background preloader

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT
Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara. Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Så här gick det till: Jag ville att eleverna skulle vara förberedda på själva formen på ett nationellt prov i svenska. Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ... fungerande struktur samt ... språklig variation. Eleverna skrev och fick mejla in texten efter ca 80 minuter. Till detta fick de ett bedömningsunderlag som jag sett till att göra likt det som lärare använder i bedömning av nationella prov i berättande text. Eleverna hann olika många texter på ca 45 minuter. Lycka till! Related:  SvenskaSvenska

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad. Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Kunskapskrav i svenska/Svenska som andra språk: De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/ uppbyggnad (åk 9).De berättande texter eleven skriver innehåller/…/ gestaltande beskrivningar och /…/ handling (åk 6).De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning (åk 3). Vad ger oss olika stödmaterial för vägledning i hur undervisningen kan byggas upp? (Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, sid 17).

Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Ladda ner materialet Språket på väg, del 1 (1,0 MB) Språket på väg, del 2 (1,0 MB) Hämta matriserna i word-format Matriserna i Språket på väg (389 kB)

En minut av mitt jullov Vårterminen drar igång med en klassiker i verktygslådan, skrivuppgiften En minut av mitt jullov. Den här varianten kom till för ganska många år sedan. Jag upptäckte att när eleverna skrev fritt om exempelvis jullovet, så levererade de alltid texter på en, för mig, förväntad nivå. Elever som brukade skriva välformulerat och beskrivande, gjorde det och elever som sällan skrev utvecklade texter, gjorde det inte nu heller. Jag ville därför hitta en metod som stöttar de skrivovana. Vi fyller den interaktiva tavlan med klassens händelser från jullovet genom att skriva in ord med hjälp av Answergarden. Nu när eleverna tränat, är det dags att skriva individuellt. Innan alla är helt klara, diskuterar vi hur man kan avsluta en text. Min erfarenhet är att det är superviktigt att ge eleverna en tydlig ram för skrivandet för att de ska lyckas med uppgiften. Att diskutera 1. 2. 3.

En mening och hundra ord Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord. Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Jag börjar med att välja en mening för att låta eleverna associera till andra ord. Eftersom de flesta elever gillar gaming lägger jag till ett litet tävlingsmoment – vi ska samla 100 hundra ord på fem minuter! Efteråt får eleverna förklara för varandra hur de associerat. Topp fem associationer – ord som har den logiskt starkaste kopplingen till meningenTopp fem – klurigaste associationerTopp fem – associationer som berör mest Med hjälp av de nya ordmolnen skapar eleverna meningar som de läser för varandra. Sedan går eleverna vidare med att gruppera ord som på något sätt hör ihop. Lektionen är ett ordbad och häftigt tankearbete där ordkedjor bildas och sammanlänkas.

Planera dina karaktärer | Skrivguiden Att planera en kommande berättelse i förväg kan vara en bra idé, åtminstone så man har en liten aning om vart man är på väg. Men det kan nästan vara ännu viktigare att planera sina karaktärer, så man vet vem som skulle reagera hur i en viss situation, i vilken riktning de ska utveckla sig under berättelsens gång, osv. För att göra detta, gör en karaktärsbeskrivning. Det kan vara fråga om något så enkelt som en lista över karaktärsdrag eller något mer avancerat som till exempel en tankekarta. När du skriver din karaktärbeskrivning, ta med karaktärsdrag från följande områden, men använd bara vad som är relevant för historien: Utseende – Ansiktsdrag, gester, klädsel, osv.Yttre förhållanden – Samhällsklass, utbildning, familjeförhållanden, osv.Behov – Kärlek, uppmuntran, utmaningar, osv.Hållning – Religion, politiska frågor, osv.Särdrag – Egoistisk, ärlig, fåfäng, osv.Utveckling – Hur förändras karaktären i berättelsen? Övning: Beskriv dina släktingar

Rätta skiljetecken Någon hade problem på nivå 10. Semikolon i 2 uppgifter med tips. 6 minuter sedan efter 1 minuts spelande. Någon hade problem på nivå 1. 7 minuter sedan efter 9 sekunders spelande. Någon hade problem på nivå 2. 46 minuter sedan efter 9 minuters spelande. 55 minuter sedan efter 3 minuters spelande. 1 timme sedan efter 2 minuters spelande. 1 timme sedan efter 20 sekunders spelande. Någon hade problem på nivå 12. 1 timme sedan efter 1 minuts spelande. Någon fick alla rätt på nivå 12. 1 timme sedan efter 60 sekunders spelande. Sätt ut skiljetecken i texten och bilda lättlästa meningar. Instruktioner till att rätta skiljetecken Klicka på en nivå för att få två texter där olika många skiljetecken och stora bokstäver fallit bort. Regler för versalisering Versalisering betyder hur man använder versaler i en text som i övrigt skrivs med gemener. Regler för interpunktion Interpunktion betyder hur man använder skiljetecken i en text för att göra den mer lättförståelig. Texterna i uppgifterna Recensioner

Lesestrategien Seit einigen Jahren weisen Leseforschung und Fachdidaktik stark auf die Bedeutung von Lesestrategien für die Entwicklung von Lesekompetenz hin. Lesestrategien sind wie Lernstrategien allgemein Handlungsabfolgen, die nach dem "Wenn-dann"-Prinzip je nach Ziel vom Leser, von der Leserin ausgewählt werden. Als zentrale Strategien für die Textverarbeitung im Unterricht können folgende gelten: die Aktivierung von Vorwissen, das Formulieren von Fragen an den Text, das Klären von Unklarheiten, das Vorhersagen des weiteren Textinhalts sowie das Zusammenfassen von Textabschnitten bzw. des gesamten Textes. Entscheidend für den Erwerb von Lesestrategien ist neben der regelmäßigen Anwendung beim Lesen von Texten in allen Fächern auch die Reflexion über den Nutzen der einzelnen Strategien (Metakognition). Die Lesestrategie-Sets, die hier vorgestellt werden, unterstützen Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Lernniveaus.

Ingredients To Make A Good Friend | Teaching Ideas This assembly idea is to encourage children to think about what makes a good friend. A set of resources are available for download below. These could be shown on a large display or printed. The ingredients shown in the resources are: A jar of kindness, A spoonful of listening, A can of honesty, A tube of trust, A carton of patience, 1kg of forgiveness, A box of encouragement, A pot of respect, A bag of loyalty, and a bottle of fun. These could be used as part of a presentation in the form of a TV cookery show. Can your pupils think of anything else that makes a good friend?

Rätta skiljetecken 5 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 10 sekunder. 6 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 36 sekunder. 6 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 15 sekunder. 6 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. 6 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 46. 7 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. 7 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 8. 7 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. 7 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. 7 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Sätt ut skiljetecken i texten och bilda lättlästa meningar. Klicka på en nivå för att få två texter där olika många skiljetecken och stora bokstäver fallit bort. Regler för versalisering Versalisering betyder hur man använder versaler i en text som i övrigt skrivs med gemener. Regler för interpunktion Texterna i uppgifterna Beräkning av kunskapspoäng

Related: