background preloader

The Sid Shuffle - Ice Age: Continental Drift

The Sid Shuffle - Ice Age: Continental Drift

http://www.youtube.com/watch?v=uMuJxd2Gpxo

Related:  IDH3IDH1HOMEROOM CIRCLES

Bedömning för vilket lärande? I en rykande färsk och viktig avhandling av Björn Tolgfors studeras vad bedömning för lärande (BFL) blir och gör i undervisningspraktiken i idrott och hälsa. I avhandlingen identifieras fem olika versioner av BFL som i de dagliga bedömningspraktikerna kan förekomma samtidigt, men som också får olika didaktiska konsekvenser. Versionerna är: BfL som … (i) självständiggörande, (ii) fysiskt aktiverande, (iii) betygsgenererande, (iv) konstruktivt länkande, samt (v) förhandlande. Versionerna gör också enligt avhandlingen olika saker med lärare, elev respektive innehåll. Läraren görs exempelvis i de olika versionerna till coach, aktivitetsledare, administratör, leverantör eller moderator, medan eleverna formas som autonoma individer, aktiva deltagare, betygsjägare, kunder eller som en part i målet. BFL är således inte ett svar på frågan om bedömning – det är flera.

Ta ut väderstrecken för orientering – lite annorlunda sätt Att bedriva orientering är ett kunskapskrav inom Lgr11. På gymnasiet finns det inget orienteringskrav på samma sätt, det går att tolka in det som en del av kursen, men vet att en del har inte vanlig orientering medens det finns väldigt många som gör det. Så jag har tänkt lite i sommar, varför inte börja med att lära sig ta ut väderstrecken och ta sig från exempel punkt A – B eller bara lära sig att det finns fler sätt än ett vanligt kompass att ta ut väderstrecken.

Utbildningsradions tv-serie för idrottslärare under produktion! Utbildningsradions tv-serie för idrottslärare under produktion! ”Idrottslärarens drömmar och dilemman” är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. Aktiv omtanke Podcast – Hur vi påverkar varandra Aktiv Omtanke är en podcast från Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. I podcasten diskuterar experter från Frisk & Fri hur vi kan träna och idrotta på ett säkert, nyttigt och roligt sätt – fritt från tvång och ångest. Varje avsnitt innehåller också intervjuer med aktiva från olika sporter och idrotter som bidrar med sin kunskap och sina reflektioner. Aktiv Omtanke och We care-satsningen för trygg, säker och rolig idrott är möjlig tack vare stöd från PostkodLotteriets Idrottsstiftelse. I det här extra innehållsrika och avslutande avsnittet av Aktiv Omtanke medverkar hela tre gäster och temat är ”Hur vi påverkar varandra”. Det handlar om sociala medier, snacket runt fikabordet och attityder i familjen och kompisgänget.

Bedömningstöd Lgr11 – Friluftsliv Kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysisk aktivitet, vila och rekreation. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. En viktig utgångspunkt är att bedömningen i detta kunskapsområde förutsätter undervisning och lärandesituationer utomhus. ”Utemiljöer” kan vara skolgården, skolans närområde med parker, torg samt idrotts- och andra aktivitetsanläggningar, men också skogsdungar, bergknallar, ängar, sjöar och andra naturmiljöer. Utemiljön är olika för olika skolor beroende på var dessa är belägna; i staden eller på landet, i snörika eller snöfattiga områden, vid kusten eller i inlandet.

Den som bara tränar tre gånger i veckan har inget att komma med För fem år sedan hittades jag i ett dike av en vän som valde att slåss för mitt liv och en sjukdom han inte visste namnet på. Då hade jag som så många gånger förr sprungit bort ifrån ångesten, mil efter mil i en utsvält kropp. Både han och jag visste att det måste vara sista gången, att min kropp inte skulle orka mer. Därifrån började kampen för att ta mig upp till ytan, och långt ifrån sjukdomen som kallas ortorexi.

Bedömningstöd Rörelse – Lgr11 I väldigt många år så har man sagt att läraryrket är det mest ensammaste yrket någon kan ha. Men det är något som delvis stämmer, men många av de nya utbildade och även de som arbetat länge vill förnya sig och ta till sig forksningsrönen som kommer i tonvis till våra bokhandlare (boklådor). Jag försöker att hinna med att läsa så mycket som möjligt med flera barn, husbyggandet och jobbet som kräver sin panna. Lägger upp lite saker titt som tätt för att ni skall kunna ta, om ni vill ha. Ta till godo!

”Håll bögavstånd!” – om hbtq och idrott – Jag har hållit på med vattensport och det var helt underbart, något som jag ständigt längtar tillbaka till. Men jag kände mig elak som ’tvingade’ de andra killarna att behöva simma runt halvnakna med en bög. Det kändes inte rättvist. Det styr hur lärare sätter betyg i idrott och hälsa Lena Svennberg berättar att hon blev intresserad av dessa frågor därför att hon själv som nyutexaminerad lärare tyckte att betygssättning var den svåraste uppgiften som lärare. – Det tyckte jag var jättesvårt, jag såg inte. Svårigheten att beskriva rörelsekvalitet med ord gjorde att jag blev nyfiken på hur man kan beskriva den magkänsla eller de inre mallar lärare ibland pratar om. Vad som värdesätts Avhandlingen baseras bland annat på intervjuer med lärare i idrott och hälsa i grundskolans sista år. Lena började undersöka vad lärare värdesatte då de satte betyg under den förra läroplanen, Lpo 94, med målsättning att även försöka sätta ord på de inre mallarna.

Friluftslivets ekonomi – GY11! Promotion och prevention med friluftsliv som grund! Förebyggande hälsovård både fysisk och psykisk. Det är viktigt att förstå den potential som ligger i att förebygga ohälsa samt främja hälsa, såväl ur ett individperspektiv som i ett samhällsperspektiv. Vi måste skifta vårt tankesätt från behandling till förebyggande insatser. Samhällets förmåga att ta hand om alla som blir sjuka på grund av sin livsstil blir allt mer otillräcklig. Vad värderas vid betygssättning? I ytterligare ny forskning om det aktuella ämnet betygssättning i idrott och hälsa så har Lena Svennberg skrivit en avhandling som behandlar vad lärare värderar när de sätter betyg. Svennberg berör viktiga teman som: Handlar betyg om lärares magkänsla?Handlar betyg om elevers motivation, självförtroende och sociala färdigheter eller om deras ämneskunskaper?

Related: