background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Welcome to itilt.eu. SaraBruun. For Teachers – EDpuzzle Help Center. Since you are using Google Classroom classes in EDpuzzle, you don't need the class code because your students are automatically enrolled in your class.

For Teachers – EDpuzzle Help Center

We do this by asking Google Classroom which students are in your class and then adding them to EDpuzzle automatically. To see that you can check your "Members" section inside "My Classes". Knowing that your students are enrolled automatically now, you can now share an assignment. You have two options to share your assignment: Tell students to log into EDpuzzle using their Google account (press the big red Google button). In both cases, they have to log in so we can track each of your students' progress for you to see. For Teachers – EDpuzzle Help Center. Resa visar vägen till franskan.

Flyget har landat i tid på Aéroport Charles de Gaulle men en VIP-resenär har blivit av med sitt bagage, en oersättlig golfbag av välkänt, lyxigt märke.

Resa visar vägen till franskan

Mindre bemedlade backpackers prasslar med Paris­kartor och métrobiljetter och knappar sig fram mellan appar med hotellguider och billiga restauranger. Adriana James och Nami­ella Smith behöver inte snåla. Med en reskassa på två miljoner kronor har de valt det luxuösa hotellet Hyatt Paris Made­leine, centralt i det ­åttonde arrondissementet. Five Stage Model - Gilly Salmon. Registrera, Logga in. PodOmatic. Computer-assisted language learning - Wikipedia. Computer-assisted language learning (CALL), British, or Computer-Aided Instruction (CAI)/Computer-Aided Language Instruction (CALI), American[1], is briefly defined in a seminal work by Levy (1997: p. 1) as "the search for and study of applications of the computer in language teaching and learning".[2] CALL embraces a wide range of information and communications technology applications and approaches to teaching and learning foreign languages, from the "traditional" drill-and-practice programs that characterised CALL in the 1960s and 1970s to more recent manifestations of CALL, e.g. as used in a virtual learning environment and Web-based distance learning.

Computer-assisted language learning - Wikipedia

Lärares olika kompetenser utifrån ramverket TPACK. En god pedagog?

Lärares olika kompetenser utifrån ramverket TPACK

Kom igång med Classroom i 4 steg. Lärportalen. Modulens inledande del har informationssökning på internet som tema.

Lärportalen

Det är en aktivitet som utförs varje dag i skolan, i arbetslivet och på fritiden och den kan upplevas så självklar att de flesta knappast reflekterar över det. Samtidigt innehåller styrdokumenten krav på att elever ska kunna söka information i olika ämnen och med hjälp av internet och olika databaser.

Det innebär att det ingår i lärares uppdrag att också handleda elever i informationssökning. Om källkritik i skolan - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan?

om källkritik i skolan - It och källkritik - Lgr11

Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning. Läraktiv - LÄRAKTIVS INTRODUKTIONSFILMER.

ScalableLearning. Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor. - ppt ladda ner. Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget. Filmer Och Stödmaterial. Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom.

Filmer Och Stödmaterial

Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål! Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. Den amerikanske skolforskaren Dr.

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Den 21 november var han i Malmö och talade för lärarna på blivande Nya Malmö Latin* samt andra intresserade Malmöskolor. Erfarenheter från Maine. Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors. När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör. IKT i undervisningen.

Digital kompetens är en av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen.

IKT i undervisningen

Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra och öka elevernas lärande.Linnéa (7:20) Pedagogiskt Centrum – GR Utbildning De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Nationella Strategi-bloggen. Nu har arbetet med att ta fram ett underlag till en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering kommit till en viktig punkt: Arbetsgruppen – med representanter från bl a Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund, VINNOVA, Örebro universitet och SKL – har vridit, diskuterat, bollat, strukit och skrivit under en osedvanligt intensiv process.

De närmaste dagarna sker en viss slutgenomgång och layout av strategin och sedan kommer den skickas ut till Forumets medlemmar i slutet av nästa vecka. Det är alltså strax dags för oss att lämna över vårt förslag till Nationella Forumet för skolans digitalisering för fortsatt arbete, förankring och beslut senare i höst. Arbetet har hela tiden vägletts av vikten av att Forumet kan ställa sig bakom strategin, så att den därmed kan ge välbehövlig riktning och styrka i den fortsatta svenska skolutvecklingen. För arbetsgruppen, Vision 2020 för skolans digitalisering. Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram. I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver det göras mer för att stimulera utvecklingen av digitala lärresurser, det vill säga innehåll för undervisning, såsom läromedel och program.

Det behövs också insatser som stärker kompetensen om skolans digitalisering på olika nivåer av skolans ledning. Strategin fokuserar på fyra centrala områden: Elevernas lärande och användningProfessionens praktik och kompetensInfrastruktur och resurserSkolans ledarskap och styrning. LIKA. LIKA - Använd LIKA. Europeisk språkcenter - stöd för undervisning i språk. Digitalisering. Online whiteboard for teachers and classrooms. IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN by Linda Söderlind on Prezi. Fortsatt stora behov att utveckla it-kompetensen i skolan. – Vår uppföljning visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom it bland lärare och rektorer. Därför är det glädjande att vi, från och med i höst, kommer att erbjuda olika insatser för att höja den digitala kompetensen på skolorna, säger Anna Ekström generaldirektör på Skolverket. Fortsatt stora behov av kompetensutveckling Hälften av förskolepersonalen och en tredjedel av grundskollärarna uppger att de har behov av kompetensutveckling när det gäller grundläggande datorkunskap.

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. – Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Viktigt att ta tillvara möjligheterna Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.

Skolverkets förslag utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. . – Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. F%C3%B6rslag Nationell strategi f%C3%B6r skolans digitalisering mars15. Vision 2020 för skolans digitalisering. Digitaliseringsstöd för pedagoger. "Det handlar om att omdefiniera lärandet" Film om omdefinierat lärande och SAMR-modellen. Reflektioner om iFous projektet Digitalisering i skolan.

Lgr 11 och digital kompetens.