background preloader

So

Facebook Twitter

Earth. Color Your Universe: Find the... Can you find all the NASA and space-themed hidden objects? Play What Are the Moon’s Phases? Learn about the Moon's phases! Explore What Is a Leap Year? Approximately every four years we add a day to the calendar. 10 Interesting Things About Earth Learn new things about our planet! Eritreas krav för att ge Dawit Isaak en rättegång. När rättegången mot Dramatenskådespelaren ägde rum i slutet på nittiotalet väckte den redan då stor uppmärksamhet.

Eritreas krav för att ge Dawit Isaak en rättegång

Allt fler könsstympade kvinnor söker vård i Stockholm. Amelmottagningen har funnits sedan 2003 och var en unik gynmottagning som tar emot kvinnor som blivit könsstympade.

Allt fler könsstympade kvinnor söker vård i Stockholm

I början var frågan så pass tabubelagd att få kvinnor vågade söka vård. 2017 påbörjade mottagningen en utbildning där allt från yrkespersonal, barnmorskor och skolpersonal utbildades i hur man upptäcker tecken på könsstympning. – Under den första tiden hade vi 10-15 kvinnor per år som sökte sig till oss. Förra året var siffran uppe i 280 besök, säger Cecilia Berger som är biträdande överläkare vid Amelmottagningen. – Vi har sett en markant ökning efter utbildningen. Här är mottagningen som hjälper utsatta för könsstympning.

Lättläst - Lektioner. Charlie Chaplin's Greatest Speech Ever Made!!! De första människorna. Hi: Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens,källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.Den stora folkökningen samt dess orsaker konsekvenser för olika människor och grupper.

De första människorna

Schindlers list krakow. File:Bravo, Belgium! - Punch (12 August 1914), page 143 - BL.jpg. MIK för mig. Bildningscentralen.se - Bildningscentralen. Podcast. Lärare - Brottsrummet. Brottsrummet.se är till för att ungdomar ska kunna hitta information om brott och brottslighet.

Lärare - Brottsrummet

Filmo Cinebox Swedishfilm. Kort url med qr-kod och massor av andra funktioner! - korturl.com. The ‘Rape of Belgium’ Revisited. Image taken from ‘Scraps of Paper: German Proclamations in Belgium and France’ (1916), available at Archive.org.

The ‘Rape of Belgium’ Revisited

No known copyright. The above image is an extract from a proclamation by the German General Otto von Emmich, distributed widely in Belgium in the autumn of 1914 as the German army crossed the tiny nation’s borders and began its slow march south. The declaration it makes is rather incredible: It is to my very great regret that the German troops find themselves compelled to cross the Belgian frontier. They are acting under the constraints of an unavoidable necessity, Belgium’s neutrality having been violated by French officers who, in disguise, crossed Belgian territory by motor-car in order to make their way into Germany. This skepticism was more than borne out by the course of events.

On August 4th, 1914, the German army began crossing the border into Belgium. One of F.H. In all of this, then, it would seem that there is plenty that deserves the benefit of modern memory. Fråga Chans. Odjuret besegras. Tema: Normer. Francesco Kovacs. Versailles, France: Ultimate Royal Palace. Slavhandeln över Atlanten. År 1731 sände Suleyman sin 29-årige son Yuuba Jaalo på en affärsresa med två tjänare.

Slavhandeln över Atlanten

Suleyman och Yuuba tillhörde fulanifolket och levde i riket Bundu i Västafrikas inland. Syftet med resan var slavhandel på marknaderna vid Gambiafloden. Suleyman ville att sonen skulle sälja två slavpojkar och köpa varor, bland annat papper, för vinsten. VårStad - Brottsrummet. Lärare - Brottsrummet. Representativ demokrati. Människans dunkla historia. Vem är släkt med vem?

Människans dunkla historia

Den yttersta leden av ett lillfinger är allt som återstår av barnet från Denisova. Men den lilla benbiten har satt myror i huvudet på dem som forskar om människans evolution. Hon levde i en grotta i de höga Altai-bergen i ryska Centralasien för 40 000 år sedan och upptäcktes under 2008. Tack vare det kalla klimatet i Altai fanns välbevarat dna i benet, och analysen av det gav ett sensationellt resultat under 2010. Flickan från Denisova tycks tillhöra en ny, tidigare okänd gren på människans släktträd. The Legacy of the Viking Ragnar Lothbrok - Christopher Robinson - Bok (9781906542078) Om Lektionsbanken - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Lektionsbanken består av inspiration och tips kopplade till Lpfö 98 och Lgr 11.

Om Lektionsbanken - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan fritt använda tipsen i din undervisning och verksamhet. Exempel för förskola och grundskola. Nu finns det ca 30 tips för förskolan och 130 lektioner för grundskolan. I takt med att material skickas in kommer innehållet under varje ämneskategori att växa. MIK viktigt i skolan. Medie- och informationskunnighet – MIK – har på senare år lyfts fram som en nyckelfråga för skolan.

MIK viktigt i skolan

Skolans undervisning ska hjälpa eleverna att de ska utveckla de kunskaper och färdigheter om medier och information som krävs för att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle - ett samhälle som präglas av snabb teknisk förändring och ett komplext, ständigt strömmande informationsflöde. Läroplanerna betonar vikten av att elever får träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Det handlar bland annat om att genom undervisningen lyfta fram analysförmåga, kommunikativ förmåga, förmåga att hantera information, begreppslig förmåga och metakognitiv förmåga. Skolverkets rapport "Om källkritik och säkert internet i skolan" från 2013 synliggör behovet av att utveckla arbetet med medie- och informationskunnighet i skolan.

Geografi

Samhällskunskap. Religion. Historia.