background preloader

Sex och samlevnad

Facebook Twitter

SVT Pejl. Hbt-historia - RFSL. 590 f Kr Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos, dör.

Hbt-historia - RFSL

Hon skrev om kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek. 1398 Termen "hermafrodit" finns i text för första gången. Avser både manliga och kvinnliga (kroppsliga) karakteristika som dubbla könsorgan etc. Kommer från den grekiska mytologin om Hermes (Afrodites son) som nymfen Salmacis var så förälskad i att hennes bön om att få vara tillsammans med honom förenade deras kroppar. 1377 Kung Magnus Eriksson dör. 1608 gavs en nyutgåva av Landslagen ut. 1726 gavs en ny kommentar till landslagen ut. 1734 Gavs en helt ny landslag ut och i denna försökte man "tiga ihjäl" sodomi. 1778 Gustav III bestämmer att alla dödsdomar ska godkännas av honom själv. 1824 Termen "bisexuell" introduceras som ersättning för "hermafrodit". 1864 En ny strafflag trädde i kraft i Sverige. 1869 Den ungerske journalisten Karl M Benkerty skapar under pseudonym begreppet homosexualitet. 1953 RFSL kräver äktenskap för homosexuella.

Normal Birth - Pregnancy Videos. RFSU Kortfilmer7. Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - för lärare och vuxna som jobbar med unga. Preventivmedel förr. Vad sägs om att prova en »tampong» av krokodilbajs och honung, eller att dricka te på bävertestiklar för att slippa bli med barn?

Preventivmedel förr

Det är bara två av många metoder som människor använt genom tiderna för att undvika oönskade graviditeter. Text: Malin Åberg Aas I första Mosebok i Bibeln berättas om Onan som avbröt samlaget och spillde sin säd på jorden för att kvinnan som han lägrade inte skulle bli med barn. Att han sedan blev straffad av Gud för sitt tilltag har inte hindrat att denna metod, som heter coitus interruptus på latin, är vanlig än i dag. Både bland personer som av religiösa anledningar inte använder preventivmedel och av män och kvinnor som i stundens hetta glömt att tänka på skydd.

Utöver avbrutet samlag finns en annan så kallad naturlig metod – att förlita sig på säkra perioder. Soranus hade en del andra, i dag uppseendeväckande, teorier om hur befruktning kunde undvikas. Kondomens historia. HIV, AIDS OCH STI FRÅGOR. RFSU Kortfilmer7. SEX. Tema: Kroppen, sexualitet och porr. Värderingsfrågor sex. Kondomens historia. HIV, AIDS OCH STI FRÅGOR.

Kondomens historia. För lärare och skolsköterskor - Libresse. Advertising Gender Swap. Posted by MK Morris Buzzfeed brings us an interesting video about what happens when you replace women in an ad with a man, playing off of the three main tropes that usually occur in advertising: “pleasing your man” “nerdy guy/hot girl” and “sexualized food”.

Advertising Gender Swap

I definitely had not seen the original Doritos ad, and it’s kind of awful that the ad in itself looks fake, because of how ridiculous it is. Although I don’t agree with their last comment that “seeing men like this is ridiculous” because there really would need to be several more examples of these reversals, and advertising in general is pretty ridiculous. Also, what’s wrong with guys being sexy? That’s why the original advertising works – because it’s sexy women. It would be interesting to see the reverse of this experiment, how women put into the roles of men in advertising would affect the overall message, if it would be as much of a strange thing. Fittfakta - Gratis i Skolan.

Ma/wp-content/uploads/2013/07/rfsu_metoder_i_sexualundervisningen.pdf. Ma/wp-content/uploads/2013/07/rfsu_sex_pa_ditt_satt.pdf. Ma/wp-content/uploads/2013/08/rfsu_den-onaturliga-naturen.pdf. P-piller – frihet och fara i en liten ask - Forskning & vetenskap - SR Minnen/Radiofynd. För 50 år sen, 1964, godkände medicinalstyrelsen i Sverige p-piller.

P-piller – frihet och fara i en liten ask - Forskning & vetenskap - SR Minnen/Radiofynd

Fyra år tidigare hade det amerikanska läkemedelsverket godkänt det allra första hormonella preventivmedlet - läkemedlet Enovid. SR Minnen har följt det omdebatterade pillrets historia från 60-talet och framåt. Enovid var ursprungligen en medicin mot menstruationssmärtor. En av biverkningarna, som man varnade för på förpackningen, var att pillret förhindrade ägglossning. Kvinnor började därför att använda det som preventivmedel. Därmed kunde kvinnan själv ta kontroll över sitt sexualliv och bestämma när hon ville föda barn och debatten om fri sexualitet och kvinnlig frigörelse tog fart. Populär Historia. Varifrån kommer ordet kondom?

Populär Historia

En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Karl II med penisskydd för att denne inte skulle drabbas av veneriska sjukdomar vid kontakter med prostituerade. Denna version är dock högst omdiskuterad och saknar stöd i kända fakta. Med tanke på att Karl II hade minst fjorton barn utom äktenskapet måste hans kondomanvändning i så fall ses som föga framgångsrik. Enligt Nationalencyklopedin är ordet kondom helt enkelt av ovisst ursprung. En annan aborthistoria. I Sverige har kvinnor rätt till fri abort sedan 1975, men i dagens debatt om abort talas ibland om hur det var "förr".

En annan aborthistoria

Fram träder ofta en historia om fattigdom och kvinnoförtryck, om utslitna arbetarkvinnor med täta graviditeter, desperata unga kvinnor och profithungriga kvacksalvarabortörer. Denna eländeshistoria är delvis riktig, men bara delvis. Den är också en förenklad bild av det förgångna. Det går att berätta en annan aborthistoria. 1930-talet är ett viktigt decennium i den svenska aborthistorien. Abort synliggjordes i högre utsträckning än tidigare. Uppmärksammad rättegång Den mest omfattande och uppmärksammade aborträttegången i svensk historia hölls 1934.

Terra Scaniae - De oönskade barnen på 1800-talet. Det har i alla tider funnits barn som varit oönskade.

Terra Scaniae - De oönskade barnen på 1800-talet

Speciellt svårt har det varit för kvinnor som blev gravida utan att vara gifta, eftersom många människor ansåg att det betydde att kvinnan var en dålig människa. Ända fram till 1741 fick ogifta mödrar utstå offentliga skamstraff. Ett sådant straff var det som kallades kyrkoplikt. Sex och relationer. Johnny Cash - Boy Named Sue - Live - With Lyrics. EQUALS. RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Preventivmedel — Här får du superkoll på preventivmedel som p-ring, p-piller, p-stav, minipiller, spiral, p-spruta och kondom! UMO.se. Sexualundervisning.