background preloader

English Vocabulary - Word Lists, Games, Worksheets, Lessons and Exercises for ESL Students and Kids

http://www.esolcourses.com/content/exercises/vocabulary/english-vocabulary.html

Des idées d'appréciations pour vos bulletins scolaires (exemples) Vous n’avez pas d’idées pour remplir vos bulletins ? Vous cherchez un catalogue d'appréciations ? Cette page peut vous aider. J'ai essayé de classer les appréciations par trimestre puis par leur signification. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet

50 Things To Do The First Week Of School “Every journey begins with a simple thought.” – anonymous A new school year or semester on the horizon can be overwhelming. So much to do, so little time! Warmers, fillers & coolers Warmers, Fillers & Coolers Below is a list of warmer/cooler/filler/game activities in no particular order. If you have any warmers you'd like to add to the list then please send them to via the Contact page English

Related: