background preloader

Teflpedia

Teflpedia

Lesson Plan Database (AASL)*** Understoodit - Measure Students' Understanding in Real-Time Fonetik med iPad och dator I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift. Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC. I appen fick eleverna på egen hand försöka förstå vad de konstiga tecknen betydde, några försökte också på eget initiativ skriva egna tecken när de fick orden stavade, vilket är avsevärt svårare. När de hade fått ungefärlig koll på hur man skulle läsa ut dem gick de vidare till kartan med ljuden, där de själva fick klicka fram ljud. Mitt syfte med lektionen: att eleverna ska kunna känna igen fonetisk skrift och kunna få någon vägledning av tecknen.

Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K. CC creative commons attribution elllo | English Listening Online The Boy In The Striped Pyjamas Pdf is available for free download Size: 140 Kb Pages: 4 Date: 2010-12-14 [googleapps domain="docs" dir="viewer" query="url=http%3A%2F%2Fwww.bethinking.org%2Fculture-worldview%2Fthe-boy-in-the-striped-pyjamas.pdf&embedded=true" width="{embed-width}" height="{embed-height}" /] (close) Copy & paste this HTML into your webpage <table><tr><td><a href=" boy in the striped pyjamas pdf</a></td></tr><tr><td><iframe src=" style="width:425px; height:355px;" frameborder="0"></iframe></td></tr><tr><td style="text-align:center;">Found at <a href=" target="_blank" >www.readanybook.com</a></td></tr></table> the boy in the striped pyjamas pdf ... he-boy-in-the-striped-pyjamas.pdf 2012 03 SDJ Human Rights Project at UCLA Report Perceptions About the ICC in the Eastern DRC pdf

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning | Min undervisning Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Du kanske är intresserad av hur mina elever arbetar med respons.

projeqt - an artful way to create, present and share real-time stories short stories at east of the web A game of Scrabble has serious consequences. - Length: 4 pages - Age Rating: PG - Genre: Crime, Humor A semi-barbaric king devises a semi-barabaric (but entirely fair) method of criminal trial involving two doors, a beautiful lady and a very hungry tiger. - Length: 7 pages - Genre: Fiction, Humor Sandra performed her little charade in front of the mirror and morphed into the Gisela character on a whim. - Length: 20 pages - Genre: Once upon a time, in a small village snuggled into the side of a wooded valley, lived a candlemaker. - Length: 9 pages - Age Rating: U - Genre: Children Jack Scrimshaw. - Length: 17 pages - Age Rating: 15 Here in Saint Lizard, the one road starts on the cliff by the lighthouse and crawls in circles down to the sea. - Length: 11 pages - Genre: Fiction For the first time, Becca truly realised that grown-ups couldn’t see magic. - Length: 10 pages - Genre: Horror “We left the map behind,” said Annie as they were five hours away from Anstruther, pulling into their own driveway.

Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding What strategy can double student learning gains? According to 250 empirical studies, the answer is formative assessment, defined by Bill Younglove as "the frequent, interactive checking of student progress and understanding in order to identify learning needs and adjust teaching appropriately." Unlike summative assessment, which evaluates student learning according to a benchmark, formative assessment monitors student understanding so that kids are always aware of their academic strengths and learning gaps. Meanwhile, teachers can improve the effectiveness of their instruction, re-teaching if necessary. "When the cook tastes the soup," writes Robert E. Stake, "that's formative; when the guests taste the soup, that's summative." Alternative formative assessment (AFA) strategies can be as simple (and important) as checking the oil in your car -- hence the name "dipsticks." In the sections below, we'll discuss things to consider when implementing AFAs. 53 Ways to Check for Understanding

MapCrunch - Random Google Street View

Related: