background preloader

Högfrekventa ord

Högfrekventa ord
Related:  Skriva

RESAN FacebookTwitterGoogle+Pin ItBuffer Lärarhandledning – resan del 1 Resan – schema 1Kaptenens logg 1Lastlistan Lärarhandledning – resan del 2Kaptenens logg del 2Kaptenens logg del 2 – markeradResan – schema del 2 Resan – schema del 3Lärarhandledning-resan-del-3kaptenens-logg-del-3kaptenens-logg-del-3-markeradkompassövningar lärarhandledning-resan-del-4resan- schema – del-4kaptenens-logg-del-4kaptenens-logg-del-4-markeradkaptenens-logg-del-4-enklare-typsnittKarttecken Schema resan-del-5lärarhandledning-resan-del-5kaptenens-logg-del-5kaptenens-logg-del-5-markeradkaptenens-logg-del-5-enklare Resan del 6Lärarhandledning – resan del 6Kaptenens logg del 6Kaptenens logg del 6 – lättlästKaptenens logg del 6 – markerad ASL och mycket mer Rapportera felaktigheter

Djurboken – och tankarna kring den. | Tangentdansen I kursplanen för åk 1-3 kan vi läsa att eleverna ska bekanta sig med beskrivande och förklarande texter, faktatexter för barn. Arbetet med djurboken är en start på att lära sig läsa och skriva små korta faktatexter. Först har vi pratat om skogen och de svenska djuren och gjort en liten mindmap om vilka djur vi vet som smyger omkring i våra svenska skogar. Det finns faktiskt ingen Anakonda där ute. Uppdrag 1 är att göra en fin framsida till våra personliga djurböcker innan vi fyller böckerna med djurfakta. Variationen är härlig att se. Nästa steg är att tillsammans bestämma vilka djur vi ska arbeta med. Sista punkten (lärt oss) vet vi ju förstås inte än, men det greppade ni nog. Tillsammans valde vi ut fem djur som vi alla ska undersöka och forska om och sen får alla elever välja minst två egna djur av alla de som finns i de svenska skogarna och skriva och rita om. Vi bestämde att vi skulle skriva lite fakta om varje djur, göra en bild på djuret och på djurets spår. Vi började med – Vargen

Från 4-rutan till 8-rutan Nu jobbar vi vidare från 4-rutan till att utöka berättelseskrivandet så att sagorna blir mer beskrivande. Då använder vi oss av 8-rutor istället. Vi introducerade 8-rutan genom att läsa bilderboken ”Över bäcken”. När vi läst boken fyllde vi tillsammans i en 8-ruta och funderade hur författaren kan ha funderat kring planeringen för sin bok. I boken finns ett tydligt mål, nämligen att de ska ta sig över bäcken. Pappret i mitten har jag färgat med färgerna som eleverna känner igen från 4-rutan. Eleverna skriver sedan på det vita pappret. När vi läst och fyllt i 8-rutan tillsammans skulle eleverna planera en egen saga mha en 8-ruta. Nästa steg blir nu att jag ska visa en modelltext som jag själv har skrivit utefter lite bilder, mha en bok eller serietidning. Bamse och sjöodjuret. Bamse är världens snällaste och starkaste björn men stark blir han bara när han ätit av farmors dunderhonung. Det är en jättefin sommardag. Just idag är Bamse och hans vän Lille skutt på väg till stranden. - Hm.

Bokcirkel – upplägg och struktur | Charlotte Steinwig - lärare Här kommer ett tips till er som arbetar med bokcirklar och boksamtal. Det är såklart med inspiration från En läsande klass och våra fantastiska läsfixare! Under fyran bestod den mesta läsningen av just En läsande klass och nu när mina elever har börjat femman tänkte jag att läsningen skulle bestå främst av bokcirklar av olika slag. Jag bifogar nedan färdigt material som man kan använda rakt av om i gillar det. Detta blir första gången mina elever får arbeta med bokcirklar och jag har en ganska stor spridning på läsförmågan hos dem så det innebär en relativt enkel bok till första omgången. Jag älskar bokcirklar och ser stora fördelar med att läsa och sen diskutera böckerna med varandra. Här kommer materialet ni kan ladda ner: Bokcirkel schema och struktur Checklista boksamtal

Stava rätt? En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt. Ska vi lärare ”peta” i elevernas texter och rätta vartenda stavfel eller ska eleverna få skriva fritt? Förstör vi barnens skrivlust om de måste sudda och ändra i texten så fort det blir fel? Min erfarenhet är att många elever vill stava rätt. Jag brukar också undervisa barnen i språklära. I år har vi precis tränat på vokalerna och dubbelteckning i min åk. 3. Texten till vokalvisan. Eleverna hade redan i åk. 2 arbetat med vokalerna och vi började med att repetera vilka vokalerna är. Efter att vi lyssnat på sången skrev vi en gemensam tanketavla på tavlan. Stödmall/affisch för vokalerna. Sist, men inte minst, fick eleverna öva på vokalerna och dubbelteckning i vårt digitala läromedel i svenska. Under året kommer vi kunna gå tillbaka och repetera reglerna, både genom att titta på Youtubefilmen och affischen. Stödmall/affisch med NG-ljudet. Stödmall/affisch till J-ljudet. Ng-ljudet

En spännande berättelse – Sidekicks på rIKTigt Att skriva en spännande …… Denna planeringen har vi arbetet med i årskurs 5. Vid uppstarten av min planering fick jag delvis inspiration av Fredrik Sandströms skrivprojekt Ön Genom detta inlägget kommer du att får tillgång till vår planering, genomförande och även vår utvärdering. I elevernas lärande har vi använt oss av flera digitala verktyg. I arbete har vi därefter använt oss av padlet, answergarden, för att göra elevernas tankar kring texter och ord synligt för varandra. Syfte med arbetsområdet Eleven ska utveckla sin förmåga att: – formulera sig och kommunicera i tal och skrift, -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Centralt innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Undervisningens innehåll Inledning

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Elevalstren är från årskurs fyra och fem!

untitled Linas lärarrum - Alex Dogboy Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning. Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Så här har arbetet sett ut från början till slut. Boken presenteras och vi föutspår gemensamt. För att skapa oss en gemensam förförståelse har vi läst en text som handlar om gatubarn. Därefter har eleverna fått två frågor: 1. 2. Eleverna har fått sitta i grupper och diskutera. Monica Zak och källkritik Efter att vi har arbetat med att bygga upp vår förförståelse om gatubarn har vi sedan arbetat med författaren Monica Zak och tränat på källkritik. Jag brukar inleda med att visa en film från UR om Monica Zak. Eleverna får sedan göra följande uppgift där de tar reda på fakta om Monica Zak samtidigt som de tränar källkritik. Läslogg Jag valde bilden på ... . Kunskapskrav

Läs- och skrivundervisning : Tankar inför vt 2016 Sv/So åk 1 Har haft en del tankar om hur jag vill fortsätta arbetet i Sv/So i min åk 1. Nu tror och hoppas jag vi kommer att komma in i en bra arbetsrutin från början och min ambition är att sitta med eleverna i små grupper mer än tidigare. Så här nedan kan ni se hur min terminsplanering ut just nu, men den kan komma att ändras. Höstens skrivprojekt kan ni läsa mer om genom att klicka här Svenska Fortsätta med våra skrivna berättelser, att i små grupper läsa för varandra och ge respons (jag vägleder och visar checklista). Måndag: Jag kommer att ha en grupp med två-tre elever i taget vid mitt runda bord i klassrummet. Tisdag: Jag lyssnar när eleverna läser upp sin läsläxa, Den magiska kulan, med en grupp i taget och övriga arbetar i arbetsboken. Onsdag: Gå igenom ny läsläxa i Den magiska kulan, så som vi brukar göra (läs mer om min läsrutin genom att klicka här). Torsdag: Genomgång av ny bokstav. So Fortsätta med vårt värdegrundsarbete som är övergripande för hela skolan.Fortsätta med bra kompis-tema.

Related: