background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson

Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Genom språket förstår vi, genom språket gestaltar vi vad vi förstått. Vi vet idag genom forskningen att många av elevernas svårigheter i skolan är sprungna ur brister knutna till språket. Eleverna behöver ökad textrörlighet och litteracitet, mer omfattande vokabulär och kontinuerlig träning i att kunna ta till sig allt mer avancerad och fackspecifik text. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning eller referat.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk

Just denna aspekt finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker från det häftet de läst genom att använda ämnesrelaterat språk. Eleverna ska även uppge källan när de återger personens tankar. Detta är inte helt lätt och en konst vi måste visa eleverna.

Nordiska språk. Arbetsområde: Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med de nordiska språken.

Nordiska språk

Vi kommer bl.a. att titta på videos, diskutera skillnader och likheter, lära oss nya ord och skriva recept på ett annat språk. Arbetsuppgifter: Titta på filmer från Nordiska språk och prata kring vad vi settGöra språkquizet från Nordiska språk tillsammans i klassrummetTesta om ni kan komma på vad disneyfigurerna heter på norska och danskaLäsa igenom receptet för Æblekage i mindre grupper. Försök förstå och översätt.Läsa igenom receptet för Sukkerbrød i mindre grupper. Bedömning Under arbetet kommer du kontinuerligt att bedömas enligt matrisen nedan. Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. "Mad libs" på svenska – ordklassberättelser. “Mad libs” är en populär språklek i USA, som går ut på att man skapar små berättelser genom att fylla i luckor i en text.

"Mad libs" på svenska – ordklassberättelser

Här har vi skapat några svenska versioner. Ladda ner, skriv ut och testa! Så här fungerar det: En person har pappret med berättelsen på. Personen frågar en annan person efter ord att fylla luckorna med, genom att ange ordklasserna som efterfrågas. När alla luckor är fyllda läser ledaren upp berättelsen. Texttyper inför NP. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språkstöttning med stödmallar

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade.pdf. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna

Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet. Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden? Olika typer av källor. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Meningsbyggnad. Det är väldigt jobbigt att läsa en text där alla meningar är väldigt långa.

meningsbyggnad

När man har ett tankespår som man försöker att uttrycka i skrift finns en risk att meningarna blir väldigt långa för att man vill få fram alla nya tankar. Försök att hålla ner längden på meningarna för att underlätta för läsaren. Använd interpunktion (t.ex. kommatecken) för att få naturliga pauser i längre meningar. Samtidigt är det såklart viktigt att inte bara skriva korta meningar, då blir texten hackig och får dåligt flyt. Tänk på att det viktigaste är att det känns "bekvämt" att läsa texten. Det viktigaste för en text är innehållsligt sammanhang. Sv bedömningsmatris berättande text. Begripligt innehåll/ struktur/ språklig variation, samt gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Nu följer nästa steg, jag har verkligen fått lägga band på mig för att inte i farten ge återkoppling på texterna. Minilektioner. Jag har vid flera tillfällen testat upplägget att begränsa tiden rejält till olika typer av uppgifter (bland annat i Den knäppa lektionen om tandborsten). Ibland kan tanken med en väl tilltagen tid, som är att eleven ska ges mycket tid att fundera, formulera sig och uttrycka det, få motsatt effekt på resultatet. Jag upplever att en del elever inte riktigt ”kommer igång” och använder enbart en liten del av lektionstiden till det faktiska tänkandet och skrivandet. Eleverna får vanligtvis generöst med tid för att läsa, tänka, samtala och skriva. Såklart. Checklista %20En%20ber%C3%A4ttelse.

Skriva novell. NP svenska. Det är dags att repetera texttyperna till de nationella proven och jag har samlat lite olika material till er så ni kan använda studietider framöver för att kunna göra detta i egen takt och på egenhand förutom den som vi kommer att göra i klassrummet. Vi kommer att använda detta upplägg sedan förra året i klassrummet. Efter att ha läst gamla NP har ni summerat era lärdomar i detta ordmoln: Förra året gjorde mina nior en samling på en webbsida som vi döpte till Meningar med elever där ni hittar en hel del stöd.

Där finns dels skrivmallar, elevexempel och exempeltexter att läsa. Läs & Skriv. Så skriver du en novell på 20 minuter. Bibliotekspodden Solen. 196-197.pdf. L%C3%A4rarguide Ber%C3%A4ttande 7 gy. L%C3%A4rarguide ber%C3%A4ttande %C3%A5k F 6 1. Lärarguide Kreativt skrivande åk 5-Gy. Kort om kreativt skrivande Kreativt skrivande är ett verktyg för att arbeta med elevernas eget språk och erbjuda strategier för att arbeta med ett sviktande språ̊kligt självfö̈rtroende. Det ä̈r också ett sä̈tt att undersöka teman och frågor med hjä̈lp av association och fantasi.

När två̊ begrepp som annars inte kommer i kontakt med varandra plötsligt sä̈tts i dialog uppstår ovä̈ntade effekter som påverkar upplevelse, perception och självbild. Textstruktur, Texter och Huvudtanken. Annika Sjödahl – Canva. Textrecept till genrér. Boklista. Visit Övre Soppero. Sms från Soppero: Del 1. Lektionstips. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon.

LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. Problemlösning. Wabi Sabi: An Unusual Children’s Book Based on the Japanese Philosophy of Fin... Wabi sabi is a beautiful Japanese concept that has no direct translation in English. Språkstöttning med stödmallar. Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter. I förra inlägget skrev jag om språkstöttning och stödmallar och jag tänkte i detta inlägg kort berätta om hur jag använder mig av exempeltexter och stödstrukturer vid skrivandet lite mer ingående.

En läsupplevelse på 90 sekunder. L%C3%A4rarguide kreativt skrivande 5 Gy 1. L%C3%A4rarguide kreativt skrivande 5 Gy 1. Kreativt skrivande. Vad betyder värdeorden? Cirkelmodellen. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Basic Vocabulary. The Alphabet The Hidden Alphabet The Alphabet in pictures of words in the alphabetical order.Alphabet Song A song to practise the AlphabetABC Rap A rap to practise the AlphabetSpelling your name Interviewing several people asking them to spell their names. Let the students listen first without the image and write down the names. BBC Learning English. Teen Beginners. English books for download pdf - English grammar pdf and word doc. Learning basic grammar PDF book 2 exercises free download. Basic grammar book in PDF free download The second of learning English grammar books is slightly more advanced and will help students advanced from the first book basic grammar.

The second books takes a more in-depth view of the following. Learning English level 1. Språkinriktad ämnesundervisning. April 2013. Cirkelmodellen, genrepedagogik och reciprok läsundervisning. Ny i svenska skolan: juli 2014. Sambandsord. Vi ♥: Cirkelmodellen.

Kung Artur legend med evig lyskraft. Historiker: Vi har hittat kung Arthurs runda bord. Kung Arthur-legenden. Kung Arthur-legenden.