background preloader

Práce

Facebook Twitter

Centrum vzdělávacích aktivit - Semiramis z.ú. Akreditované vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.

Centrum vzdělávacích aktivit - Semiramis z.ú.

Adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk (mapa) tel.: +420 734 319 991 e-mail: cva@os-semiramis.cz Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00 – 17:00 hod Poslání: Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. Nabízené vzdělávání: Centrum vzdělávání všem. Témata programu: 1.

Centrum vzdělávání všem

Management školní třídy Dozvíte se jak vytvářet ve třídě atmosféru, ve které žáci budou chtít spolupracovat a budou motivováni učit se. Zaměříme se na to, jak: •plánovat a organizovat vyučovací hodiny, •nastavovat pravidla spolupráce a •efektivně pracovat se vzdělávacími cíli, aby sloužily jako nástroj motivace. 2. Educo Centrum - O nás. Jsme společností, která působí v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých od roku 2005.

Educo Centrum - O nás

Nabízíme široké spektrum vzdělávacích, poradenských aktivit, rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT a MPSV. Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů z Evropského sociálního fondu. Naším cílem je přispět svojí nabídkou k rozvoji lidských zdrojů, napomoci konkurenceschopnosti osob a organizaci na trhu práce a současně přispět k lepší budoucnosti a prosperitě. Nabídka zaměstnání, brigády - Lesnická a dřevařská fakulta. Na volné noze – portál nezávislých profesionálů. Jaké činnosti na Easytasku najdu? Pracovní příležitosti.

Zahraniční – globální rozvoj AidBoard Pracovní nabídky jsou uživatelům k dispozici přímo na webu, nebo mohou být zasílány přímo do e-mailu formou newsletteru.

Pracovní příležitosti

Kontakty - IREAS. O Glopolis. Informační střediska. Informační středisko CHKO Beskydy Informační středisko chráněné krajinné oblasti Beskydy v Dolní Lomné zvyšuje environmentální vzdělání široké veřejnosti zpřístupněním všeobecných a odborných poznatků o životním prostředí.

Informační střediska

Svou činností se centrum snaží probudit zájem o přírodní bohatství a tím otevírá cestu k přírodě. Koncepce centra je založena na bázi interaktivního zážitkového vzdělávání. Ekologievpraxi.cz. Společnost EVP – Ekologie v praxi vznikla v roce 2009.

Ekologievpraxi.cz

V současnosti zde pracuje tým odborníků, z nichž někteří svou spolupráci započali již v roce 2004. Celá společnost si zakládá na vysoké profesní kvalitě všech svých spolupracovníků i externích odborníků. Oblast zájmu společnosti se dá rozdělit do tří základních okruhů, pracovních sekcí. Volná pracovní místa. Momentálně hledáme: Lektoři globálního rozvojového vzdělávání Humanitární organizace ADRA poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v ČR i v zahraničí, realizuje dlouhodobé rozvojové projekty a lidsko-právní projekty.

Volná pracovní místa

Naše činnost směřuje k podpoře lidí, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. Zkušenosti z naší práce předáváme dál prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání. Do lektorského týmu projektu Opravdový svět hledáme lektory globálního rozvojového vzdělávání z následujících měst: Kontakty. ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu: Actaea. Analýzy ekonomické globalizace, obchodu a rozvoje. Geo Vision - Zahradní architektura: Lesopark Ostende – Úprava břehu. Úvod > Zahradní architektura > Protierozní opatření a vegetační úpravy - Lesopark Ostende – Úprava břehu (protierozní opatření a vegetační úpravy) Odpovědní řešitelé: Ing.

Geo Vision - Zahradní architektura: Lesopark Ostende – Úprava břehu

Tereza Tomanová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Pracovní příležitosti pro absolventy - Aktuality - Fakulta životního prostředí. Kontakt. Pracovní příležitosti. Ekologická dílna Brno. Projekty Meandr Ohře v Karlových Varech – přírodní park.

Ekologická dílna Brno

Page. Český svaz ochránců přírody - Valašské Meziříčí. Kláty, tedy dřevěné úly s lidskými obličeji, kdysi svérázně zdobily každý druhý valašský dvorek.

Český svaz ochránců přírody - Valašské Meziříčí

Dříve velmi oblíbené lidové řemeslo – vyřezávání a zdobení klátů – však již bohužel prakticky zaniklo. Proto se Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí rozhodl tuto krásnou krajovou tradici obnovit a zároveň tím symbolicky podpořit velmi důležitou práci včelařů. Envicentrum pro krajinu. Hlavní oblasti činnosti - Dům dětí a mládeže Uherský Brod. EVVO organizace ve Zlínském kraji. Ashoka stáž.jpg (JPEG Image, 720 × 490 pixels) Desítkám tisíc lidí hrozí, že jednou nedostanou důchod – Novinky.cz. Úterý 8. července 2014, 4:15 Vyplývá to ze studie Jiřího Šatavy a Štěpána Jurajdy „Budete mít nárok na důchod“ z centra Idea – Cerge-EI Národohospodářského ústavu.

V Česku navíc správa sociálního zabezpečení sama neupozorňuje a bez vyžádání neinformuje budoucí důchodce o očekávatelné výši jejich penze ani o tom, že by jejich důchod mohl být pro nesplnění zákonných podmínek v ohrožení, upozorňuje studie. Většina lidí tak má jen velmi předběžně tušení, jaká penze na ně čeká. O tom, kolik mají vlastně odpracováno let, mají Češi a Češky ještě větší nejasno. A řada lidí by tak mohla být v době, kdy by chtěla odejít do penze, velmi nepříjemně překvapena.

Problém spočívá v tom, že pro nárok na starobní důchod je dnes nutné splnit podmínku dosažení důchodového věku, která se postupně prodlužuje, či naspoření potřebné doby pojištění. Hundreds of environmental jobs in Environmental Career Opportunities. Kurz Lektor dalšího vzdělávání je přizpůsoben potřebám zdravotně postižených. Chcete získat nejnovější informace z profesionálního a moderního lektorování? Láká vás ovládnout triky, jak být úspěšným lektorem?

Rádi byste zefektivnili svoji lektorskou práci? Rekvalifikační kurz Absolvování tohoto rekvalifikačního kurzu pomůže účastníkům najít uplatnění jako lektor v různých oborech (např. kurzy měkkých dovedností, jazykové kurzy, počítačové kurzy apod.). Ekocentrum Karpaty. Kontakty. Česká krajina. Kdo jsme: Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny. Základem našeho přístupu jsou nejenom ekologická a vědecká kritéria, ale také ekonomický přístup.

Zkušenosti ochranářských organizací z celého světa ukazují, že právě vytváření nestátních rezervací je dlouhodobě nejlevnější a nejefektivnější způsob ochrany životního prostředí. ECONNECT - Dobrovolník - zkušenost se založením NO a realizací grantových žádostí. EkoCentrum Brno - - Výukové programy - Hledáme lektora/lektorku. Národní soustava povolání.

Volná místa. Státní fond životního prostředí - Volná pracovní místa. Volná pracovní místa ve školství. Ekologická výchova, životní prostředí, vzdělávání, environmentální výchova. Pobytové středisko ekologické výchovy Švagrov – Velké Losiny, Czech Republic – Vzdělávací organizace – Informace. Praxe v Bruselu! Připojte se k mezinárodní skupině stážistů. Stáž v evropských strukturách může být dobrým zahájením kariéry nebo i jen několikaměsíčním dobrodružstvím. V každém případě to jistě může být jedinečná zkušenost jak pracovní, tak i životní. Proč stojí za to to zkusit? Abyste pochopili, jak fungují evropské instituce, jak se tvoří politika životního prostřední na evropské úrovni a abyste zažili jedinečnou atmosféru bruselského multikulturního mashup’u. Brusel představuje množství možností, pokud jde o stáže a praxe.

Francouzské slovo stagiaire označující stážistu přešlo i do bruselského slangu. Proč jsou zkušenosti získané v evropských strukturách tak důležité? Pokud jde o otázky související s ochranou životního prostředí, pak na evropské úrovni vzniká stále více strategií a zákonů, které se později aplikují v praxi v členských zemích. Jak najít stáž?

První věc, která vám pomůže při hledání praxe, je „otevřené” myšlení. Organizace praxe v institucích EU může probíhat různými způsoby. Nabídka práce Brno-město, Volná místa cz. Žabka - centrum ekologické výchovy. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Nalezené nabídky práce. Ekocentrum PALETA: Pobočka Oucmanice. Srovnání cen plynu a elektřiny - Snižujeme náklady na energie - O nás. Jsme skupina certifikovaných poradců společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. a zakládáme si na poskytování kvalitního a plnohodnotného servisu. Řídíme se Etickým kodexem Optimal Energy.cz, a.s. a můžete od nás očekávat: OSOBNÍ A LIDSKÝ PŘÍSTUP – Zajímá nás, co potřebujete, hledáme pro Vás optimální řešení a vysvětlíme Vám vše, co zajímá Vás.UPŘÍMNOST A KOREKTNÍ JEDNÁNÍ – Neslibujeme nesplnitelné, neříkáme polopravdy a nepoužíváme nátlakové taktiky.

Jednáme s Vámi férově a narovinu a vždy Vám řekneme, jak se věci ve skutečnosti mají.ODBORNOST – Zakládáme si na tom, aby veškeré odhady úspor a informace, které Vám přineseme, byly co nejpřesnější, proto i po Vás chceme detailní údaje.KVALITNÍ DLOUHODOBOU PÉČI – Realizací opatření naše péče o Vás nekončí. Park Rochus - přírodní a kulturně-historický areál. Líska - Členové. EKOSLOVÁCKO - Vítáme Vás. ECONNECT - Informační servis pro NNO.

Trnka - Fotogalerie. Kariera. Kaprálův mlýn. Kaprálův mlýn je jednak střediskem ekologické výchovy, připravující výchovné programy pro školy, dále skautskou základnou (nedávno se stal jednou ze světových základen SCENES) a v neposlední řadě modelovým domem, určeným ke sledování účinnosti ekotechnologií ve skutečném provozu. 1. - 4.5. Centrum ekologické výchovy Pálava - Co nás čeká v nejbližší době. O.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Práce – Vzdělávání – Profesní rozvoj. Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje. Toulcův dvůr hledá koordinátora 17. duben 2014, Volná místa Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič - Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr hledá koordinátora/ku objednávání programů. Ekologický institut Veronica hledá ekoporadce/ekoporadkyni : Ekologický institut Veronica.