background preloader

IDH3

Facebook Twitter

Teachphysed: Battleship. SUPERSPRINGARNA - Tips: Stafetter. Skattjaktsstafett – två eller flera lag står vid en var sin kon, lite längre bort finns en massa koner och under vissa finns ärtpåsar, det röda laget ska hitta röda ärtpåsar, det gröna laget ska hitta gröna ärtpåsar, hittar man en annan färg på ärtpåsen är det bara att sätta ner konen igen och springa tillbaka tomhänt.

SUPERSPRINGARNA - Tips: Stafetter

Det är en som springer i varje lag åt gången. Den får ett försök (får kolla under en kon) och ska sedan springa tillbaka och växla och ställa sig sist. När barnen har hittat alla sina ärtpåsar är de klara. Nummerstafett - Eleverna står i ring med en meters lucka och de får en siffra mellan ett och fyra. När ledaren ropar en siffra skall alla som har den siffran springa ett varv medsols och sedan sätta sig ned på sin plats igen, den som hinner först vinner. Våga rädda liv. Skaderisker och skadförebyggande. Spring rätt - gör löpträningen roligare. Physed Games - Container Ball. Great Activities. Rörelsesatsning i skolan. Shakalaka - Idrott med Erik & Nike. Rörelsebanken. Ninja Warrior Nyhamn 2017. 30-Minute No-Equipment Bodyweight Bootcamp Workout. Solfjädern. Gymnastik och parkour – Gympa me Micke. Dansskola - Orange Justice. Follow the leader team Norway. Las-upp-upptack-normer. EVOLUTION OF DANCE. Basketdans som uppvärmning! Rörelsesatsning i skolan.

"Good Time" Line Dance Instruction Video. Idrott och hälsa - LGR 11 i praktiken. TrivselslederTL. "FORGET YOU" - CeeLo - Kids dance workout with Benjamin Allen. I skolan - HLR-rådet. Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer Läroplanen Lgr11 anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”.

i skolan - HLR-rådet

Motion gör hjärnan stark. Ny film - Tillsammans räddar vi liv! - HLR-rådet. Filmen Tillsammans räddar vi liv är en kort informationsfilm (3 minuter) med syfte att väcka intresse och sprida kunskap om larm, hjärt-lungräddning och hjärtstartare.

Ny film - Tillsammans räddar vi liv! - HLR-rådet

Målgrupp är skolelever i alla åldrar, men även vuxna kan få värdefull kunskap och information. HLR-rådet uppmanar lärare att visa filmen för ALLA elever i grund- och gymnasieskolan i samband med Restart a heart day den 16 oktober (alternativt under vecka 42). Restart a heart day är en global årligen återkommande dag för att öka kunskap om hur man kan rädda liv genom tidigt larm, HLR och hjärtstartare. Filmen kan visas fristående med efterföljande diskussion anpassad för elevernas ålder, alternativt som introduktion till en lektion eller praktisk övning. Förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmen: Varför är det viktigt att larma och starta HLR så snabbt som möjligt vid hjärtstopp?

Coolt, Häftigt och Lärorikt, del 2 by byorienteering. Orientera-ratt. Ledningochstimulans. ParkourHandboken. Fyra tips på hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan. Register. Lärare och skolor - Svenska Orienteringsförbundet. Stor utbildningssatsning för landets idrotts- och klasslärare!

Lärare och skolor - Svenska Orienteringsförbundet

Under 2018 kommer Svenska Orienteringsförbundet fortsätta med sin stora utbildningssatsning för att hjälpa landets idrotts- och klasslärare att nå målen i nya läroplanen kring Kartkunskap. Tack vare Svenskt Friluftsliv kan vi fortsätta att inspirera idrottslärare och utveckla vårt koncept. Svenska Orienteringsförbundet är glada att kunna erbjuda en inspirerande fortbildningsdag i orienteringens tecken för alla grundskolans lärare.

Med utgångspunkt från Lgr 11 fyller vi dagen med konkreta tips och metoder hur ni kan arbeta med orientering och grundläggande kartkunskap på er skola. Samtidigt tittar vi på hur ett samarbete med andra ämnen skulle kunna se ut. Om ni är minst 10 lärare på skolan/i kommunen som önskar gå fortbildningen så kommer vi till er. Ny teknik innebär ju nya möjligheter; under dagen går vi igenom teknisk utrustning med er. Orientera i skolan /SISU Idrottsböcker Skattjakten. Pirates of the Caribbean - Physical Education Game (Chasing & Fleeing) Idrottsdidaktisk forskning. Mikael Quennerstedt - Institutionen för hälsovetenskaper - Örebro universitet. Artiklar i tidskrifter Ericson, H. , Quennerstedt, M. , Skoog, T.

Mikael Quennerstedt - Institutionen för hälsovetenskaper - Örebro universitet

& Johansson, M. (2018). Health resources, ageing and physical activity: a study of physically active women aged 69–75 years. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 10 (2), 206-222. Gympa me Micke – Roligt för stunden och lärorikt för livet! Allemansrätten – Gympa me Micke. Allt om idrott. Vindskydd kan du bygga för att ta en paus och vill undvika vinden.

Allt om idrott

Du kan även bygga det för att ha en plats att sova på. När du ska bygga ett vindskydd så behöver du rep, presenning och en slana. Om presenningen inte har några hål kan det vara bra med kottricket. Information - Bedömningsportalen. Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet idrott och hälsa.

Information - Bedömningsportalen

Kartläggningen ger läraren en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven. Det är lämpligt att en lärare med ämneskompetens genomför kartläggningen och att eleven får använda ett språk som hon eller han har goda kunskaper i, om möjligt sitt starkaste språk. Elevens resultat från kartläggningen blir grunden för den fortsatta planeringen av elevens undervisning i ämnet historia. Det kan användas formativt för att stödja elevens lärande och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Bröllopsvals - Musik - Träningsvalser. Här har jag samlat de valslåtar som är tydliga och stabila i takten och därför bra att träna till.

Bröllopsvals - Musik - Träningsvalser

Börja gärna med någon av dessa när ni tränar och om ni vill dansa till en annan vals på bröllopet kan ni börja träna till den när det funkar bra att dansa till dessa låtar. (Betyg: = tydlighet, de allra tydligaste låtarna har två stjärnor och näst mest tydliga en, men övriga låtar kan också vara bra. Groupe public Sveriges idrottslärare. Tv.orientering.se: Att orientera - kartan. Spela Orienteringstecken. 5 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Orienteringstecken

Grundtecken som tog 32 sekunder. 13 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Lite mer avancerad som tog 3 minuter. 37 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1. Grundtecken som tog 17 sekunder. 52 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 3. 56 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 3. 58 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. 1 minut sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Utbildningsfilmer - HLR-Rådet. Kunskapsområden. Eldvett och olika eldar. Eldvett och olika eldar Då man eldar i det fria, finns det många saker att tänka på, både av säkerhetsskäl och praktisk ändamålsenlighet.

Eldvett och olika eldar

Kom ihåg! Att alltid fråga markägaren om tillstånd. Försäkra dig om att ingen varning för skogsbrand är given. Eldstaden bör väljas så att risken för brand är den minsta möjliga. En eldstad för engångs bruk lönar det sig att göra enkel att utplåna. När du väljer en plats för elden, bygg den inte nära barrträd, inte heller på myrmark, som ofta leder elden under jorden långa sträckor, så att den kan blossa upp flera dagar efteråt.

CHA CHA SLIDE PLANK CHALLENGE. Squat Song. Idrott och hälsa - LGR 11 i praktiken. Det VIKTIGASTE för bra träningsresultat! (Progression!) Tony Irving. Världsstjärnan Britt Ekland är först ut i Let's dance 2018. Det avslöjades i Malou efter tio, med en Britt Ekland influgen direkt från Hollywood. Under 12 säsonger har miljontals svenskar fått guldkant på fredagsmyset med TV4:s allra mest sprakande underhållningsprogram. Den 23 mars är det dags igen då Let’s Dance är tillbaka och nu avslöjas tävlingens allra första deltagare: den legendariska, världskända filmstjärnan Britt Ekland. – Jag är vad som på engelska kallas för en entertainer, så jag vill entertaina.

Jag vill att folk ska ha skitkul och längtar efter nästa vecka då jag får börja träna, säger Britt Ekland. Under över ett decennium har många av Sveriges mest kända personer – såväl världsstjärnor, idrottsstjärnor, politiker, programledare som artister – vågat sig ut på dansgolvet på skakiga ben för att starta en oförglömlig resa. Bedömer dansparen gör som vanligt expertjuryn Tony Irving, Ann Wilson och Cecilia Lazar. Flippaidrotten.se. Fysisk aktivitet och konditionsträning. Hälsa och kondition.

BENGT - Svenskt Friluftsliv. Niklas Alm - Ledning och stimulans har underlag för Cha... Twist And Pulse - Think you can handle the CHA CHA SLIDE... S's from the Year 8 academy, using balloons to work on Agility and Speed #Tea... Vinter-OS. Landet ätstörd – Granskning av ätstörningar i Sverige. Skolmaterial_MissLyckad. Miss Lyckad. Just Dance 2014 YMCA 5 STARS. [Just Dance 4] Good Feeling - Flo Rida. Just Dance 2018 - Rockabye. Säg hejdå till ryggont: Denna övning lindrar smärtan på nolltid. Ryggraden är en central del i kroppen som gör så att vi kan stå och gå – och problem som uppstår i ryggraden kan ofta återspeglas i de andra organen.

Att besväras av ryggproblem kan vara så smärtsamt att det förstör vardagen och livskvaliteten. För att hålla sig vid god hälsa är det därför viktigt att man förebygger skador mot ryggen. Med det sagt vill jag tipsa om den här enkla stretchövningen som kan lindra och förebygga ryggsmärtor… på bara 2 minuter. Det kan finnas många olika anledningar till att man drabbas av ryggproblem. Ryggraden kan skadas allvarligt av långvarigt sittande, något som leder till svåra smärtor. Problemen kan också komma från allvarliga hälsoproblem i exempelvis lederna, musklerna, benen och diskarna. Ett tips som kan lindra smärta och förebygga skador är den här enkla stretchövningen. Diversas ideias para você aprimorar em... - Educação Física da Depressão. Flippaidrotten.se. Ledning och stimulans. 150 Bootcamp Exercise Workout Ideas Squat Push Up Core Full Body HITT. BioDigital: 3D Human Visualization Platform for Anatomy and Disease.

Locatify Branded Apps, Tour Guides and Scavenger Hunt Games. PhysEdGames. Pescaito - Carlos Vives - Easy Fitness Dance Choreography - Baile - Coreografia. Betygssättning – magkänsla, professionalitet eller dokumentation in absurdum? Nu när betygssättningstider stundar vill jag åter igen påminna om Izabela Segers licentiatuppsats om betygssättning i skolämnet idrott och hälsa. Uppsatsen är en lysande studie som undersöker dilemman lärare ställs inför då de sätter betyg i idrott och hälsa. I uppsatsen diskuteras bland annat; Hur motiverar lärare sina bedömningar? Hur blir betygssättningen likvärdig? Är närvaro, attityd, uppförande, inställning och deltagande avgörande för betyg? Hur hanteras den ständiga bedömningen i ämnet? För lärare som vill få en tydligare grund för sin betygssättning är denna uppsats ett viktigt bidrag. Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap oc...

Du är här: Startsida Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande Nyheten publicerad | 2016-12-13 Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande. Författare från GIH är Håkan Larsson. Annaidrott - Parkour & motorik. Gymnastikjulkalender 2015. Omklädningsrummet. Omklädningsrummet är en viktig mötesplats där olika individer delar gemenskap och känslor, såsom glädje eller besvikelse.

Stämningen i omklädningsrummet kan vara den enskilt viktigaste anledningen till att vissa håller på med idrott. Det vill säga, här skapas inkludering på ett konkret men kanske även informellt sätt. I omklädningsrummet formas också vissa normer för gemenskapen. Några tar kanske större plats, hörs och syns mer, medan andra trivs med att hålla en låg profil. Men normerna finns också i jargongen, skämten och sättet att vara. Tränare och andra vuxna har stort ansvar att förebygga trakasserier som kan uppstå i lag där normer är ”smala” eller där några utövare blir dominanta på andras bekostnad. Att som ledare arbeta med att skapa en trygg, tillåtande och inkluderande jargong gynnar inte bara fler utövare utan kommer också leda till att utövare, både individuellt och kollektivt, presterar bättre rent sportsligt. 4-hörn. Vetenskapens värld - Magasin: Vardagsmotion. Friluftsliv lektion 1. År 1 Can't stop the feeling.

RM Dance-"Happy" by Pharrell Williams Official Choreography 2014. Dance Fitness Choreography. Crazy Uptown Funk flashmob in Sydney. REFIT® Revolution. Trivselsdans 17. Säkerhet på isen - Om olyckan är framme. L.php?u= Uppgift - packa väskan. Para Enamorarte - CNCO - Easy Fitness Dance Choreography - Coreografia - Baile. Idrott och hälsa 2015: Hälsa ett självklart innehåll i ämnet idrott och hälsa. Dance-recycle 2017. 15 Min Low Impact Aerobics - Quiet Cardio Workout for Beginners with No Jumpi...

Ultimate 20 Minute Full Body Workout for Kids. Frågor idrott och hälsa (kroppsideal m.m) META-ANALYS! 31 studier visar att fysisk aktivitet förbättrar koncentration o... Det släpps vetenskapliga forskningsrapporter nästan varje dag. Ibland pekar de på olika resultat. Vilka är bra? Meta-analyser är en studie om studier inom samma område. En meta-analys på 31 studier på barn mellan 6-12 år gav följande resultat:Positive effects were found for physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children. Largest effects are expected for interventions that aim for continuous regular physical activity over several weeks.