background preloader

Presentera - WebmajjenWebmajjen

Presentera - WebmajjenWebmajjen

Follow me Social media marketing Installing Moodle This page explains how to install Moodle. If you are an expert and/or in a hurry try Installation Quickstart. If you just want to try Moodle on a standalone machine there are 'one-click' installers for Windows (see Complete install packages for Windows) and for OSX (see Complete Install Packages for Mac OS X). Requirements Moodle is primarily developed in Linux using Apache, PostgreSQL/MySQL/MariaDB and PHP (also sometimes known as the LAMP platform). The basic requirements for Moodle are as follows: Hardware Disk space: 160MB free (min) plus as much as you need to store your materials. 5GB is probably a realistic minimum. Software An operating system (!). Set up your server ...or desktop computer, if you are just evaluating Moodle. If you are using a hosted server all this should be done for you. Download and copy files into place IMPORTANT: While there are now a number of places you can get the Moodle code, you are strongly advised to obtain Moodle from moodle.org. You have two options:

Välkommen - Digitalis filosofi till hemsidan för boken Digitalis filosofi, utgiven på .SE:s förlag och producerad av Infontology. Det finns många uppfattningar om Internet och de möjligheter och konsekvenser som ”nätet” kan ha. Den här boken lägger ett pussel där bitarna utgörs av mänskliga relationer, datorer, tankemodeller och olika sätt att uppleva verkligheten. I pusslet kan man ana ett mönster. Vad som verkar vara helt olika saker kan i själva verket hänga nära samman. I Digitalis filosofi, som ingår i .SE:s serie Internetguider, ger vi ett både djupare och vidare perspektiv på den digitala världen än man vanligen stöter på. Vi berättar om hur det mesta som händer på nätet och med digitaliserad information är osynligt, på många fler sätt än vad som framkommer i den vanliga rapporteringen. Här finner du bokens alla noter med länkar, en rad länktips samt nya texter och kommentarer kring bokens ämne. Inledning (noter) 1. 2. 3. 4. Länktips

Related: