She called me in a state of frustration. "I've used dozens of the exercises you guys developed, and they're not the least bit interested. There's no sense of community, and the trust level is non-existent. Students Take Ownership So I visited the class. FCL magazine No 2 2014 EN. Interview with Peter C. Lippman Author of...

”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om. Stora öppna ytor kan se häftigt ut och det känns ”wow”. Men det fungerar inte i en skola i praktiken. Peter Lippman har studerat och designat skolmiljöer i tjugo år. 2010 släppte han en bok där han skriver om ”evidensbaserad design” i skolan.

. – En antiloop som ska dricka vatten ur ett vattenhål är glad för själva vattnet. Gleniti School Our Flexible Learning Environment Journey 2014. Finpeda.fi. The case for space: Sean Corcorran at TEDxLaSierraUniversity. Active learning spaces at Tecnológico de Monterrey. Six Keys to a Classroom Makeover. I recently had the opportunity to sit down with three of the nation’s leaders in classroom design, and founders of the MTV-meets-classroom style resource, Classroom Cribs: elementary school principal Ben Gilpin, technology specialist AJ Juliani, and classroom teacher and award winning blogger, Erin Klein.

Six Keys to a Classroom Makeover

In this Alliance for Excellent Education Project 24 Leadership Series Webinar, we discuss a number of keys to classroom redesign, the research behind designing a brain-friendly learning environment, and cost effective ways to transform student learning spaces. Liberated Spaces: Purposeful School Design Says Goodbye to Cells and Bells. After a 30-year career as a design consultant, Ron Christie joined Regina Public Schools in 2004 as the manager of planning and maintenance.

Liberated Spaces: Purposeful School Design Says Goodbye to Cells and Bells

His first impressions of the system’s schools took him back in time. “As soon as you walk in the door you think my god, nothing has changed since I went to elementary school and that was a long time ago,” says Mr. Christie, now general manager of educational facilities for the district. Since his first impressions, Regina and other school districts in Canada have joined a growing international movement on school design for 21st century learners.

“If you want to have students come to school and feel pleased about being there, then don’t put them in a junky old school from the 1950s that really hasn’t had any significant upgrade in 50 or 60 years,” says Mr. In Regina, the impetus to change came with plans to merge or close schools in some neighbourhoods and build new ones elsewhere. DiU 3-12 Framtidens lärmiljö – en fråga som angår eleverna. Text: Moa Dickmark arkitektstuderande Aarhus Arkitektskola Studio Lärmiljö/Framtidens lärande 2012: Framtidens lärmiljö – en fråga som angår eleverna Framtidens lärmiljö är en fråga som engagerar och väcker tankar.

DiU 3-12 Framtidens lärmiljö – en fråga som angår eleverna

En ny del i konferensen Framtidens lärande handlar också just om lärmiljö. I programmet för Studio Lärmiljö medverkar flera av de arkitekter, konstnärer och skolutvecklare som står bakom några av de senaste årens mest uppmärksammade fönyelseprojekt inom området lärmiljöer. I denna artikel beskriver Moa sin syn på arbetet med framtidens lärmiljöer och det sätt hon vill arbeta på i framtiden. Einstein, en av personerna som fått erkännandet för att ha myntat uttrycket “Om du inte kan ge ett enkelt svar, förstår du inte problemet tillräckligt väl”, skulle inte vara nöjd med mitt svar till denna fråga.

Många arkitekter ser tyvärr relativt ofta kunden och/eller användaren som ett störande element, jämförbart med för strama budgetar och irriterande regleringar. Lärmiljö i skolan får inte gå samma väg som IT i skolan. Den kommande åren kommer många huvudmän bygga nya skolor eller renovera gamla.

Lärmiljö i skolan får inte gå samma väg som IT i skolan

Skälen varierar. Små och medelstora kommuner börjar på allvar inse hur tex en gymnasieskola faktiskt attraherar eller behåller det lokala näringslivet och en modern skola blir då en viktig signal. Huvudmän med bristfälliga och slitna skollokaler tycks har kommit till vägs ände och måste nu helt enkelt göra något åt alltihop, man kan helt enkelt inte längre blundat för hälsoaspekten, särskilt nu när Arbetsmiljöverket ska granska Sveriges alla skolor.

Att bygga nytt, renovera eller modernisera gammalt i skolan är en strategiskt viktig process. Förutom rena gränsvärdesdiskussioner utifrån hälsa måste man också ta ställning till hur den fysiska och psykosociala miljön ska kunna stötta lärandet så att måluppfyllelsen ökar i den tid vi lever i. Då var det av hävd så att IT-chefen ställde kravspecen till vad skolan skulle använda i det pedagogiska arbetet.