background preloader

Kjrh

Facebook Twitter

Kjersti

Student- med fokus på ikt og spill i undervisningen.

Den snakkende pennen - Leketøy eller verktøy for læring? Talking Pen fra Mantra Lingua er en mp3-spiller som kan ta opp og spille av lydfiler.

Den snakkende pennen - Leketøy eller verktøy for læring?

YouTube i klasserommet økte motivasjonen. Da elevene som skulle bli snekkere fikk bruke YouTube på skolen, ble de mer motivert til å gjøre det bedre i engelsk. – YouTube og andre sosiale medier kan ha et negativt stempel, men de kan med hell brukes på skolen.

YouTube i klasserommet økte motivasjonen

Det er medier som mange elever er fortrolige med, og kan i mange tilfeller være et godt alternativ til læreboka, sier Halvdan Haugsbakken, stipendiat i sosiologi ved NTNU. Brukte nettet istedenfor. Elever spiller seg til bedre læring. Hva skjer når elever får i oppdrag å lage dataspill for å lære seg samfunnsfag?

Elever spiller seg til bedre læring

(Denne artikkelen er opprinnelig publisert på Gemini.no) To klasser på henholdsvis 6. og 7. trinn fikk i oppdrag å lage spill som del av sin egen læring og ble på den måten historieformidlerne selv i stedet for lærebøkene. Observasjonene er svært oppmuntrende for doktorgradskandidaten som forsker på temaet. – Dataspill er en viktig del av hverdagen til barn og unge og vi ser at engasjementet og gleden ved å spille smitter over til klasserommet, forteller Kristine Øygardslia, stipendiat ved Pedagogisk institutt ved NTNU. Farlige spill – effektiv undervisning. Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier spillforsker.

Farlige spill – effektiv undervisning

At nye medier blir møtt med skepsis er ikke noe nytt. Tenk bare på alle kritiske røster som hevet stemmen da radioen inntok landet, etterfulgt av fjernsynet og videospilleren. Tobias YouTuber om Plague Inc – Spillpedagogene. Plague Inc kan gi elever og lærer nyttige ting å tenke med og å snakke om.

Tobias YouTuber om Plague Inc – Spillpedagogene

Spillet har veiledende aldersgrense på 12 år, men i disse tider ville vi ikke nødvendigvis anbefalt de aller yngste å spille dette spillet uten en voksen som kan hjelpe å sette spillet i en bredere sammenheng. I undervisningsvideoen vi har laget, som du kan finne på YouTube, fremhever vi at spillet kan være en nyttig kilde til kritiske spørsmål: Fungerer sykdommer egentlig slik?

Hvorfor sprer sykdommer seg raskere i enkelte land? Hvordan kan en sykdom forbli uoppdaget så lenge? Spillet kan også brukes i flere ulike fag på andre måter enn det vi har beskrevet. Hva man faktisk lærer av spillet, avhenger av hva man tenker og reflekterer over mens man spiller. Spillet kan være problematisk om man tar måten det fremstiller verden på for god fisk. «This War of Mine» – Sivilt liv i en krigssone – Spillpedagogene. Pedagogisk bruk av PLN. Mine elever består av voksne i omstilling.

Pedagogisk bruk av PLN

Med dette mener jeg mennesker som av forskjellige årsaker skal over i nytt yrke. Yrket er kontorfag med vekt på IKT. IKT består av alle tenkelige IKT-løsninger man finner på et kontor. Dette være seg alt fra enkle kopimaskiner til avanserte presentasjonsløsniger eller arkiv til rene kontorstøtte programmer som iWork eller Office. Undervisningen legges til rette på en svært virkelighetsnær måte. Samtlige deltagere i klassen utgjør et nettverk. Læringsteori Undervisningen bygger på læringsteorien om konstruktivisme, som innebærer at læring skjer gjennom aktivitet (Piaget, 1896-8; Dewey, 1859-1952 og Vygotsky, 1896-1934).

Informasjonssikkerhet

Lærerbloggen: Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Podcast episode 24 – Spillbasert læring og spillbasert undervisning – Spillpedagogene. Ragnhild, Odin og Tobias har spilt inn en flunkende ny podcast episode.

podcast episode 24 – Spillbasert læring og spillbasert undervisning – Spillpedagogene

Episoden er som alltid tilgjengelig på Soundcloud, Apple podcasts og på Spotify. I denne episoden prøver vi å komme fram til noen avklaringer rundt begrepene spillbasert læring og spillbasert undervisning. Gapminder Tools. Seterra - det ultimate stedet for geografiquizzer! Stjernekolonien - Digital Dømmekraft. Digitale ferdigheter er viktig for læring, for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.

Kialo Edu - The tool to teach critical thinking and rational debate. «The Sims 4» – Fag og forstadsidyll – Spillpedagogene. The Sims er en av verdens mest populære spillserier.

«The Sims 4» – Fag og forstadsidyll – Spillpedagogene

Når jeg snakker om spill med elever, kolleger, venner eller løse bekjente (spill blir ofte samtaleemne når jeg kommer i prat med folk), er The Sims en tittel mange har et forhold til.

Minecraft

Dataspill i skolen. Ti tips om spill i skolen. Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Framtidens yrker: Spillpedagog. Språkløyper. Hvordan kan vi så bruke spill i skolen på en didaktisk forsvarlig måte?

Språkløyper

Jeg har et firedelt forslag - fire perspektiver, om du vil. De fleste spill vil gli litt fra et område til et annet, alt etter hvordan en lærer velger å bruke det. Samtidig hører noen spill tydeligere til ett av områdene er de andre. Odin Nøsen er lærer og rådgiver i Randaberg Kommune. Om bloggen «IKT og skole» – IKT og skole. «IKT og skole» var i utgangspunktet en gruppeblogg om IKT og skole i 2006.

Om bloggen «IKT og skole» – IKT og skole

Det var stort sett Arne Olav Nygard og jeg som lirte av oss noen meninger der i ny og ne. Det er en stund siden vi skrev noe, så denne bloggen er parkert på for de som vil lese hva vi var opptatt av den gangen. Som undervisningsinspektør på Harestad skole i Randaberg kommune fikk jeg innvilget en utviklingspermisjon i perioden januar-april 2011 for å jobbe med spørsmålsstillinger rundt temaet «IKT og skole». I den forbindelse tok jeg meg den friheten å flytte den gamle bloggen og opprettet en ny «IKT og skole»-blogg. Kahoot er en artig måte å lære på! - Dataporten. Kahoot er spillbasert læringsplattform som er basert på flervalgsoppgaver. Hensikten med spillet er å gjøre det morsommere å lære forskjellige fag.

Les også: Gratis spill. Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen. Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser. Spillpedagogikk - dataspill i undervisningen. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill. Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Fra Multi Smart Øving til Minecraft.

Spill i skolen notat revidert 2018.