background preloader

Weby vzdelavani

Facebook Twitter

Učitelská platforma - Budoucnost pro učitele. Učitelé pro budoucnost. Škola pro udržitelný život. Zde naleznete novou metodiku programu Škola pro udržitelný život, včetně jejich příloh.

Škola pro udržitelný život

Přejeme příjemné čtení. Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost Zde naleznete základní publikaci k místně zakotvenému učení, která vznikla převzetím z Ameriky a doplněním o české podmínky a příklady zkušeností z programu ŠUŽ. Místně zakotvené učení Představujeme vám zbrusu novou brožuru o MZU, je opravdu šikovná, včetně příkladů z praxe, inspirujte se! Loga programu Loga programu můžete umístit na webové stránky projektů nebo do různých publikací a letáčků, které jsou z programu financovány. Příručky dobré praxe 2016 Školní aktivity realizované v rámci projektu "Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21", "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život" a „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“, které jsme realizovali v roce 2016.

Environmentální výchova na vysokých školách. Malý zápisník s velkým srdcem. Chcete měnit svět k lepšímu?

Malý zápisník s velkým srdcem

A ještě pro své nápady nadchnout ostatní? Tento “malý zápisník s velkým srdcem” vydaný v rámci programu Mladí reportéří pro životní prostředí v ČR vám ukáže, jak na to. Každá ochrana přírody a životního prostředí začíná komunikací. Útlý, ale zábavný a inspirující zápisník ukazuje cesty, jak své nápady na změny dobře prezentovat. Je plný ukázek a příběhů a nechybí ani kreativní prostor pro rozvoj vlastních nápadů.

Zápisník v elektronické podobě si můžete stáhnout v sekci Stahuj (page) O zápisník v tištěné podobě si můžete psát na mladireporteri@terezanet.cz. Les ve škole. Materiály. Badatelské metodické materiály přímo do výuky Jednoduché badatelské aktivity a lekce použitelné přímo v hodinách jsou dostupné on-line na: Do výuky Manuál GLOBE Metodika pro učitele a pracovní listy Jednotná metodika, podle níž provádějí měření GLOBE školy z celého světa, je zdarma ke stažení.

Materiály

Skutečně zdravá škola - O nás. Chceme, aby děti byly schopny kritického myšlení a odnášely si ze školy znalosti a dovednosti, které jim umožní utvářet trvale udržitelnou budoucnost.

Skutečně zdravá škola - O nás

Naše vize Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí.

Efekt kotvy. EDUzín - Magazín o všem podstatném ve vzdělávání. Filozofie pro děti: Aktuality. Zde najdete upozornění na novinky týkající se těchto stránek a nejaktuálnější informace o dění v oblasti Filozofie pro děti.

Filozofie pro děti: Aktuality

Máte-li k dispozici konkrétní informace o aktivitách Filozofie pro děti (filozofování s dětmi) v ČR nebo v zahraničí, o kterých by se mělo vědět, podělte se s ostatními. Objevíte-li v informacích nějakou nepřesnost nebo máte-li k dispozici doplňující informace, napište nám. Kurz Filozofie pro děti ve Vsetíně! Datum: 18.5.2018, místo: Vsetín, země: CZECH REPUBLIC Od 18. května proběhne ve Vsetíně intenzivní kurz Filozofie pro děti určený pro kolektiv učitelů ZŠ Integra. p4c.cz na Facebooku!

Datum: 2.10.2017, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLIC. Growing up Global. Lessons Worth Sharing. Kreativní škola. Přihlášení do Knihovny Vzdělávacího programu Varianty - Knihovna. The human planet. This is the first map that really does give everyone almost equal space.

The human planet

Previous cartograms which claimed that actually gave water too much space. Škola jako jeden z pilířů rozvoje kultury a demokratických hodnot Kurz vychází z modelu kompetencí pro demokratickou kulturu.

Byl navržen Radou Evropy a je ztvárněn (obrazně řečeno) jako motýl, který má pod křídly hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritické porozumění. Proto jsme právě motýla vybrali jako průvodce celým kurzem. Někdy snad necháme motýla poletovat ve výšinách, my však budeme nohama na zemi, abychom učitele podpořili v jejich běžné pedagogické praxi. Jack Ma: Education is the biggest challenge. Gorca. Lenochův průvodce k záchraně světa « Skoncovat s extrémní chudobou.

Lenochův průvodce k záchraně světa «

Bojovat proti nerovnosti a nespravedlnosti. Napravit změnu klimatu. Články - Teorie typu. Heinrich Böll Stiftung Praha. Asociace učitelů občanské výchovy. Global Citizenship Education. Edugog. Europeum Institute for European Policy. Učíme venku. Evidence Based Education: Policy, Research and Practice. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Competences – #COMPETENCES. Publikace - Katedra studií občanské společnosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. COV - Participativní metody. Be International. Signposts to Global Citizenship - Resources for teaching. Scouts and Guides - active global citizens. This EC funded project is a partnership between Scouting and Guiding Associations, and non-profit organisations in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Slovenia, Greece, Scotland and Germany.

Scouts and Guides - active global citizens

Celebrating Solidarity » The project behind the Museum of Solidarity. Home - Sands School Ashburton. Stačilo by, kdybyste si s učiteli prostě řekli Ahoj. „Jak vypadá váš běžný školní den?

Stačilo by, kdybyste si s učiteli prostě řekli Ahoj

No tak, jak si ho uděláme.“ Odpověď na tuto banální otázku přesně vystihuje filosofii školy Sands v anglickém Devonu. Na to, co znamená demokracie ve škole, jaké to je být studentem demokratické školy a jak by mělo vypadat vzdělávání v 21. století, odpovídali její studenti. Sešli jsme se v ateliéru. Ruby (16) během rozhovoru malovala zátiší, Christian (15) obědval, Arlo (17) fotil, Sam (12) nadšeně odpovídal na všechny otázky. Pražský studentský summit. ReliefWeb. Výluka. Human Rights: The Rights of Refugees. Across the world, barriers are growing. Every day people fleeing war and persecution find the door slammed in their face. Refugees have human rights. Untitled.

Globalschools. Neviditelná univerzita - ověřené kurzy a školení v Praze a Brně. Idebate.org. Poradna ČRDM. UNESCO’s global coalition against extremisms and hate speech – BRICkS. Promoted by UNESCO, the Campaign Unite4Heritage purposes to defend cultural heritage and diversity around all over the world. It is designed to empower the mobilization of governments and all heritage stakeholders in response to the deliberate damage to cultural heritage, especially in the Middle East. Moreover, it invites everyone to oppose to any extremisms and radicalizations by celebrating the places, objects and cultural traditions. Among its areas of interest, it is important to highlight that Unite4Heritage is engaged in “cultural diversity education”, which is a topic strictly connected to BRICKS’ aims.

Dynamika talentu pro děti. Open Education. Open School Space. ZŠ Labyrinth s biligvním programem je první laboratorní školou v České republice. Je postavena na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery - inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol - International Association of Laboratory Schools. Labyrinth se otevírá v září 2016. Publications. Rozvojový portál Nadácie Pontis.

Think Global Home - Think Global. Slovakia. Katedra rozvojových studií UP. Záměrem projektu „Kde a jak Česká republika pomáhá“ je přispět ke zvýšení zájmu a podpory široké veřejnosti, studentů a pedagogů středních škol v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V rámci projektu bude vytvořen multimediální webový atlas o prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Nenech se zmanipulovat. Terahry. About Us. PIRC was originally conceived of as an offshoot of the Public Citizen network of organisations created in the US by Ralph Nader. Our first Chairman Michael Young was author of the radical 1945 Labour Party manifesto and founded numerous public interest organisations, among them Consumers Association & The Open University. Empathy Summit. Blog on evaluations - evaluace.com. Recently, I have been engaged in a debate of evaluators if “non-tangible” aspects such as gender can be monitored and evaluated.

Well, why not? First, let´s look at the definition of gender: it reflects socially-constructed roles and responsibilities of women and men in a given place or culture. Interestingly, gender is not only about women, but also about men. While planning, monitoring and evaluating a project, look at roles and responsibilities of both men and women in the specific culture and context. Evaluation of cancer prevention and early diagnosis in Georgia (fphoto: MUDr. For example, if you evaluate a project on breast cancer prevention in Georgia, you need to consider that any treatment is expensive and that men often decide about such substantial investments.

STORYTELLING. Critical Thinking. EducationRepublic.cz – Místo pro vzdělávání. Made In a Free World. Hejbej.cz. A blog on global learning, global education, global citizenship, saving the world and this kind of stuff. JPB - jindřich polák blog.