background preloader

Jenny på Wendes

Jenny på Wendes

http://jennypawendes.blogspot.com/

Related:  linbybResursbankenSvenskaevelinaborgen

Materialbank Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Vid beställning tillkommer porto. Använd sökrutan eller vänstermenyn för att hitta det material du söker. Aktuellt Rasist? page Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger.

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet Många elever med autism har svårt att skriva i skolan. Vad det kan bero på har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. För många är ett av problemen att uppgiften inte är tillräckligt tydlig. Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar, sv 1 och sva 1 - Uppsala universitet Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Delprov A: muntlig framställning Syfte och innehåll: delprov A

Lärande för hållbar utveckling, LHU Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i alla delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2016). Citat från läroplanen om skolans uppdrag: StoryJumper och Storybird - två webverktyg för att skapa och dela berättelser Med både StoryJumper och Storybird kan du enkelt skapa blädderbara böcker, som kan läsas på respektive sida och delas på sociala medier eller bäddas in på en hemsida. StoryJumper och Storybird påminner en hel del om varandra. I båda programmen kan man, om man registrera sig som lärare, skapa en klass, där alla elever har sin egen inlogging. I Storybird väljer du ett bildtema (bland många, många) för din bok, plockar bilder därifrån, drar in dem i boken och skriver text till.

Poddmanuskript Här finns alla Creepypoddens avsnittsmanus – i något uppstädade versioner – tillgängliga för dig som hellre läser avsnitten än lyssnar på dem. För musen över ordet ”Poddmanuskript” uppe i menyn till höger, eller klicka nedtill för att komma till det avsnitt du vill läsa. (De första fem avsnitten utgick inte från manus på samma sätt som podden gör idag, så där finns inga manus.) Hur når man likvärdig bedömning? Det finns flera olika strategier för att nå likvärdig bedömning. Hur man väljer att göra det beror delvis på vad man egentligen menar med "likvärdig bedömning". Räcker det till exempel att lärare sätter likartade betyg eller måste det även finnas en likvärdighet vad gäller de kunskaper som ligger till grund för betyget? I det förra betygssystemet, det relativa, kunde fördelningen av betygen enligt normalfördelningskurvan, ses som garant för likvärdighet.

Grammatik med språklaboration i Svenska 2 (Uppdaterat 2018-04-05) Första gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Avancerad lektion i källkritik? Vi fick en förfrågan från Radio Gotland om de kunde komma ut och göra ett reportage om hur vi arbetar med källkritik i skolan. Detta efter att Radio Gotland fått nys om just detta i Twitterflödet då eleverna och UR-pedagogerna hade en diskussion med varandra och visst fick Radio Gotland komma på besök. Under inspelning av reportaget granskade vi en artikel om norrsken som Radio Gotland publicerade igår.

Läslov och halloween Nu är hösten här… löv i vackra färger och friska vindar i solens sken. Med hösten kommer också ett mysigt läslov och för några blir det även uppmärksamhet kring Halloween. Hösten ger utrymme för kombon höstmys och skolarbete. Här har jag samlat lite av mitt höstmaterial. Läsbingo Ett läsbingo är en liten läsutmaning där eleverna får en bok med sig hem över lovet. På bingorutorna står små uppmaningar om hur eller vart eleverna ska läsa och efter angiven tidsram får eleverna kryssa en ruta.

Sv 3 och sva 3 - Information om provmaterial, anpassning och bedömning - Uppsala universitet Provmaterial och genomförande Kurs 3-provet är gemensamt för svenska och svenska som andraspråk, men bedömningsunderlaget skiljer sig åt mellan ämnena p.g.a. olikheter i ämnesplanerna. Provet består av två delprov och hålls samman av det svenskämnesanknutna tema som behandlas i delproven. Undervisa om kontroversiella frågor Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor.

Related: