background preloader

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial
Innehåll I undervisningsmaterialet hittar du ett faktaavsnitt om dialekter baserat på häftet Fakta om dialekter (pdf, 545.7 kB) här på För dig i skolan-sidorna. Vi ger förslag på inspirations- och diskussionsfrågor samt olika övningar och uppgifter som kan användas i undervisningen om dialekter. Vissa är tänkta att få i gång elevernas tankar medan andra kan ingå i betygsunderlaget. Vi guidar dig också vidare med tips på var man kan lyssna och titta på dialekter och var man kan läsa både på och om olika dialekter. Frågor och synpunkter Undervisningsmaterialet kan komma att byggas ut och anpassas efter användarnas synpunkter och kommentarer.

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/dialekter-for-dig-i-skolan/undervisningsmaterial.html

Related:  linbybSpråk i NordenDialekterSvatkvarnis

Svenska dialekter Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Gutniskan, som talas på Gotland, härstammar inte från fornsvenskan, men räknas ändå ofta till de svenska dialekterna eftersom Gotland är en del av Sverige.

Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Lyssna på dialekter Under rubriken Lyssna på dialekter finns smakprov på några av våra dialektinspelningar från olika delar av Sverige. ”Vi har samlat alla våra inspelningar på dialekt som finns på webben och vi har även lagt till nya ljudfiler från Gotland”, berättar Lovisa Alvtörn, dialektpedagog vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Här finns inspelningar från alla Sveriges landskap. De flesta är gjorda under andra halvan av 1900-talet. Lovisa Alvtörn berättar att det främst är äldre personer på landsbygden som medverkar eftersom syftet med dialektinspelningar länge var att samla in och bevara de äldsta exemplen på dialekt man kunde hitta.

Äldre västgötalagen ”Her byriarz laghbok væsgøta” ’Här börjar västgötarnas lagbok’ lyder första rubriken i Kungl. bibliotekets handskrift B 59. Det är inledningen till den äldsta bevarade boken på svenska. Sedan följer en utsmyckad initial ”K” och början på texten: ”Krister ær fyrst i laghum warum” ’Kristus är först i vår lag’. B 59 är den enda medeltida handskriften där den mest ålderdomliga av de svenska landskapslagarna, Äldre Västgötalagen, finns nära nog fullständigt bevarad. Lagtexten är omsorgsfullt skriven men boken är ingen prakthandskrift.

Vår skräck för danskan Rubriken är medvetet överdriven. Ingen svensk har skräck för danskan - men utan att överdriva känner de flesta svenskar en naturlig osäkerhet och brist på ledighet i förhållande till vårt grannspråk i söder. Nu är grejen bara att vi på vårt Ekonomiprogram precis inlett ett Nordplus-samarbete med en gymnasieskola i Åbenrå i södra Danmark, och om drygt två månader kommer de hit. Då tänker vi att vi behöver jobba en del innan dess med att hyvla ner det här naturliga motståndet inom oss själva som finns gentemot våra blivande kamraters för oss obekväma, gutturala tungomål. Språkfrågan: Sletet och fröset. Hur böjer göteborgarna verb? En göteborgare kan säga sletet i stället för slitit och fröset i stället för frusit. Man kan, om man vill, nöja sig med att konstatera att dialekten skiljer sig från standardspråket, men man kan också försöka upptäcka dialektens grammatiska regler. Göteborgskan är inte felaktig svenska; det är en annan svenska med andra grammatiska regler.

Hur man skapar ett ordmoln? Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Funkisprojektet HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Related:  Svenska