background preloader

Flippat klassrum

Facebook Twitter

Kahoot! Uppdatering på G! Nu blir det ännu lite fler uppdateringar hos Kahoot!

Kahoot! Uppdatering på G!

En nygammal är funktionen Jumble som kom för någon månad sen. I Jumble sorterar man svaren i ordning i stället för att trycka på rätt svar. Det kan vara att sortera saker i tidsordning, storleksordning, rättstavning, meningsbyggnad.. bara fantasin sätter stopp. Färdigflippat med Edpuzzle. Globala utmaningar 2015 mah grundlärare. I ett ständigt uppkopplat samhälle är det flippade klassrummet en tillgång som kan bidra till att skapa en jämlik undervisning, där alla har tillgång till att bygga upp sin förkunskap om ett ämne.

Globala utmaningar 2015 mah grundlärare

Annika frågade sig hur hon skulle kunna arbeta med elevdatorer och visionen om ett papperslöst samhälle – hon fick var svar på den frågan och många fler. Dagens ungdomar är ständigt uppkopplade. I korridorerna ser man hur de står lutade över smarta telefoner där de visar varandra bilder, spelar, tar selfies eller lyssnar på musik. Annika är en svenska som andraspråkslärare som valt att använda sig av elevernas ständiga uppkoppling som en resurs för lärande. Flippat Förskolan Östermalm. Inspiration för att starta flippa!

Magnus Ehingers undervisning > Starta här. MA och NO på riktigt. Min egen uppställning. Commons Video Convert. Megalessons. Min egen uppställning. Megalessons. The Top 5 Blended And Flipped Classroom Tools. Blended and Flipped Classrooms can give students more control over their learning path.

The Top 5 Blended And Flipped Classroom Tools

Added to that, the teachers get more insight into the learning of the class and can intervene as required. Technology plays an important role in blending the classrooms. User-friendly technology ensures that the student has more control over the time, place and pace of the curriculum. It also ensures that the teacher has the necessary visibility and tools to intervene effectively.

A Quick Refresher (for those of you who need it) Blended Classrooms Blended learning is an environment in which students study in a “blended” model of face-to-face instruction with a teacher and technology-based instruction to meet their educational needs. There are essentially three aspects of a blended classroom: 1. Lärarkvällarna - Flipped Classroom – det omvända arbetssättet. Flipping the Classroom in an Introductory IT Course. Det flippade klassrummet ger utrymme för mer elevaktiva arbetssätt. Sedan några år har det varit populärt att tala om det "flippade" eller "omvända klassrummet" och vad man då menar har ändrats är hur man använder tiden i klassrummet.

Det flippade klassrummet ger utrymme för mer elevaktiva arbetssätt

I det traditionella klassrummet använder läraren en stor del av sin undervisningstid till att föreläsa och förklara viktiga företeelser och begrepp. Eleverna förväntas sedan, ofta själva och i form av läxor, jobba vidare hemma med materialet t ex genom att lösa uppgifter som kan kopplas till föreläsningen. I det "flippade klassrummet" vänder man på när eleverna får läxor. Istället för att få läxa efter genomgången, får de sin läxa före. #Flippedmind. Att flippa innebär mer än att bara låta eleverna titta på en film hemma.

#Flippedmind

Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Teaching in Beta: What We Can Learn from Software Developers. Tell me if this sounds like you: You hear about a new teaching idea and decide you’d like to try it.

Teaching in Beta: What We Can Learn from Software Developers

Then for the next two, three, six months, you put it off, waiting for the day when you can get it just right. Your “idea” file grows thicker and thicker, and most of it never gets used. If this is you, it might be time to add a little beta to your practice. In the tech world, the term beta refers to software or other products that have not yet been perfected, but are released to the public for a kind of trial run. JeopardyLabs: Skapa egna Jeopardy-spel. Flippat och formativt i Ma4. Warm-up: ett kul sätt att starta lektionen. Mitt Flippade Klassrum. Under dagens riktade skrivning utgick de flesta elever från frågeställningen ”200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då?”.

Mitt Flippade Klassrum

Eleverna har utgått från en flipp från Gapminder, som beskriver hur världen har utvecklats under de senaste 200 åren. Utvärdering av iPads i Gislaved. Jag har haft i uppdrag att under våren utvärdera en ambitiös satsning på lärplattor (iPads) i grundskolan.

Utvärdering av iPads i Gislaved

Att skapa röda trådar. Idag har jag, på lektionerna, arbetat med att skapa en röd tråd mellan en aktuell händelse, kopplat till förmågor och också utifrån aktuellt arbetsområde och kunskapskrav Jag tänkte guida dig genom dagens lektionsupplägg, just för att jag vill visa att det behöver inte vara så ”tillkrånglat”.

Att skapa röda trådar

Med små, enkla medel kan man skapa den viktiga röda tråden i sin undervisning, där förmågorna kopplat till kunskapskraven hela tiden är i centrum. När eleverna kommer in i klassrummet så vet de att de ska plocka fram Bilddagboken (BDB) . Syftet med denna uppgift är bl.a att få en lugn uppstart av lektionen, att eleverna ska känna igen upplägget, skapa trygghet och förutsägbarhet men givetvis även att alla elever ska få chansen att skriva och utveckla sitt språk. Jippi.norrareal.org. Matematik/NO. Skolstart med iktsidan-nyfiken på att flippa ditt klassrum?

Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Man gör en flip alltså vänder på det traditionella lärandet där man ofta ägnar stor del av lektionen till genomgångar och läxan görs hemma. Att eleverna har möjlighet att förbereda sig hemma genom digitala verktyg/resurser för att sedan ägna lektionen till att kunna fråga och få hjälp med det man inte förstått eller att lägga tid på att diskutera det man sett och läst innan lektionen, hemma eller på läxtid i skolan för de som inte har tillgång till digitala verktyg hemma.

Jag relaterar till min egen dotter som har haft det jobbigt med matematiken i de högre årskurserna. Hon har kommit hem och sagt att hon inte förstått genomgången eller att det lät bra när hon lyssnade på läraren men när hon kom hem och skulle göra läxan ”inte fattade någonting”. Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum. I mitt Flippade Klassrum arbetar jag utifrån Big 5. Vad innebär då dessa förmågor och hur synliggör jag förmågorna för eleverna? Här kommer du förhoppningsvis få svar på dessa frågor, samt lite praktiska tips på övningar som du kan göra i ditt klassrum för att synliggöra förmågorna i ditt klassrum.

Begreppet Big 5 kommer från Göran Svanelids arbete kring vilka förmågor som är allra vanligast i skolans styrdokument. Peer instruction. Peer Instruction is an evidence-based, interactive teaching method developed by Harvard Professor Eric Mazur in the early 1990s.[1] Originally used to improve learning in introductory undergraduate physics classes at Harvard University, peer instruction is used in various disciplines and institutions across the globe. It is a student-centered approach that involves flipping the traditional classroom by moving information transfer out and moving information assimilation, or application of learning, into the classroom. Start Your Flipped Class Out Right by Flipping Back to School Night. Flippat föräldramöte. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. EPA står för enskild, par och alla.

Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life. Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten.

Och så här är det ofta för mig. Plockar på mig som en liten ekorre av delar här och där, men sedan får jag inte till det där med en vettig planering, Och får jag till en planering, så visar jag den nästan aldrig för eleverna!? Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Först lägger jag in en film som Skolvärlden gjorde med mig och min klass i februari 2013. Smart Do's & Don'ts in a Flipped class. Flipped Classroom -v- Flipped Learning. In preparation for my upcoming IB workshop on flipping the classroom, I've been reading everything I can about the benefits of the flip on student learning. One of the best arguments in favor of making the flip has been an article that appeared in the May edition of ISTE's magazine Learning and Leading with Technology by Jonathan Bergmann and Aaron Sams.

I'm summarizing parts of this article here as I think it will provide a useful starting point for our workshop participants. Pareto-baserat lärande för stretchad kunskap. Forskning visar att användning av egen dator i en-till-en miljö kan bidra till ytligare kunskaper. Samtidigt bär datorn med sig fantastiska möjligheter till raka motsatsen, nämligen djupare kunskaper. Utifrån ramverket stretchad kunskap presenteras här en av många möjliga undervisningsmodeller för att fördjupa kunskaper med hjälp av egen dator.

Modellen tar utgångspunkt i Pareto-principen, även känd som 80/20-principen. Det är den principen som säger att 20% av jordens befolkning äger 80% av alla resurser, att 20% av insatserna ger 80% av resultaten och att 20% av texten i ett läromedel bär 80% av innehållet. Förhållandena kan naturligtvis variera, ibland råder 70/30, ibland 90/10. WSQ – praktiska tips efter #Flipcon. En utav föreläsningarna jag var på i Pittsburgh hölls av Crystal Kirch, en matematiklärare från Kalifornien, som berättade om hur hon använde sig av WSQing i klassrummet som ett led i att utveckla det flippade klassrummet mot flippat lärande. Crystal är en oerhört karismatisk kvinna, med stor utstrålning, engagemang och hon inspirerade mig inför kommande termin.

Tänkte här dela med mig av det som jag tar med mig från hennes föreläsning. Att blogga pedagogiskt ~ Kilskrift. Flippa med Sveriges Radio ~ Kilskrift. Tankar om flipp och åsikter ~ Kilskrift. Classroom Management and the Flipped Class. Editor's Note:This post was co-authored by Aaron Sams, CEO of Sams Learning Designs, LLC and founding member of the Flipped Learning Network.

Flippat med Erik & Niclas, ivfen. Provocera och utmana! Det jag verkligen hade sett fram emot och längtat efter med FlipCon, var givetvis att få träffa och lyssna till Jon Bergmann och Aaron Sams. För er som inte vet vilka dessa två herrar är, så är det dessa båda som lade grunden till det som vi kallar ”Flippat Klassrum”.