background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Skapa en läslinjal - Balanserade Barn. 5 steg - När bokstäverna känns som rena rama grekiskan - Maria Björsell. När bokstäverna är rena rama grekiskan och huvudet snurrar för fullt, då är det inte lätt att vara 7 år och på sitt första skolår.

5 steg - När bokstäverna känns som rena rama grekiskan - Maria Björsell

I den här bloggen tänkte jag berätta om mina 5 steg för de elever som inte knäcker läskoden när klasskamraterna gör det. För elever med grundläggande fonologisk medvetenhet och viss bokstavskännedom tar det upp till 6 månader att knäcka läskoden. De flesta elever i åk 1 lär sig därför att läsa runt jullovet. Processen startar så fort pedagoger och föräldrar böjar träna medvetet med barnen. Extra allt - om att utvärdera skolans arbete med extra anpassningar - Specialpedagogisk kompetens.

I december förra året närvarade jag vid Skolverkets och Specialpedagogiska Skolmyndighetens inspirationsträff ”Undervisning för alla” som ingår i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

Extra allt - om att utvärdera skolans arbete med extra anpassningar - Specialpedagogisk kompetens

Inspirationsträffen bjöd på tankar om hur man kan hitta vägar till varierad och anpassad undervisning. Med vid träffen var Helena Wallberg som föreläste om skillnaden och förståelse kring gränsen mellan extra anpassningar och vanlig undervisning. Finns det någon modell för att komma igång och få flyt i läsningen? Finns det någon modell för att komma igång och få flyt i läsningen?

Finns det någon modell för att komma igång och få flyt i läsningen?

Innan någon typ av åtgärd sätts in är en pedagogisk kartläggning en förutsättning för att få ett helhetsperspektiv av elevens förmågor och behov. Grav språkstörning 2015: Arbetsminne och språk. Hej Hyper. Hitta läsningen! - Kod-Knäckarna. Med Hitta läsningen!

Hitta läsningen! - Kod-Knäckarna

Gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Övningarna är utformade som lekar och går lätt att utföra i vardagen. Klicka här för att ladda ner filmen (mp4 SD, 510 Mb). Klicka på längst ner till höger i filmrutan för att se filmen i fullskärm. Hitta läsningen! Ladda ner arbetsmaterial (PDF): Bodil Andersson Rack, legitimerad logoped, med bred erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter, ger dig vägledning i hur du ska hitta ditt barns nivå och hur ni kan göra övningarna tillsammans. Det finns också innehåller också en tio minuter lång film för föräldrar som har engelska, arabiska, persiska, somaliska eller kurdiska/sorani. som modersmål. Identifiera o kartlägga behov. Nedan kan du läsa mina sammanfattningar / referat av föreläsningarna.

identifiera o kartlägga behov

Du kan också se dem på film: Brainchild – föreläsningar om särskilt begåvade elever Mona Liljedahl, speciallärare: Gör så här, för de begåvade eleverna. –Dessa barn. De som Skolverket kallar särskilt begåvade barn. IntensivLäsning, Skollicens 200 - Wendick-modellen. Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen 

Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Eftersom eleverna i stort sett är desamma, måste förklaringen sökas i andra faktorer som förändrats under samma tid. Hit hör läsdidaktiken och de teoretiska och praktiska momenten i lärarutbildningen som berör läsinlärning. Trots säkerligen goda intentioner har man misslyckats med att ge förskollärare och lärare verktyg som fungerar. LegiLexi.

Min utmaning – Problemskapande beteende i skolan. Att framhäva läraryrket, dess roll och uppdrag är viktigt för mig.

Min utmaning – Problemskapande beteende i skolan

Det är ett för betydande yrke för att inte bli belyst, betraktat och förmedlat. Jag försöker vara en positiv kraft samtidigt som är jag otroligt ödmjuk inför dess utmaningar, besvikelser och sorger. I detta inlägg kommer jag att belysa arbetet kring elever som utmanar skolan med problemskapande beteende. Inte mitt första, och heller inte mitt sista inlägg inom samma område. Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd. Mats Myrberg är professor emeritus i specialpedagogik med stort engagemang i barns läs- och skrivutveckling. – Tittar man på empiriska studier så kan man se att tidig fonologisk förmåga, det vill säga att utveckla känslighet för språkets ljudstrukturer, har stor betydelse för läs-och skrivutvecklingen under hela skoltiden.

Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd

Tillsammans med kunskaper om alfabetiska principer och bokstäver och sådana saker, säger han. – Men det räcker inte med att den kunskapen finns på plats, utan det måste även till intensiva en-till-en-insatser de första åren, för att hjälpa de barn som har det svårt. Det räcker inte med vanlig klasspedagogik. Om läraren ser att elever halkar efter, men inte gör någonting, är det sannolikt att de barnen får en dyslexidiagnos så småningom, säger Mats Myrberg. Rm2010. Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar. Skolvärlden belyste nyligen arbetet med extra anpassningar – en fråga som ständigt är omdiskuterad i skoldebatten.

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Diana Storvik arbetar som specialpedagog på Jensen gymnasium i Göteborg och driver bloggen ”Specialpedagog på gymnasiet”. I ett uppmärksammat blogginlägg skriver hon om extra anpassningar och hur man kan arbeta strukturerat för att minska behovet av anpassningar. Specialpedagogik för lärande - för alla grundskollärare.

Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning.

Specialpedagogik för lärande - för alla grundskollärare

Det är enkelt att delta och modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Som deltagare får du: tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet.verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål. Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2019. Beslut om ansökan 1 Vi har beviljat statsbidrag till 330 huvudmän om totalt 101 268 673 kr. Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i specialpedagogik vt 2019 (pdf, 205 kB) Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag. Logga in e-tjänsten. Ulrika Wolff: Tidig intensivträning ger bäst resultat - Kod-Knäckarna. Ulrika Wolff Elever med dyslexi som erbjuds intensiv lästräning under en begräsad period får en rejäl skjuts i läsutvecklingen och har då en chans att komma ikapp sina klasskamrater. Det ger inte bara bättre läsflyt, utan också självkänsla, konstaterar läsforskaren Ulrika Wolff. Men specialträningen ska inte ses som någon ”quick fix”. För att utvecklas till en god läsare krävs ofta fortsatt traditionell stödundervisning.

Se också filmen med Ulrika Wolff ”Framgångsmetodik för barn med- läs och skrivsvårigheter”. När Andreas, 11 år, tittar på en sida med text ser han tydligt bokstäverna. . – Ibland när jag läser känns det som en mur av bokstäver framför mig. Andreas har dyslexi, en funktionsnedsättning som drabbar cirka 5 – 8 % av alla barn. . – Därför är det viktigt att försöka bryta den här onda cirkeln så tidigt som möjligt.