background preloader

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial
Related:  linbyb

Svenska dialekter Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Gutniskan, som talas på Gotland, härstammar inte från fornsvenskan, men räknas ändå ofta till de svenska dialekterna eftersom Gotland är en del av Sverige. Dialekter[redigera | redigera wikitext] Under varje rubrik anges länkar till inspelningar av dialektprov från olika platser. Norrländska dialektområden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Create Maps : Scribble Maps Map Data Hybrid Road Satellite Terrain Update Log August 12, 2015 Added Undo/Redo by extremely popular demand. July 05, 2015 Key strokes added to delete prompt. June 29, 2015 UI Refresh on editor and light widget theme. May 02, 2015 Updated hand cursor. April 18, 2015 Anchor on flag markers and some tabs have been updated. April 11, 2015 Recently used markers will now appear in the marker panel (works with custom markers as well). April 09, 2015 Increased max image size for VIP to 2500x2500px. February 25, 2015 Improved Text Editor (both advanced and simple) Added link inserting Add Quick Checkbox on Text Marker editor to hide background. February 12, 2015 Added Map Styler Added Custom Style Support for images and widgets Fixed ToolTip bug (not showing) Added ability to Delete Maps to "Your Maps" Rolled out documentation at help.scribblemaps.com December 12, 2014 Happy Holidays! October 30, 2014 Added quick drag (shift key). October 29, 2014 Markers with no data are no longer clickable on widgets. 1. 2.

Äldre västgötalagen ”Her byriarz laghbok væsgøta” ’Här börjar västgötarnas lagbok’ lyder första rubriken i Kungl. bibliotekets handskrift B 59. Det är inledningen till den äldsta bevarade boken på svenska. Sedan följer en utsmyckad initial ”K” och början på texten: ”Krister ær fyrst i laghum warum” ’Kristus är först i vår lag’. B 59 är den enda medeltida handskriften där den mest ålderdomliga av de svenska landskapslagarna, Äldre Västgötalagen, finns nära nog fullständigt bevarad. Lagtexten är omsorgsfullt skriven men boken är ingen prakthandskrift. Efter lagtexten följer Lekarerätten – ett stadgande om lekarens (= spelmannens) rätt, som på ett skämtsamt sätt ger uttryck för den låga ställningen lekare hade i det medeltida samhället. Handskriften är egentligen en samlingsvolym bestående av tre delar, vilka har bundits samman. Inuti handskriftens andra del är ett eget häfte insatt. B 59 har karaktär av en arbetsbok och användes troligen i Skara domkyrka.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000 Hur man skapar ett ordmoln? Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Sweden's Rare Viking Forest Language This is the region where the Viking forest language is spoken. All of the Nordic languages; Icelandic, Faroese, Swedish, Danish and Norwegian are descended from Old Norse, the language of the Vikings. These languages have all evolved in different ways over the past 1000 years, so they are very different from each other. Deep in central Sweden, there is another, lesser known Nordic language that is at risk of going extinct. This very rare Nordic language, known as Elfdalian, was previously regarded as a dialect, but leading linguists now agree it is a separate language. The language sounds like some Elf tongue from the Hobbit but is a real language found only in the forests of central Sweden. This is a song in Elfdalian or “älvdalska” “Often Norwegians, Danes and Swedes can understand each others’ languages and dialects. The Israeli professor taught himself Elfdalian and is fascinated by the language: “Elfdalian is a goldmine. Enjoyed this article? Empowerlingua · May 5, 2015

Gå din egen väg 10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom. There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. (Of note, the list is in no particular order). The vast majority of them work the same: plug your text into the box, select a few options, and you’ve got yourself a word cloud. If you do a quick search for word cloud, you’ll see so many different types. Do you have a favorite word cloud generator from the list below? Wordle Jason Davies’ Word Cloud Generator WordSift WordItOut Tagul TagCrowd Yippy WordMosaic AbcYa Tagxedo VocabGrabber

Related: