background preloader

Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

https://bouncyballs.org/

Related:  Bra tips!PedagogisktKlassrum allmäntlärandeIT verktyg

Veckobok Ett litet tips så här i uppstart av ny termin – veckobok. Det är inte helt enkelt för alla elever att lära sig veckans dagar och månaderna. Under ledigheten har jag funderat på vad det är som gör den inlärningen lite svår och hur ska jag som pedagog kunna stötta eleverna att lära sig? Jag insåg att det inte alltid är av betydelse för eleverna att veta vilken dag eller månad det är. Det är något vi nämner på morgonen sen lämnas det ofta.

Bo Hejlskov Elvéns blogg Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. Damian har skrivit en del bra artiklar om autism som personlighet och är nog det närmsta man kan komma en neurodiversitetsaktivist på akademisk nivå. En av hans största poänger är att vi inte ska normalisera, alltså träna barns förmågor för att de ska framträda normalt, utan låta barn utvecklas efter dras intressen. Hans tanke är att ingen kommer att leva på det de är halvbra på, utan på det de har förutsättningar för att bli riktigt bra på. Han förespråkar därför träning av specialfärdigheter och inom specialintressen.

Vad är du bra på? Vet du vad du är bra på? Hade du svarat på frågan inför en stor folksamling? När jag läste på lärarutbildningen frågade en lärare 100 studenter på föreläsningen; – är någon bra på att rita? En person räckte försiktigt upp handen… en av hundra… Var det bara en som var bra på att rita eller är det så att det ligger i vår kultur att inte sticka ut, att inte säga att vi är bra på något? Jag tänkte att när jag ställer frågan till min elevgrupp, vad är ni bra på? Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter.

Klassens hemsida – nya möjligheter till kommunikation! När vi i höstas fick tillgång till en halvklassuppsättning Chrome Books började jag så smått tänka på att skapa en hemsida till klassen. Min ursprungliga tanke var att ge eleverna möjlighet att få ytterligare en mottagare för texter de producerade. När vi nu är igång och hemsidan är skapad har jag upptäckt att den ger utrymme för så mycket mer. Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften Jag fortsätter min inläggsserie om bildstöd inom skolan genom att skriva om ett av mina absoluta favoritämnen – stödstrukturer. (I slutet av det här inlägget kommer du att hitta länkar till tidigare inlägg.) I tidigare arbete, och privat, har jag träffat på många vuxna personer som upplever olika typer av svårigheter med studier och framförallt med att ta till sig och själva producera texter.

BARN I BEHOV – Malene: Barn ska ha rätt att ”inkluderas” – och de ska ha rätt att slippa! Under många år har ordet ”inkludering” varit modernt och det har också varit politiskt korrekt att tycka att alla barn ska inkluderas i den svenska skolan. När jag blev färdig lärare för 20 år sedan, tyckte jag att det var självklart att barn med funktionsnedsättningar skulle har ”rätt” att inkluderas i den svenska grundskolan. Att lära sig att vara med normativa barn skulle göra det lättare för barn med funktionsnedsättningar att anpassa sig, lära sig och sedan ta en plats i samhället på ett enklare sätt – för att man genom grundskolan lärt sig hur, tänkte jag på den tiden. Och så tänkte och tyckte alla på den tiden, vågar jag påstå. Så gick det några år.

Osams på rasten - Mia Kempe Jag tror att jag inte är den enda läraren som känner att jag inte riktigt räcker till. Vi vill lära ut så mycket som möjligt samtidigt som vi vill finnas till hands och hjälpa när våra elever är ledsna och hamnar i konflikt med varandra. Att barn stundtals blir osams hör livet till. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2.

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. Klassrumsstrategier Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor.

Related: