background preloader

Tecken som stöd

Tecken som stöd

Barnspel för iPhone, iPad- och Android - Appar och pedagogiska spel för barn Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad "Vanliga" textdokument i din iPad som du kan markera (Internetsidor, Pagesdokument etc) är numera enkla att få upplästa direkt med hjälp av funktionen Tala markering. Du helt enkelt markerar den text du vill ha uppläst och klickar på "Tala". Värre kan det bli att få PDF-filer upplästa på samma sätt eftersom det inte går att markera i dessa. 1. 4. 6. Detta går givetvis också att göra med e-boksidor om du lånat en bok från biblioteket och annan text som du inte kan markera i din iPad. Det finns många olika appar med ocr-funktion och jag har skrivit om en del tidigare.

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola "Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. En ny publikation "Vägledning för elevhälsan" (2014), signerat Skolverket och Socialstyrelsen, ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varför har Skolverket och Socialstyrelsen inte tagit hänsyn till den utomordentligt viktiga kunskapen som Myndigheten för delaktighet (f.d. Nu måste skolan och deras huvudmän se till att ge alla elever med kognitiva funktionsnedsättningar det stöd som de behöver för att nå kunskapsmålen, och som de har rätt till enligt skollagen.

LekMiT Acapela Box : create your text to speech messages 1. Your Acceptance of Terms Welcome to the Acapela-Box Website. The following Terms of Service (“TOS”) are between you and Acapela Group and constitute a legal agreement that governs your use of the Acapela-Box Website (referred to as the “Service”). You must agree to these TOS before you can use the Service by clicking the ‘Yes I agree button’ on the Sign Up page. Legal Authority To use and/or register for the Service you must be: a) of legal age to form a binding contract with Acapela Group, and b) cannot be a person barred from receiving the Service under the laws of the country in which you reside or from where you use the Service. Changes to this Agreement Acapela Group may update or change these TOS from time to time and recommends that you review the TOS on a regular basis. 2. Acapela-Box Acapela-Box is a service that provides a conversion of your text into speech by using the Acapela Text to Speech technology. Changing the Service Feedback Limitations on Use Acapela-Box Account Support

Bedömning för lärande ”Bedömning för lärande/ Formativ bedömning - Bedömning som används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning” ur Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan, praxis, problem, begrepp och möjligheter Läs om: Bedömning för lärandeFem nyckelstrategierBedömning för lärande i undervisning Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom bland annat formativ bedömning, förtroende för läraren, goda relationer lärare-elev, återkoppling och kamratbedömning.

Teknikstöd

Related: