background preloader

Schools Science Clips - Forces in action

Schools Science Clips - Forces in action

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/forces_action.shtml

The way of the dragon: chemistry for the youngest By Anna Gunnarsson What makes a good Berta activity? All the Berta activities have been tried out with young children many times over several years to ensure that they are interesting and easy to do. Popplet Life Science Boy with "green stuff" Learning Goals During this session, you will have an opportunity to build understandings to help you: Distinguish between living, dead, and nonliving Define the characteristics of life Video Overview ClassicScienceLife Mr.Q's LabNotes is a free monthly newsletter which provides lessons and insights as to new developments in Mr.Q's world. Free is good. Free is our friend! Energispanarfilmen, f-6 Falken och Rosa ger en introduktion till begrepp som energi, växthusgaser och klimatförändringar. Filmen kan användas när ni arbetar med övningen Vad är energi? för åk F-6.Röst: Olle Sarri Till Energifallets startsida Samtalstips innan och efter filmen: 1.

Evolution De tidigaste organismerna var encelliga och levde för tre och en halv miljarder år sedan. Alla organismer har genomgått en evolution och skillnaderna mellan dem beror på gradvisa anpassningar till olika livsmiljöer. Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter. Med evolutionsteorin kunde Charles Darwin förklara hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut.

Collection Of Very Rare Optical Illusion To Hypnotize You Home » Odd Stuff » Collection Of Very Rare Optical Illusion To Hypnotize You Illusions are always mind freaking. An optical illusion (also called a visual illusion) is characterized by visually perceived images that differ from objective reality. The information gathered by the eye is processed in the brain to give a perception that does not tally with a physical measurement of the stimulus source. Force and Motion Facts Motion makes the world go 'round. Motion makes the moon go 'round too. In fact, motion makes lots of things go. When we think of motion we often think of cars, bicycles, kids running, basketballs bouncing and airplanes flying. But motion is so much more.

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment In around 1590 Galileo Galilei (1564-1642) climbed up the Leaning Tower of Pisa and dropped some balls to the ground. Two balls of different masses, but of similar shape and density that were released together hit the ground at the same time. Until then it was commonly believed that heavy things fall faster than light things. Many people still believe this, and casual observation of everyday phenomena often does tend to confirm this view. Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten I vår kursplan för ämnet idrott och hälsa står det i det centrala innehållet att eleverna i åk 1-3 ska känna till Allemansrättens grunder. Nu på våren kändes det som ett ypperligt tillfälle att ge eleverna möjlighet till det. Vi valde att göra det i form av en friluftsdag i vår skolskog.

science for hobbyist, students, and teachers of all ages. Q: How much water do you put in a water rocket? A: The simple answer is something less than half full. Since the compressed air stores the energy, and the water provides momentum, both are needed. Interactive Whiteboard Resources: Science, Key Stage 2 Energy Town Here you can find out where energy comes from, how to be energy efficient and why saving energy is so important. It looks at simple circuits and how energy gets to the home as well as how to stay safe round electricity. Changing Circuits An interactive whiteboard teaching activity which looks at the use of switches and how to make lights dimmer and brighter. Good for class discussion and for demonstrating circuit diagrams. Biologi, fysik, kemi och teknik Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen?

Related: