background preloader

Jenny på Wendes

Jenny på Wendes

http://jennypawendes.blogspot.com/

Related:  linbybmariagudmundssonsusekeJenny på Wendessvenska

Materialbank Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Vid beställning tillkommer porto. Använd sökrutan eller vänstermenyn för att hitta det material du söker. Aktuellt Rasist? Mandelmanns trädgårdar – en ekologisk dröm Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av femina.se Läs mer om cookies OK Annons Ulrika Norberg Följ min vardag här på redaktionen och hemma.

IKT och pedagogik IKT plus pedagogik är sant! Ja, så är det faktiskt. Det räcker inte med att ha IKT-verktyg om man inte vet hur man ska arbeta med dem och på vilket sätt de kan stötta lärandet. Det har blivit så tydligt de sista veckorna inte minst genom diskussioner under och i samband med Internetdagarna men också Länkskafferiet - Skolämnen Denna sida lär ut konsten att tala inför publik. Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att lyssna. Taggar: presentationsteknik, retorik, svenska, tal, talekonst

Lärande för hållbar utveckling, LHU Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i alla delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2016). Citat från läroplanen om skolans uppdrag: 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna. I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Att det trots det ser ut som det gör är orimligt. Det finns nämligen en hel drös kvinnor genom historien som svenska skolelever borde lära sig om. Här är 31 kvinnor de borde lära sig om i stället för random nazister:

Förbud mot slaveri och slavhandel Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet gäller all form av slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. Foto: UN Photo/Sophia Paris I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att "Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna". Boktips - pedagogisk litteratur Jag har under det senaste året läst en del litteratur som rör läsning och språkutveckling och här har jag hittat några riktigt läsvärda böcker. En är Astrid Roes Läsdidaktik. I Roes bok får du en bra överblick över vad läsning och läsförståelse är men också tips och idéer kring hur du som lärare kan bygga upp din läsundervisning. För mig har den blivit lite av en handbok som jag återkommer till när jag behöver stöd. En annan bok som också är ett måste i min bokhylla är Aidan Chambers Böcker inom oss: Om boksamtal.

Nationellt prov i svenska/ svenska som andraspråk i årskurs 9 Det nationella provet i årskurs 9 består av tre delprov och är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Syftet med ämnesprovet är att elevernas kunskaper i ämnet ska prövas så allsidigt som möjligt. Provdatum och provtid Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Grammatik med språklaboration i Svenska 2 Förra gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser.

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer sig frågan ”Hur kan jag motivera mina elever?” Ibland påverkas relationen mellan lärare och elever negativt och följden kan bli att lärare sänker förväntningarna på dessa elever. Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan. Motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer Nutidens slavar producerar för miljarder 35,8 miljoner människor beräknas i dag leva under olika former av slaveri. Det visar en undersökning som publicerades på måndagen. Omkring 1.200 svenskar arbetar som slavar. Undersökningen är utförd av den australiska organisationen Walk Free Foundation. WFF definierar slaveri som något en person hamnar i om han eller hon har stora skulder som tvingar personen att utföra arbete åt någon, tvångsäktenskap, försäljning av barn eller utnyttjande av barn, trafficking och övrigt tvångsarbete.

IKT, språkutveckling och boksamtal Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola. Uppdraget, som jag fått från skolledningen, var att presentera IKT och gärna lite om språkutvecklande arbetssätt. Sagt och gjort. Jag tog fram ett program, där jag inledde med IKT för alla kollegor på skolan. Därefter pratade jag och skolans bibliotekarie Marit Hammarland om boksamtal för skolans språklärare och andra intresserade.

Related:  läsning