background preloader

Concept Cartoons

Concept Cartoons
Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Materialet är därför lösenordsskyddat och finns i Skolverkets bedömningsportal. Ladda ned materialet För att ladda ner Concept cartoons nedan krävs användarnamn och lösenord. Ladda ned Concept cartoons Skolverkets bedömningsportal Nedan hittar du en lathund för hur du packar upp och startar programmet. Ladda ned lathund för installation av Concept cartoons (275 kB) Att arbeta med Concept cartoons Exempel på hur du kan använda Concept Cartoons i klassrummet

idehafte5_16-19.pdf Stipendium Industrin ger jobb till över en miljon människor i Sverige. Landets teknikföretag är grunden till vår välfärd. För att företagen ska kunna fortsätta blomstra behöver de kompetent arbetskraft, både nu och i framtiden. Därför är det viktigt att fler får upp ögonen för hur kul det är att jobba med teknik, gärna redan i grundskolan. Teknikämnet har funnits i grundskolan i över 20 år men det finns fortfarande mycket att göra! Många lärare efterfrågar bättre praktiska förutsättningar i form av bl.a. arbetsmaterial, böcker och lokaler. Vi menar att alla barn har rätt till en riktigt bra teknikundervisning och det är här Teknikspanarnas stipendium kommer in i bilden. Ansökningsperiod 13 april - 15 maj 2015 Årets ansökningsperiod är nu igång! Om ansökan Behöriga att ansöka om stipendiet är lärare som undervisar teknik i åk 4-6. Tips! Varför finns Teknikspanarnas stipendium? Under 2014 firade teknikämnet 20 år i grundskolan. Teknik omger oss överallt.

Världens Häftigaste Educational Technology and Mobile Learning: 9 Effective Questions to Help Stu... November 1, 2014 When it comes to high quality education blog posts. Dr Jackie Gerstein is one of my favourite authors. I always find her articles very insightful and full of new ideas and thoughts to learn from. I have shared several of her works in the past and most notably her popular visual on The Educators with a Growth Mindset. Lärande om volym Dagens inlägg blir en lektionsplan för lärande om volym. Från börja till slut, för dig att ta som det är eller inspireras av och göra om till din egen lektion. Eleverna går i årskurs 3 och de har i årskurs 2 bekantat sig med begreppet volym, då med informella mätmetoder. Veckan innan fick de lösa en problemuppgift kopplad till volym: Flaskan rymmer mer än 3 dl, men mindre än ½ liter. När flaskan är halvfull är det mer än 1 dl i den. Hur mycket rymmer flaskan? Lektion om volym (100 minuter) Inledning: Klistra in lärmål i loggbok, läsa igenom och gemensamt gå igenom dem. Dina lärmål är: att kunna beskriva vad begreppet volym betyder.att känna till och kunna använda enheterna liter och deciliter så väl att du vet vilken enhet som är störst och hur många deciliter det går på en liter.att känna till volymmått som används vid matlagning.att kunna mäta, jämföra och uppskatta volym. Gemensamt: vad känner vi till om volym nu? Lärande genom arbete i stationer (15 min/station): Avslutande reflektion: Frida

Så ser sand ut i 250 gångers förstoring - Skrolla Om du tittar på helt vanlig sand i ett mikroskop kommer du få en chock. Den är nämligen mer färggrann och spännande än du någonsin kunnat tro. Detta är sand från en helt vanlig strand Det du ser som identiska sandkorn är egentligen raka motsatsen Sand består av mineraler, kristaller, delar av snäckskal, döda organismer och mycket annat Amerikanske forskaren Gary Greenberg har tagit dessa bilder i över 12 år Han använder ett mikroskop som förstorar sanden 250 gånger Så nästa gång du gräver ner fötterna i sanden… … eller bygger ett sandslott… …tänk på att det är denna fantastiska värld du befinner dig i! Gary Greenbergs hemsida Sandgrains.com har mer information och fler fascinerande bilder på sand – ta en titt! Om du gillar bilder med wowkänsla rekommenderar vi våra 15 historiska bilder du bara måste se.

Amazing X-ray GIFs Show Joints In Motion The human body has four types of movable joints. Most people don’t really think about them unless they start to become painful. In fact, their motion is really quite beautiful, but that beauty can be hard to appreciate because we usually can’t see how the bones are sliding around relative to one another. X-rays provide a window inside the body, but they are most often static images that don’t depict movement. Enjoy! Shoulder: Elbow: Wrist and Hand: Knee: Ankle and Foot: Want more amazing inside views? [Hat tip: i09]

Myntlektion - en stapel med enkronor Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken Here's Why McDonald's Burgers Don’t Rot Earlier this week, Buzzfeed posted a video that showed burgers from seven different fast food restaurants that had been stored in glass jars for 30 days. At the end, some of them were covered in mold, but some (McDonald burgers in particular) did not look much different from Day 1. This isn’t a new visual aid. Of course, the result is fairly disturbing visually. Not quite. J. The burger was obviously cooked where there is air and mold spores are fairly omnipresent no matter where you go, but they would have been killed when the burger was cooked. Nine different burger combinations were made by mixing and matching the buns and patties from McDonald’s and from his kitchen. More than three weeks later, the McDonald’s food hadn’t rotted, but neither had the homemade patties. The key appeared to be moisture levels. This doesn’t necessarily mean it’s appropriate to eat fast food several times a week, either. Read this next: Skipping Rocks On Frozen Lake Makes The “Coolest Sound Ever”

Beställ skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Tio lektioner om barnets rättigheter I stormens öga Filmer

Related: