background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Texttyper och genrer – Invigos. För att undvika sammanblandning med litterära genrer som t ex deckare, fantasy eller kärleksromaner har vi i Invigos valt att tala om texttyper, vilket även följer språkbruket i Lgr 11.

Texttyper och genrer – Invigos

Programmet stödjer texttyperna berättande text, argumenterande text, beskrivande text, resonerande och utredande text samt laborationsrapport.

Publicera

Guider till journalistik. Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer. Studien som står i fokus i den här artikeln (2016 års studie) tar sin utgångspunkt i samhällets generellt sett ökade krav på literacy-kompetens.

Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer

(Och, får man säga – ”numeracy”.) Sådana kompetenser definieras dels nationellt, t.ex. i våra läroplaner, dels internationellt t.ex. i OECD:s målbild för individuell och kollektiv medborgarkompetens (se DeSeCo, definition of selected competencies, OECD 2016), och i EU:s åtta s.k. nyckelkompetenser. Berättande texter att skriva.

HJÄLPMALL SVENSKA uppdaterad 5 februari. Skriva steg för steg. De för eleverna mest framgångsrika skrivprojekten är av karaktären ”steg-för-steg”.

Skriva steg för steg

Skrivandet föregås såklart av genomgångar, samt gemensamma och individuella iakttagelser och övningar. Ibland får eleverna omsätta kunskaperna i direkt anslutning till övningarna och ibland avslutas en period med en längre skrivuppgift där eleverna får träna på flera delar (en gång till så att säga). Inför de senaste skrivprojektet har eleverna läst texter, sett filmer, samtalat och skrivit om Förbjuden kärlek. Språk och lärande. ”Kunskaper fördjupas genom att man testar saker i praktiken”, säger Timperley (2013 s.37).

Språk och lärande

Den är också den kreativa delen av läraryrket som tilltalar mig. Innan jul var jag på en föreläsning med Per Blomqvist, doktorand vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han var inbjuden som föreläsare i den forskarstödda seminarieserie inom Läs och språksatsningen som Toura Hägnesten på Utbildningsförvaltningen har tagit initiativ till. Det här läsåret har fokus legat på skrivandet. 5 goda råd för en bra jobbansökan. Oktapodi - short film by Julien Bocabeille, Francois-Xavier Chanioux and 4 others. Våga vara pluggis: Bearbeta mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

Ett sätt att utveckla din skrivförmåga är lära dig mer om olika typer av texter och dess genretypiska drag.

Våga vara pluggis: Bearbeta mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet

Det gör du genom att fundera på vad som är speciellt med de olika typer av texter som du läser. Vad är textens syfte? Hur är den strukturerad? I vilket sammanhang publiceras texten? Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Tärningar som stöd för att skriva och tala. Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor.

Tärningar som stöd för att skriva och tala

Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse. Bästa digitala verktygen för att utveckla skrivandet. Med Bubblr kan du skapa egna berättelser med CC-bilder från flickr.

Bästa digitala verktygen för att utveckla skrivandet

Du kan lägga till pratbubblor eller som jag har gjort, bara textrutor. Skrivarverkstad. DIKTAMEN 4-6. 10 sites for creating digital newspapers. I came across an interesting list on one of the blogs I follow.

10 sites for creating digital newspapers

They found 10 sites that will help you create and or distribute a digital newspaper. (It's worth noting that I'm using a pretty broad definition of newspaper here.) Issuu - One of the most popular and successful online digital magazine creators/publishers around, with a very nice user interface.Yudu - Upload a document or PDF to create an online magazine that can be emailed our or embedded into a site.Openzine - Very user friendly site with an abundance of templates and layouts to create a professional-looking magazine and share online.NewsCred - Create a terrific looking online newspaper in 5 minutes, similar to Openzine.Scribd - A very popular Web 2.0 site for creating online content and publishing.Fodey - A fun site to create a newspaper and then download to print out or put on a blog or site.Zinepal - A great way to bring the news to students by "clipping" online articles.

När miljön beskriver en känsla. En kollega berättade om en enkel övning som går ut på att göra eleverna medvetna om hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka en karaktärs känsla.

När miljön beskriver en känsla

I En ö i havet av Annika Thor är miljön en viktig del av berättelsen. I bokens inledning möter de vilsna, frusna och flyende flickorna en karg och hård miljö. Efter olika övningar och gemensamma iakttagelser får eleverna själva leta efter hur författaren använder miljön för att beskriva huvudpersonens känslor. Uppgiften i korthet: Författaren använder sig av miljöbeskrivningar för att skildra hur Steffi känner sig när hon har lärt sig cykla. Copy of Tärningar – Presentation by Annika Sjödahl. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen.

Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1. Flash Fiction – ett undervisningstips! Under de senaste två veckorna har eleverna fått arbeta med mikronoveller (igen). Senast var det när eleverna skrev på bloggen Hjälten och jag, förra årets spännande litteraturprojekt. Min granne är en mördare. The Shovel är en krypande läskig mordhistoria med lysande dialog och oväntad dramaturgi som utspelar sig i ett grannskap.

Vi spenderar hela våra liv omgivna av andra människor utan att de allra flesta fall fundera så mycket på vad som försiggår i huset eller lägenheten bredvid. Våra närmsta grannar heter Harald, Anna-Karin, Ulf, Jenny, Micke och Malin och är de allra bästa. Men de som bor i nästa kvarter och som jag ser nästan varje dag vet jag ingenting om. Har du koll på alla dina grannar? En novellidé: Tänk om någon granne… är farlig… på riktigt… Mohahaha! Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren.

Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Robinson Sthlm / Programledarens sajt med uppdrag och Robinsonutmaningar. L%C3%A4s%20och%20skrivtest%202. 10 steg till att bli en författare. Del 5: Att välja form Vem berättar? Är det nu eller dåtid? Och hur är stilen på texten? Del 5 handlar om hur en berättelse kan berättas. Det är författaren som väljer. När man kommit på vad och vem berättelsen ska handla om, är det dags att börja tänka på hur man vill skriva den.

Vem som berättar När man pratar om berättarperspektiv så menar man vem som för berättelsen framåt. Det vanligaste är att skriva i det som kallas ”tredje person”. Så skriver du en novell på 20 minuter. Bibliotekspodden Solen. Textrecept%20till%20genr%C3%A9r. Vistapriset Novelltävling del 1. Att skriva filmmanus. Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus.

Röda tråden. Argumentationsteknik. KP:s serieskola! Johan Wanloo har ritat serier så länge han kan minnas. Flash fiction – skriva mikronovell. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Genrer/texttyper. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Texttyper inför NP. Svenskanoveller Wiki. Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit. Att sammanfatta text. Våga vara pluggis: Två av 165 ögonblick - elevexempel och kamratrespons. Författarskolan. 6fba58c16bb1e23996bff90779204e30.jpg (1239×1754) Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik.

ROMANPROJEKT. ELEVHJÄLP häfte med mallar 1 oktober. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Creepypasta -en ny genre. E471021001.pdf. Textkort. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. THE DIARY OF ANNE FRANK - Trailer. 4Bsvenska - 5. MENTALA PROCESSER. Läs- och skrivundervisning : Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Artikelns_delar.pdf. Digitala_Åk_4-6_instruktionsfilm_A3 (1) Journalistik_%C3%A5k4-6_Reportageuppslag_A3.pdf. Litterära_åk_4-6_Serieberättelse_A3 (1) Lektionsförslag: Två texter skönlitteratur, två texter facklitteratur. Exempel på skolarbeten med genrer. Att skriva ett bra svar.

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Referatteknik med Fröken JE. Skriva till filmklipp - gestalta och beskriva detaljer.