background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson

Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk.

Nordiska språk. Arbetsområde: Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med de nordiska språken.

Nordiska språk

Vi kommer bl.a. att titta på videos, diskutera skillnader och likheter, lära oss nya ord och skriva recept på ett annat språk. Arbetsuppgifter: Titta på filmer från Nordiska språk och prata kring vad vi settGöra språkquizet från Nordiska språk tillsammans i klassrummetTesta om ni kan komma på vad disneyfigurerna heter på norska och danskaLäsa igenom receptet för Æblekage i mindre grupper. Försök förstå och översätt.Läsa igenom receptet för Sukkerbrød i mindre grupper. Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. "Mad libs" på svenska – ordklassberättelser.

“Mad libs” är en populär språklek i USA, som går ut på att man skapar små berättelser genom att fylla i luckor i en text.

"Mad libs" på svenska – ordklassberättelser

Här har vi skapat några svenska versioner. Ladda ner, skriv ut och testa! Så här fungerar det: En person har pappret med berättelsen på. Personen frågar en annan person efter ord att fylla luckorna med, genom att ange ordklasserna som efterfrågas. Texttyper inför NP. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språkstöttning med stödmallar

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade.pdf. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna

Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans.

Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet. Allt du behöver veta om källkritik på nätet. Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden? Olika typer av källor. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning.

Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Meningsbyggnad. Det viktigaste för en text är innehållsligt sammanhang.

meningsbyggnad

Om innehållet inte hänger ihop blir det ingen text. Uppgift 1: Jämför texterna och fundera på vilken av dem som är tydligare. Markera ställen i texterna som gör att den röda tråden är tydlig eller otydlig. Text 1 Vill man ha roligt i Norden ska man åka till Köpenhamn. Sv bedömningsmatris berättande text. Begripligt innehåll/ struktur/ språklig variation, samt gestaltande beskrivningar och enkel handling. Nu följer nästa steg, jag har verkligen fått lägga band på mig för att inte i farten ge återkoppling på texterna. Minilektioner. Jag har vid flera tillfällen testat upplägget att begränsa tiden rejält till olika typer av uppgifter (bland annat i Den knäppa lektionen om tandborsten). Ibland kan tanken med en väl tilltagen tid, som är att eleven ska ges mycket tid att fundera, formulera sig och uttrycka det, få motsatt effekt på resultatet.

Jag upplever att en del elever inte riktigt ”kommer igång” och använder enbart en liten del av lektionstiden till det faktiska tänkandet och skrivandet. Eleverna får vanligtvis generöst med tid för att läsa, tänka, samtala och skriva. Såklart. Checklista %20En%20ber%C3%A4ttelse. Skriva novell. NP svenska. När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning? Läs & Skriv. Så skriver du en novell på 20 minuter. Bibliotekspodden Solen. 196-197.pdf. L%C3%A4rarguide Ber%C3%A4ttande 7 gy. L%C3%A4rarguide ber%C3%A4ttande %C3%A5k F 6 1. Lärarguide Kreativt skrivande åk 5-Gy. Kort om kreativt skrivande Kreativt skrivande är ett verktyg för att arbeta med elevernas eget språk och erbjuda strategier för att arbeta med ett sviktande språ̊kligt självfö̈rtroende. Det ä̈r också ett sä̈tt att undersöka teman och frågor med hjä̈lp av association och fantasi. När två̊ begrepp som annars inte kommer i kontakt med varandra plötsligt sä̈tts i dialog uppstår ovä̈ntade effekter som påverkar upplevelse, perception och självbild.

Textstruktur, Texter och Huvudtanken. Annika Sjödahl – Canva. Textrecept till genrér. Boklista. Visit Övre Soppero. Sms från Soppero: Del 1. Lektionstips. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Problemlösning. Wabi Sabi: An Unusual Children’s Book Based on the Japanese Philosophy of Fin... Wabi sabi is a beautiful Japanese concept that has no direct translation in English. Språkstöttning med stödmallar. Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter. En läsupplevelse på 90 sekunder.

L%C3%A4rarguide kreativt skrivande 5 Gy 1. L%C3%A4rarguide kreativt skrivande 5 Gy 1. Kreativt skrivande. Vad betyder värdeorden? Cirkelmodellen. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Basic Vocabulary. The Alphabet The Hidden Alphabet The Alphabet in pictures of words in the alphabetical order.Alphabet Song A song to practise the AlphabetABC Rap A rap to practise the AlphabetSpelling your name Interviewing several people asking them to spell their names. Let the students listen first without the image and write down the names. BBC Learning English. Teen Beginners. English books for download pdf - English grammar pdf and word doc. Learning basic grammar PDF book 2 exercises free download. Basic grammar book in PDF free download The second of learning English grammar books is slightly more advanced and will help students advanced from the first book basic grammar.

The second books takes a more in-depth view of the following. Learning English level 1. Språkinriktad ämnesundervisning. April 2013. Cirkelmodellen, genrepedagogik och reciprok läsundervisning. Ny i svenska skolan: juli 2014. Sambandsord. Vi ♥: Cirkelmodellen. Kung Artur legend med evig lyskraft. Historiker: Vi har hittat kung Arthurs runda bord. Kung Arthur-legenden. Kung Arthur-legenden.