background preloader

Specialbilaga

Specialbilaga

http://div.dn.se/dn/pdf/Specialbilaga.pdf

Related:  flyktingkatastrofenRefugeeshelenaalenbymoritzMin flyktLitteraturundervisning

Vad skulle du ta med dig om du skulle fly? 6 flyktingar öppnar sina resväskor Vad skulle du ta med dig om du skulle fly från ditt hem och resa över mörka hav och på svår terräng? Vad skulle du kasta först under resans gång? Det här är berättelsen om sex familjer, kvinnor, män, tonåringar – människor – som lämnat allt, förlorat allt och letar en ny trygghet. Genom att öppna sina resväskor berättar de historier om förtvivlan och om strimmor av hopp om en annan framtid.

Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio Är du också sugen på att dra igång en egen podcast, men inte riktigt vet hur? Här tänkte jag försöka gå igenom allt hur du gör. Det är en del att tänka på och det krävs lite fix för att få igång allt, men när du väl är igång är det inte svårare än att publicera ett blogginlägg. Det fina i kråksvängen är att allt går att göra rätt så gratis. När vi är klara kommer du att ha en podcast som kommer vara publicerad på iTunes och dessutom prenumererbar via andra enheter, som Android mm med statistik över prenumeranter och lyssnade avsnitt. Gripande flyktberättelser för barn Bilder på döda barn och utsatta människor på flykt dominerar nyhetsflödet - men hur berättar man om flyktingkatastrofen för sina egna barn? Kanske genom att ta hjälp av höstens barnböcker. Desperata människor som försöker ta sig till Europa, men också en tysk flicka som välkomnar syriska barn till en tågstation i Frankfurt. Bilderna och utsagorna tränger sig på. Ändå är det inte helt enkelt för den som vill gör världen begriplig för ett barn. I två av höstens bilderböcker skildras flykten över havet i en bräcklig pappersbåt och genom en röd klänning som bär hemlandets dofter.

Klassikerna som varnade för vår samtid Ända sedan antiken har man drömt om ett idealsamhälle präglat av ordning och trygghet. I modern tid har dessa utopier dock snarast framstått som dystopiska, i takt med att massövervakningen gjort att vi alltmer närmat oss ett sådant samhälle. Sedan Edward Snowden började berätta om den hemliga amerikanska övervakningsapparaten har nya avslöjanden följt slag i slag. I den bild som växt fram är två drag påfallande.

Digital kompetens i styrdokumenten Regeringen vill tydliggöra skolans uppdrag med att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Därför har Skolverket fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Digital kompetens finns redan idag i viss mån i läro-, kurs- och ämnesplaner men Skolverket ska vid behov föreslå förändringar. Fokus för gymnasial utbildning är de gymnasiegemensamma och gymnasiesärskolegemensamma ämnena. För grundskolan och motsvarande skolformer vill regeringen också uttalat förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Uppdraget om nationella it-strategier är ett stort uppdrag som rör flera frågor och hela skolväsendet. Många vill hjälpa flyktingar Publicerad: 14 september 2015 I det här lektionsförslaget fokuserar vi på det stora engagemang som finns för att hjälpa till i den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Vi får se bilder i medierna som vi aldrig trodde skulle utspela sig hos oss eller på andra platser i Europa.

När det saknas kapitelrubriker… Jag gillar när författare INTE har rubricerat sina kapitel. Det lämnar nämligen möjligheten för eleverna att hitta på passande, häftiga, tänkvärda eller poetiska namn till varje kapitel. För att kunna rubricera ett kapitel måste eleven ta hänsyn till en rad saker i texten, både vad gäller innehåll och språk, men även vad som ligger dolt i texten. I exemplet nedan ska eleverna rubricera tre kapitel ur Torsdagsbarn och förklara hur de har tänkt kring sin rubriksättning. Eleverna får läsa varandras och vi lyfter elevernas tankar i helklass. Därefter får eleverna parvis fundera på vilket av alla förslag som passar bäst eller om det har dykt upp några nya förslag. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik. – De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt väg att gå.

Flyktingkatastrofen - Mediekompass Publicerad: 31 augusti 2015 Fakta: Kartlägg vägarna in i EU. Var försöker de ta sig över gränserna? A. Läs så många nyhetsartiklar ni hinner och skriv ner var de skildrade flyktingarna tar sig in. Bokens karaktärer twittrar Det är roligt att klura ut uppgifter där eleverna får ”tänka utanför boxen” och om läraren tycker det är kul smittar det ofta av sig. Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner.

”Du är vad du läser” - Opinion För några veckor sedan polisanmäldes en gängvåldtäkt i Karlstad. Polisen fick ett signalement men valde att inte gå ut med detta. Lokaltidningarna som rapporterade mottog en förvånansvärd ström av arga läsarreaktioner mot polisens beslut. TALIS 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9 Denna rapport presenterar och analyserar svenska lärares och rektorers egen bild av sin yrkesvardag och de villkor de verkar under och sätter detta i relation till lärare och rektorer i andra länder. Denna rapport presenterar och analyserar svenska lärares och rektorers egen bild av sin yrkesvardag och de villkor de verkar under och sätter detta i relation till lärare och rektorer i andra länder. Sverige deltar i flera internationella jämförelser av utbildningsprestationer i grund- och gymnasieskolan.

Alans död förändrade världen Alan Kurdi blev bara tre år men kommer att leva för evigt. Bilden av hans död i Medelhavet blev till flyktingkatastrofens brännpunkt. Det här är hans korta livshistoria. Alan Kurdis lilla kropp är svept i vitt. ”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i k... Hej! I det här inlägget tänkte jag berätta lite mer om hur jag arbetar med skönlitteraturen i kursen Svenska 2. Som flera av er redan vet skrev jag och Charlotta Aspelin en artikel i Svenskläraren som handlade om dramatik och dramatisering i gymnasiets svenskkurser.

Related:  Normkritik