background preloader

Annika Sjödahl – Canva

Annika Sjödahl – Canva

https://www.canva.com/annika.sjodahl

Related:  linbybSvenskaengelskaAssessment/feedback

45 ways to avoid using the word 'very' Three Telling Quotes About ‘Very’ Substitute ‘damn’ every time you’re inclined to write ‘very;’ your editor will delete it and the writing will be just as it should be. ~Mark Twain‘Very’ is the most useless word in the English language and can always come out. More than useless, it is treacherous because it invariably weakens what it is intended to strengthen.

Planning Page – WebEnglish.se WebEnglish.se hopes to make every teacher’s life easier by presenting term plan examples and templates to use together with your students and/or colleagues to plan an enjoyable school year. WebEnglish.se suggests your plan be filled with themes, books, films and whatever else the class might come up with. Just follow these seven steps: 1. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska. Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar. När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen.

The History of English - Old English (c. 500 - c.1100) About 400 Anglo-Saxon texts survive from this era, including many beautiful poems, telling tales of wild battles and heroic journeys. The oldest surviving text of Old English literature is “Cædmon's Hymn”, which was composed between 658 and 680, and the longest was the ongoing “Anglo-Saxon Chronicle”. But by far the best known is the long epic poem “Beowulf”. “Beowulf” may have been written any time between the 8th and the early 11th Century by an unknown author or authors, or, most likely, it was written in the 8th Century and then revised in the 10th or 11th Century. All Quotes Coloring Pages Here are all quotes coloring pages. I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga Bedömningen utgår från elevens tilltro till sin förmåga att kommunicera på engelska och uttrycka och utveckla ett innehåll. Vidare fokuseras i vad mån kommunikationens innehåll blir begripligt för en person med engelska som förstaspråk och hur eleven med olika strategier försöker att hålla igång ett samtal (interagera). I analysen av den muntliga kommunikativa förmågan är det viktigt att lyssna på hur varje elev använder sin engelska för att man ska kunna ta reda på vilka språkliga kvaliteter elevens prestation har. Det är naturligt att elever i årskurs 6 gör många språkfel, till exempel kongruensfel (every match he play) och fel på pronomen (she’s name is Karin). Lyssna för att höra var eleven befinner sig i sin språkutveckling

The History of English in 10 Minutes, Annotated By Xah Lee. Date: , This page is a annotated version of: The History of English in Ten Minutes By The Open University. Celebrate Roald Dahl 100 With Teaching Ideas! 2016 marks 100 years since the birth of the popular children's author Roald Dahl and schools around the world are celebrating with a wide range of classroom activities. To help you to prepare, we have created this list of some of our most popular Roald Dahl teaching, activity and display resources. Teaching Ideas and Classroom Activities: Organise your own Roald Dahl Day with the ideas in this post. Tillgång till bedömningsportalen För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen.

Related: