background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Kom igång med Classroom i 4 steg. Google Classroom är en lärplattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter.

Kom igång med Classroom i 4 steg

Skapa en kurs, lägg till elever, skapa information och uppgifter, ge eleverna kommentarer och bedömning. Google Classroom är självinstruerande, både för lärare och elever. För att få mer hjälp och tips kan du besöka Classrooms hjälpsida genom att klicka på frågetecknet nere i högra hörnet inne i Classroom. Där kan du också ställa frågor till Google och andra användare, samt ge feedback till Google, och önska dig förbättringar av Classroom.

Elever och lärare som använder Google Classroom via en webbläsare på en dator loggar in via classroom.google.com Elever och lärare som använder Google Classroom på en iPad eller telefon, använder gratisappen Google Classroom som finns i AppStore eller Google Play. Del 1 - Skapa en kursGå till webbsidan classroom.google.com och logga in ditt Doris/Google-konto.. Klicka på Plustecknet uppe till höger, och välj att skapa en ny kurs. Lärportalen. Modulens inledande del har informationssökning på internet som tema.

Lärportalen

Om källkritik i skolan - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan?

om källkritik i skolan - It och källkritik - Lgr11

Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas. Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11. Se också blogginlägg av Lotta Larsson Lgr11 - digital kompetens.

Innehåll. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du. Läraktiv - LÄRAKTIVS INTRODUKTIONSFILMER. ScalableLearning. Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor. - ppt ladda ner.

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget. På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet.

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget

Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. Om detta delar jag med mig av några reflektioner till Skollyftets läsare, bland annat kommer jag att diskutera om det inte saknas ett steg i den ofta citerade SAMR-modellen. SAMR-modellen När skolutveckling med IKT diskuteras används ofta Ruben Puenteduras SAMR-modell som utgångspunkt.

S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring, t ex när en dator används som en skrivmaskin. Filmer Och Stödmaterial. Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom.

Filmer Och Stödmaterial

Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål! Nyheter för kommunansvariga, januari 2016En film för framför allt kommunansvariga, eftersom den visar några nya funktioner som kommit för att förenkla det kommunövergripande arbetet. Film 1, LIKA, it-tempen för skolan – varför då? Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare.

Den amerikanske skolforskaren Dr.

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors. När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör.

Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors

Jag vill även kunna planera nästa lektion efter deras förkunskaper och frågor och ge dem personlig återkoppling. Med Edpuzzle kan man göra allt detta och mycket mer! När Zaption stängde ner i somras blev jag så besviken då jag tyckte mig ha hittat det perfekta verktyget men Edpuzzle är helt klart en bra ersättare. Här kommer en beskrivning av vilka verktyg som finns och hur man använder dem. Jag håller även på att spela in en video där jag visar steg för steg hur man gör och filmen kommer att läggas upp här inom kort Hur gör man? Först skapar du dig ett konto på På första sidan under ditt namn hittar du knappen ”create” välj ”create new” om du har en länkadress till ett filmklipp eller välj”upload video” för att ladda upp en fil från datorn. På bilden är klipp-verktyget markerat. Trycka ”save” för att sparar den.

Kryss. /Sarah. IKT i undervisningen. Digital kompetens är en av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen.

IKT i undervisningen

Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra och öka elevernas lärande.Linnéa (7:20) Pedagogiskt Centrum – GR Utbildning De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Faror av att använda IKT i undervisningen kan vara om det endast blir teknik för teknikens egen skull, utan ett klart syfte, och att tekniken inte tas in i undervisningen på ett naturligt sätt. Pedagogiken är oerhört viktig. Nationella Strategi-bloggen. Nu har arbetet med att ta fram ett underlag till en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering kommit till en viktig punkt: Arbetsgruppen – med representanter från bl a Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund, VINNOVA, Örebro universitet och SKL – har vridit, diskuterat, bollat, strukit och skrivit under en osedvanligt intensiv process.

Nationella Strategi-bloggen

De närmaste dagarna sker en viss slutgenomgång och layout av strategin och sedan kommer den skickas ut till Forumets medlemmar i slutet av nästa vecka. Det är alltså strax dags för oss att lämna över vårt förslag till Nationella Forumet för skolans digitalisering för fortsatt arbete, förankring och beslut senare i höst. Arbetet har hela tiden vägletts av vikten av att Forumet kan ställa sig bakom strategin, så att den därmed kan ge välbehövlig riktning och styrka i den fortsatta svenska skolutvecklingen. För arbetsgruppen, /Hans Renman, SKL Centrala områden att fokusera på är: 1.

Förväntade lägen 2. Vision 2020 för skolans digitalisering. Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram. I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver det göras mer för att stimulera utvecklingen av digitala lärresurser, det vill säga innehåll för undervisning, såsom läromedel och program. Det behövs också insatser som stärker kompetensen om skolans digitalisering på olika nivåer av skolans ledning. Strategin fokuserar på fyra centrala områden: LIKA.

LIKA - Använd LIKA. Europeisk språkcenter - stöd för undervisning i språk. Digitalisering. Online whiteboard for teachers and classrooms. IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN by Linda Söderlind on Prezi. Fortsatt stora behov att utveckla it-kompetensen i skolan. – Vår uppföljning visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom it bland lärare och rektorer. Därför är det glädjande att vi, från och med i höst, kommer att erbjuda olika insatser för att höja den digitala kompetensen på skolorna, säger Anna Ekström generaldirektör på Skolverket. Fortsatt stora behov av kompetensutveckling. Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. – Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Viktigt att ta tillvara möjligheterna. F%C3%B6rslag Nationell strategi f%C3%B6r skolans digitalisering mars15. Vision 2020 för skolans digitalisering. Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram. I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver det göras mer för att stimulera utvecklingen av digitala lärresurser, det vill säga innehåll för undervisning, såsom läromedel och program.

Det behövs också insatser som stärker kompetensen om skolans digitalisering på olika nivåer av skolans ledning. Digitaliseringsstöd för pedagoger. "Det handlar om att omdefiniera lärandet" Eva Billert handleder Amanda och Felicia En ung kvinna – Marilyn Spencer – har blivit mördad och eleverna i årskurs 9 är i full färd med att avslöja mördaren.

På BBC:s hemsida får de ledtrådar genom dramatiserade vittnesmål och flera grupper har redan påbörjat sina rapporter där de ska lägga fram och motivera sina teorier om vem mördaren är. Laptopparna står uppfällda på bänkarna medan engelskläraren Eva Billert går runt och handleder eleverna. Arboga kommun är en av många kommuner som satsat på en dator per elev. Hösten 2010 startade man sitt en-till-en-projekt för grundskolans och grundsärskolans elever årskurs 7-9. Införandet har inneburit ett ökat intresse för forskning kring hur det bäst bör ske. Film om omdefinierat lärande och SAMR-modellen. Reflektioner om iFous projektet Digitalisering i skolan. Lgr 11 och digital kompetens.