background preloader

Allmänt

Facebook Twitter

Doc-0o-9s-docs.googleusercontent. Laxlista. Skolmaterial – Skolövningar om Globala målen från förskola till gymnasium. Globala målen på lätt svenska. Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag närmar sig och den här veckan passar vi på att arbeta lite extra med gruppstärkande övningar och värdegrundsfrågor.

Alla hjärtans dag

Vi vill att eleverna blir påminda om hur viktigt det är att man är rädd om varandra och att de får tid att stanna upp och fundera kring viktiga egenskaper hos en bra kompis och hos dem själva! Material till veckans arbete hittar ni här: En viktig person – stödmall En-viktig-person-i-mitt-liv – skrivunderlag Värderingsövningar triangel Vara en bra kompis Under veckan arbetar vi med: Snälla ord – Vi tittar på filmen Life vest Inside-kindness Boomerang , efter det gör vi en gemensam tankekarta på snälla ord. En viktig person i mitt liv! Pyramiden- eleverna bygger i grupper en pyramid av olika påståenden om en bra kompis.

Utbildning i skolan. Jag och min kollega Anna var nyligen till en skola där vi pratade om mobbning (systematiska trakasserier) och grupptryck.

utbildning i skolan

Men för att undvika att bara stå och mässa så gjorde vi lektionen interaktiv MED barnen/ungdomarna. Vi började med att alla elever fick var sitt vitt A4. På det papperet fick de skriva namnet på sitt småsyskon eller på sin bästa vän. Därefter fick de några minuter på sig att teckna en enkel bild av sitt syskon eller kompis. Teckningen skulle ingen annan behöva se, bara de själva. Därefter följde en historia om ett litet barn som började bli mobbad redan som liten. ”Det går säkert över” Poliserna började berätta för eleverna att det lilla barnet började bli mobbat redan på förskolan. ”Men.

Men vi bad eleverna fortsätta att skrynkla, sakta sakta sakta. ”Mobbningen går nog över, det är nog inte så farligt.” Utvärdera lektionen. Samtalskort. Att använda samtalskort, känslokort och pedagogiska spel för att träna kommunikation, empati och social kompetens.

Samtalskort

Genom att arbeta med bilder, kort och spel underlättas dialogen med barn, ungdomar och vuxna. Genom samtalskort kan kommunikation och förändringsprocesser uppmuntras. Förmågan att namnge, skilja på olika känslor och skapa kontakt med olika känslor kan tränas upp. Det i sin tur ökar förmågan att kunna förstå och styra det egna beteendet.

Att i samtal arbeta med bilder, kort och spel lämpar sig när du vill jobba med att: SpråkutvecklingSjälvkännedomMedvetenhet om de egna och andras känslor (empati)Känslokontroll istället för att styras av känslornaSjälvmotivation dvs. hitta sina egna resurser för att uppnå mål och prestationer.Finna de egna styrkornaRelationsskapande, teambuildning, samspel och samarbete (utveckla social kompetens)Förståelse för kopplingen mellan tanke-känsla-handling. 2stjarnor1onska. Vanligaveckan lararhandledning ak1 6. ClassroomScreen. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

GDPR

Medkänsla och kamratskap. Presentationer från Dialog 2018. Subscribe: Inlägg | Kommentarer Presentationer från Dialog 2018 13 februari, 2018 Grundskolan, Högskolan, Landskapets skolor, Skolledare Fler presentationer kan komma att läggas upp ännu!

Presentationer från Dialog 2018

Katarina ErikssonSå funkar det! Jan AlinFlippade klassrummetTutorlärarens uppdrag. Vårens elevaktiva utvecklingssamtal. Vårens utvecklingssamtal är redan klara för alla elever på skolan.

Vårens elevaktiva utvecklingssamtal

Precis som i höstas valde vi att ha två heldagar, där den första dagen låg första skolveckan efter jullovet och den andra dagen låg veckan därpå. Vi har bara fått positiv respons från föräldrarna med detta upplägg. Alla fick sina tider redan i början av december och det är bara några få som vi fått lägga andra dagar och i de flesta fall så beror det på sjukdom. Vi hade också lagt så att de som hade syskon gick från ett samtal direkt till ett annat. Classroom Timers - Fun Timers. Jlsu.

En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan.

Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. NPF-podden: Utbrott för minsta lilla grej - UR Skola. 7 tips för ett positivt elevbemötande. I höstas kunde vi ta del av ny forskning från Norge gällande ledarskap i skolan.

7 tips för ett positivt elevbemötande

Skolforskare från Stavanger har filmat sammanlagt 100 lärare och klasser och sedan analyserat resultatet för att studera vad det är som extra skickliga lärare gör i sina klassrum. Enligt forskarna var det tre faktorer som utmärkte ett gott ledarskap: Det ska vara ett positivt klimat i klassrummet och lärare och elever ska känna varandra väl.Läraren ska organisera arbetet effektivt så att så mycket tid som möjligt går till lärande.Själva inlärningen ska fokusera på att utveckla elevernas förmåga att tänka. De tre faktorerna kallades av forskarna för emotionellt stöd, klassrumsorganisation och inlärningsstöd. Här kan du läsa mer om projektet i Skolvärlden och på SVT Nyheter/Vetenskap. Resultaten från forskningen kanske inte är så förvånande. I detta blogginlägg tänker jag försöka vara just handfast och dela med mig av några tips som hjälpt mig under mina år som lågstadielärare. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Du bestämmer - Startsida.