background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Lär dig klockan. Para ihop klockor (Elevspel) Nomp Det finns många olika övningar på Nomp som handlar om klockan, både analog och digital klocka.

Lär dig klockan

Barnhack.pdf. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Présentation de Classroom pour Google Apps for Education. Öppna läromedel - Wikibooks. En projektsida för öppna läromedel.

Öppna läromedel - Wikibooks

Vad menas med det? Kolla på projektbeskrivningen. Där tar vi upp både vad tanken med projektet är, och hur du som lärare kan använda dig av det! I innehållsförteckningen nedan finns listat både befintliga projekt (blå länkar) och projekt som ännu inte påbörjats (röda länkar). Några har kommit längre; några har nyligen startat. Än så länge håller vi på att skapa materialet. Varje strå till stacken påverkar. Har du åsikter om upplägget --- förslag, kritik, eller bara kommentarer --- så är det mycket uppskattat. Granska kritiskt, men låt inte kritiken stanna vid kaffebordet eller skrivlådan! Lärarspindeln gör lärares lärresurser sökbara. Under de senaste par, tre åren har jag vid flera tillfällen tagit upp det arbete som syftar till att bygga en digital infrastruktur för den svenska skolan.

Lärarspindeln gör lärares lärresurser sökbara

Jag har skrivit om it-standarder för lärande, styrdokumenten i molnet, öppen länkad data för skolan och Skolfederation. Allt det här vilar på internationella standarder och lägger en både stabil och flexibel teknisk grund för den fortsatta pedagogiska utvecklingen. Fredrik Paulsson, docent vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, är en av dem som har en central roll i det här arbetet. Tillsammans med övriga medlemmar i Learning Infrastructure Research Group har han tagit fram tekniska lösningar som gör digitala lärresurser lätt tillgängliga och möjliga att koppla till skolans styrdokument och annan relevant information.

Söktjänsten Spindeln, som drivs av Skolverket, är ett viktigt resultat av deras insatser. Systemet är i princip detsamma som redan används för Spindeln. Webbtillämpningar för lärande. Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck.

Webbtillämpningar för lärande

Jag fortsätter med att reflektera över den digitala lärmiljön i skolan även denna vecka. Håller på med en ny inlämningsuppgift som fått mig att tänka till. Uppgiften denna gång är att titta på olika webbtillämpningar som kan vara av intresse för användning i undervisning och lärande. Vi ska sedan prova olika tillämpningar och se hur dessa kan vara intressanta utifrån ett lärandeperspektiv. Om man tittar på de rapporter som skrivs om det digitala lärandet så ser man att vi mest använder våra datorer till att skriva på och söka information med. En del av uppgiften består i att vi ska matcha tillämpningen mot Blooms digitala taxonomi för lärandemål och mot SAMR-modellen. Första hjälpen för källkritik på internet. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] Alfabetisk lista över alla kurser. Lust, motivation och lärande.

Podguide. Börja med en idé - hitta ert format!

Podguide

När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Vad ska podcasten handla om? Diskutera och fila på ämnet tills det varken känns för brett eller för smalt. Ringa in era lyssnare Vem ska lyssna på podcasten? Hitta er unika ingång Vad är unikt med er podcast? Tänk på tonen Vilken ton och vilket anslag vill ni att podcasten ska ha? Spika formen och fixa tekniken! Formen ska spikas och inspelningen ska förberedas. Podcastens byggstenar Bestäm hur podcasten ska vara uppbyggd och strukturerad.Vill ni till exempel ha en särskild inledning, olika teman och vissa återkommande inslag? Fördela roller och ansvar. Vad menar vi när vi talar om "programmering i skolan"? Det finns ett behov av att vi definierar vad vi menar när vi pratar om att programmering ska in i skolan.

Vad menar vi när vi talar om "programmering i skolan"?

Jag vet av erfarenhet att vi inte riktigt pratar om samma saker jämt. Kod som tankeverktyg Har man den här inställningen så ser man programmeringskunskaper som en väg in i logiskt och abstrakt tänkande. Det handlar mer om datalogiskt tänkande (computational thinking) som kan tränas utan datorer och är helt oberoende av programmeringsspråk. Genom att lära sig koda, lär man sig att bryta ner problem i mindre bitar, man lär sig uttrycka sig precis och exakt i instruktioner, man lär sig hitta mönster, göra abstraktioner av de mönstren och kunna generalisera de problemlösningar man hittat.

Detta är förmågor som kan tränas i de flesta ämnen i skolan. (illustration från den poster som jag presenterar på ICED14 med Fredrik Heintz och Linda Mannila 140617) Top Ten: Apps for children with special educational needs. It’s becoming increasingly clear that iPads and iPhones have so much more to offer than the games and shopping apps that are, admit it, the hook for a lot of us.

Top Ten: Apps for children with special educational needs

Technology is bringing about a revolution in teaching and learning with iPads very much front and centre, armed to the teeth with an ingenious, ever-expanding amount of apps. Increasingly, technology is being put to use in special needs education and there are plenty of fantastic apps out there for helping students overcome their learning disabilities, giving them the confidence to learn and express themselves at school and home. Though there are a vast amount of brilliant apps to choose from, I’ve compiled my top ten for use both at home and in the classroom. VAST-Autism 1 – Core: A great tool that provides therapy to children with autism and motor speech disorders such as apraxia. ArtikPix – Full: Flashcard and matching activities are the thrust of this engaging articulation app for children with speech sound delays.

See.