background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Huset, kapitel 1 – Skolmagi.nu. Vinn presentkort och gör din egen bok! Trolyrien. Här finns information om Markus av Trolyrien för dig som är lärare, tillsammans med resurser för klassrumsanvändning, distansundervisning och lite info om författarens klassrumsbesök.

Trolyrien

Diskussionsfrågor och förslag till skrivprojekt med fokus på läs- och hörförståelse, kulturmöten och kreativt skrivande hittar du i nedanstående lärarhandledning (klicka för att ladda ner kostnadsfri PDF): Lärarhandledning Markus av Trolyrien DISTANSUNDERVISNING: Klicka på bilden nedan för en spellista med ljudboken av del 1 (Youtube; reflektionsfrågor till varje kapitel finns i den filmens beskrivning.) Klicka på bilden ovan för min serie med digitala författarbesök och skrivtips, ”Josephs skrivskola”. Texten till Del 1, som utgör de första 18 kapitlen i ettan och som kan läsas som en fristående bok, går att ladda ner och läsa gratis här (PDF):

Textäventyr. Vi på Göteborgsregionens kommunalförbund har utvecklat Textäventyr för att på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt.

Textäventyr

Att arbeta med Textäventyr ska vara enkelt, men ge möjlighet till komplicerade berättarstrukturer och moment av speldesign. Här kommer en kort genomgång över grundfunktionerna i Textäventyr! Ett textäventyr kan ses som en berättelse, där den som läser berättelsen får göra olika val för att ta sig framåt. Dessa val är skapade av författaren till äventyret och kan låta spelaren göra val som ger hen olika slut eller andra möjligheter under äventyrets gång. För att skapa ett nytt äventyr! Klicka på ”Börja skapa” eller ”Skapa nytt” Argumenterande text. Här skriver vi ner vår planering av vår argumenterande text. Korta meningar som vi sedan utvecklar till ett helt stycke. Inledning + åsikt ________________________________________________________ (1).pdf. Visa. 155 Best Skolan So och svenska skapat av mig. images in 2019. Argumenterande text – Sätunasexorna. Dramaturgi och tillgängligt skrivande.

Skriv vad du vill! En vanlig uppmaning som i många fall fungerar, men som för ganska många elever framkallar prestationsångest: Jag kommer inte på något! Jag har ingen fantasi! Om proceduren upprepas några gånger är det stor risk att den cementeras: Jag kan inte skriva! Med ganska små medel kan läraren ge eleverna förutsättningar att lyckas med sitt skrivande. S Språklära 4-6. Reporterskolan. Vad hände i rum nr 70? Det här är dörren till ett hotellrum, där jag har bott, någonstans i världen.

Vad hände i rum nr 70?

Jag kan berätta vilken stad och land jag varit i, när arbetsområdet är klart. Jag vill inte påverka era noveller innan ni börjar skriva. Din uppgift är nu att skriva en novell med titeln Vad hände i rum nr 70? Använd din fantasi. Det finns inga rätt eller fel. Vem/vilka bor på rummet? Texttyper – Venn Diagram by Maria Andreasson Segeltorpsskolan. Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut.

Detta är en debattartikel.

Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Handwriting Practice. Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet. Många elever med autism har svårt att skriva i skolan.

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet

Vad det kan bero på har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. För många är ett av problemen att uppgiften inte är tillräckligt tydlig. En del saker som kan verka uppenbara för de flesta är inte alltid det för någon med autism. Därför behöver man informera även om detaljer. Min son Platon hade inte förstått att man fick hoppa över uppgifter i en läxa och gå tillbaka till dem senare. MER OM STAVNING I SVENSKAN. Skrivprocessen. Fredrik Backman 30 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Fredrik Backman riktar sitt Sommarprogram till unga kreativa personer som får höra att de inte är bra nog.

Fredrik Backman 30 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1

Han ger tips på hur man kan göra verklighet av sina drömmar om att jobba med ”något konstigt”. Som barn gömde han sig i sagorna eftersom verkliga människor var, och är fortfarande, för svåra att hantera. Det är när han skriver som Fredrik Backman kan ”justera volymen” på sig själv. Eftersom han anser sig vara en tråkig person och inte själv förstår varför han får sommarprata, så viger han sitt program åt att ge tips till unga människor som vill skriva själva. Fredrik Backman kallar sig själv utseendedyslektisk och förklarar tex hur man kan beskriva en karaktär utan att faktiskt berätta hur den ser ut.

Texttyper och genrer – Invigos. För att undvika sammanblandning med litterära genrer som t ex deckare, fantasy eller kärleksromaner har vi i Invigos valt att tala om texttyper, vilket även följer språkbruket i Lgr 11.

Texttyper och genrer – Invigos

Programmet stödjer texttyperna berättande text, argumenterande text, beskrivande text, resonerande och utredande text samt laborationsrapport. Stöttningen i Invigos består i att till dessa texttyper kommer det att finnas stöd i form av instruktioner med råd och exempel på texttypens utformning, exempel på elevtexter och förslag på bedömning. Texter byggs upp av flera texttyper.

Publicera

Guider till journalistik. SvD Läs & Skriv-redaktören Cecilia Lindvall svarar på frågor om hur man kan använda sajten och vad i en bra berättelse som fångar henne.

Guider till journalistik

Vad finns på SvD Läs & Skriv i dag? Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer. Studien som står i fokus i den här artikeln (2016 års studie) tar sin utgångspunkt i samhällets generellt sett ökade krav på literacy-kompetens.

Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer

(Och, får man säga – ”numeracy”.) Berättande texter att skriva. HJÄLPMALL SVENSKA uppdaterad 5 februari. Skriva steg för steg. De för eleverna mest framgångsrika skrivprojekten är av karaktären ”steg-för-steg”.

Skriva steg för steg

Skrivandet föregås såklart av genomgångar, samt gemensamma och individuella iakttagelser och övningar. Ibland får eleverna omsätta kunskaperna i direkt anslutning till övningarna och ibland avslutas en period med en längre skrivuppgift där eleverna får träna på flera delar (en gång till så att säga). Inför de senaste skrivprojektet har eleverna läst texter, sett filmer, samtalat och skrivit om Förbjuden kärlek. Vi har gjort övningar där bland annat delarna dramaturgi, tillbakablickar, kontraster, gestaltning, bildspråk, miljöns betydelse och diktens form förekommit.

Dessa delar har jag vävt in i slutuppgiften där eleverna ska omsätta sina kunskaper. Några av elevernas förklaringar till varför de lyckas så väl med steg-för-steg-skrivandet: Språk och lärande. ”Kunskaper fördjupas genom att man testar saker i praktiken”, säger Timperley (2013 s.37). Den är också den kreativa delen av läraryrket som tilltalar mig. Innan jul var jag på en föreläsning med Per Blomqvist, doktorand vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Han var inbjuden som föreläsare i den forskarstödda seminarieserie inom Läs och språksatsningen som Toura Hägnesten på Utbildningsförvaltningen har tagit initiativ till. 5 goda råd för en bra jobbansökan. Oktapodi - short film by Julien Bocabeille, Francois-Xavier Chanioux and 4 others. Våga vara pluggis: Bearbeta mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

Ett sätt att utveckla din skrivförmåga är lära dig mer om olika typer av texter och dess genretypiska drag. Det gör du genom att fundera på vad som är speciellt med de olika typer av texter som du läser. Vad är textens syfte? Hur är den strukturerad? I vilket sammanhang publiceras texten? Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5. Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Vi har själva hittat på innehållet till öde ön. Tärningar som stöd för att skriva och tala.

Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor. Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse. Bästa digitala verktygen för att utveckla skrivandet. Skrivarverkstad. DIKTAMEN 4-6. 10 sites for creating digital newspapers. När miljön beskriver en känsla. En kollega berättade om en enkel övning som går ut på att göra eleverna medvetna om hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka en karaktärs känsla.

Copy of Tärningar – Presentation by Annika Sjödahl. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1. Flash Fiction – ett undervisningstips!

Under de senaste två veckorna har eleverna fått arbeta med mikronoveller (igen). Senast var det när eleverna skrev på bloggen Hjälten och jag, förra årets spännande litteraturprojekt. Min granne är en mördare. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Robinson Sthlm / Programledarens sajt med uppdrag och Robinsonutmaningar.

L%C3%A4s%20och%20skrivtest%202. 10 steg till att bli en författare. Del 5: Att välja form Vem berättar? Så skriver du en novell på 20 minuter. Bibliotekspodden Solen. Textrecept%20till%20genr%C3%A9r. Vistapriset Novelltävling del 1. På Vistaskolan bestämdes att vi skulle ha en Novelltävling; Stora Vistapriset. Novellen skulle beröra någon av de diskrimineringsgrunder som alla arbetar strukturerat mot på skolan: begrepp och lagaretnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattningkön, könsidentitet och sexuell läggningbristande tillgänglighet, funktionsnedsättning och ålder.

Att skriva filmmanus. Röda tråden. Argumentationsteknik. KP:s serieskola! Flash fiction – skriva mikronovell. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Genrer/texttyper. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Texttyper inför NP. Svenskanoveller Wiki. Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit. Att sammanfatta text. Våga vara pluggis: Två av 165 ögonblick - elevexempel och kamratrespons. Författarskolan. 6fba58c16bb1e23996bff90779204e30.jpg (1239×1754) Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik. ROMANPROJEKT. ELEVHJÄLP häfte med mallar 1 oktober. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

Creepypasta -en ny genre. E471021001.pdf. Textkort. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. THE DIARY OF ANNE FRANK - Trailer. 4Bsvenska - 5. MENTALA PROCESSER. Läs- och skrivundervisning : Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Artikelns_delar.pdf. Digitala_Åk_4-6_instruktionsfilm_A3 (1) Journalistik_%C3%A5k4-6_Reportageuppslag_A3.pdf. Litterära_åk_4-6_Serieberättelse_A3 (1) Lektionsförslag: Två texter skönlitteratur, två texter facklitteratur. Exempel på skolarbeten med genrer. Att skriva ett bra svar. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Referatteknik med Fröken JE. Skriva till filmklipp - gestalta och beskriva detaljer.