background preloader

Lästräning

Facebook Twitter

Cai Alfredson, Verk i Litteraturbanken. Hur många ord behöver jag kunna? – Svenska med Ylva. Många gånger har jag av elever fått frågor som: Hur många ord behöver jag kunna?

Hur många ord behöver jag kunna? – Svenska med Ylva

Eller Hur många ord finns det i svenskan? Det är naturligtvis frågor som är omöjliga att svara på. I allmänhet gäller att skriftspråket innehåller betydligt fler ord än talspråket, men det beror naturligtvis på innehållet i det talade respektive det skrivna. Ett flertal studier visar att det tar fem till tio år för andraspråksinlärare att utveckla en sådan nivå på det akademiska språket, bland annat ordförrådet, att de klarar gymnasiestudier. Ett brett och djupt ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse och därmed goda studieresultat för alla elever oberoende av var de är födda. Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier. Att vara medveten om sin läsförståelse är viktigt för alla elever, men särskilt viktigt för flerspråkiga elever.

Lässtrategier kan spela en stor roll. Det kan handla om knep som att definiera typen av text, ställa frågor till texten eller veta när man behöver reda ut oklarheter. Ungdomsböcker om killar – enligt O. Ganska ofta lyfts killars läsning och läsförmåga som mer bristfällig och mer bekymmersam än tjejernas.

Ungdomsböcker om killar – enligt O

Då brukar det också påpekas att ungdomsböcker skrivs av kvinnor för tjejer och även om det är ett vanligt scenario tycker jag att det är en förenkling. Däremot tror jag att många av de böcker som lockar killar inte är sådana böcker som lärare väljer att läsa i skolan. Det kan handla om att genren är “fel” eller att böckerna anses hålla låg kvalitet. Också det stämmer i vissa fall, men jag skulle säga att det också är en förenkling. Dagens lista består av ungdomsböcker som har personer som definierar sig som killar i (i alla fall en av) huvudrollerna. Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld Berättelsen om elvaårige Måns är på samma gång väldigt vanlig och väldigt ovanlig. Undret av R. En bok som jag tror passar bäst för år 6-7 eller ännu tidigare som högläsningsbok. Jan Svensson av Johanna Lindbäck Jan Svensson är en ganska vanlig tonårskille, men med ett liv som många skulle se som ovanligt.

Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9 : En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling. Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9: En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling2019 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title Didactic Opportunities for Inclusive Reading Instruction in Grades 7-9, Secondary SchoolDidactic Opportunities for Inclusive Reading Instruction in Grades 7-9, Secondary School : A Study of Five Swedish First Language Teachers' Views on Their Work to Support All Pupils' Reading Development (English) Abstract [sv] Denna studie analyserar förebyggande specialpedagogiskt och didaktiskt arbete med fokus på hur lärare anpassar undervisningen i läsning för att stödja alla elevers läsutveckling.

Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9 : En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling

Utifrån den gemenskapsorienterande definitionen av inkludering och didaktisk inkludering undersöker studien hur ämneslärare i svenska beskriver att de arbetar för inkluderande läsundervisning. Identifiers. Jenny på Wendes: En fråga blev ett inlägg - skapa egna kartor i Google Maps. Att skapa egna kartor i Google Maps är superenkelt om man bara vet hur man ska göra.

Jenny på Wendes: En fråga blev ett inlägg - skapa egna kartor i Google Maps

Nedan följer en kort instruktion. 1. Gå till Google Maps. 2. Logga in med ditt google-konto. 3. Klicka på menyn (de tre strecken) som är uppe i vänsterkant. 4. 5. 6. 7. 8. Nu har du skapat dig en egen karta och den kan du dela med andra genom att välja "Dela" som finns direkt under namnet på din karta eller de tre prickarna till höger om namnet på din karta.

Lycka till med kartskapandet! En enkel läs- och skrivutredning – som en del av den pedagogiska utredningen – Specialpedagog på gymnasiet. Många elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har när de börjar på gymnasiet redan blivit upptäckta och har sina utredningar klara. Men även på gymnasiet upptäcks elever som har svårt att läsa och skriva. För att tidigt fånga upp elever som kan vara i behov av stöd genomför vi på min gymnasieskola den digitala screeningen Kartläggaren i svenska och engelska i årskurs 1. Hur vi arbetar med Kartläggaren kan du läsa i ett tidigare inlägg här. Elever som vi ser ligger lågt på Kartläggaren följer vi upp och ibland gör vi en läs- och skrivutredning. Vilka tester som ska användas råder det delade meningar om och när jag skulle bestämma vilka tester jag ville använda mig av undersökte jag olika alternativ. När jag utreder elever använde jag mig av följande tester: Hogrefe Läskedjor-2: Syfte att ge en uppfattning om elevens ordigenkänning och ordavkodningsförmåga.

Undervisa Nyanlända: Läs- och skrivinlärning för tonåringar. Frågan kring hur man ska arbeta med nyanlända elever utan skolbakgrund som ännu ej kan läsa och skriva dyker upp med jämna mellanrum i sociala medier.

Undervisa Nyanlända: Läs- och skrivinlärning för tonåringar

Först av allt är det viktigt att fokusera på elevens tillgångar. Vad har eleven för livserfarenhet? Har hen arbetat?