background preloader

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning
Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Men vilka argument har använts? Och skiljer sig dessa åt mellan olika tider? I den här övningen får eleverna söka sig tillbaka i historien och undersöka hur frågor som rör flyktingar har debatterats tidigare. Den första källan är ett utdrag från en riksdagsdebatt 1937, då en ny utlänningslag skulle antas. Genom att undersöka olika argument från 1930- och 1990-talet upptäcker eleverna likheter och skillnader och får träna sitt kritiska tänkande. Ett viktigt syfte med övningen är också att eleverna får reflektera kring huruvida de mänskliga rättigheterna är utgångspunkt i debatterna.

http://skola.amnesty.se/ett-fonster-mot-varlden/en-varld-i-rorelse/flykten-fran-nazityskland/

Related:  Metod och källkritikkällor och källkritikSOHuman rights/Mänskliga rättigheter/FolkrättPå flykt

Ådalshändelserna Ådalshändelserna, Skotten i Ådalen, Ådalen 31 kallas händelseförloppet kring en arbetskonflikt i Ådalen i mitten av maj 1931, där fem personer sköts ihjäl av militär som stod under polismans befäl. Händelsen delade Sverige i två delar om vems skuld det var att tragedin inträffade, och skillnaden i åsikter märktes tydligt mellan borgerliga och vänsterinriktade tidningar. Bakgrund[redigera | redigera wikitext] ”Arkelsten förfalskar historien” Vi var med och genomförde fri och lika rösträtt, säger Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten i en intervju med DN.se – ett uttalande som är felaktigt. Ren och skär historieförfalskning, menar också författaren Barbro Hedvall som tycker att okunskapen är genant. Moderaterna antog under helgen ett nytt idéprogram på partistämman i Örebro. I ett stycke av texten skriver man följande: ”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Folkrätt Folkrätten handlar främst om hur länder ska agera mot varandra i olika situationer, till exempel vid krig. De mänskliga rättigheterna är en central del av folkrätten eftersom de reglerar förhållandet mellan staten och den enskilda människan. Det finns många internationella organisationer som arbetar med konventioner där stater får skriva under och förbinder sig att göra någonting. Ett dokument som två stater skriver under blir ett internationellt avtal och därför också internationell lag mellan dessa länder.

Min flykt 22 juni 2014 kl 15:03 - P1 Dokumentär Här kan du hitta mer om Sîlan och #minflykt Sommaren 1982 hämtar en minibuss upp Sîlan, hennes mamma och lillebror i Diyarbakir i sydöstra Turkiet. Dom är flera familjer som ska fly över den syriska gränsen. Det är becksvart när smugglarna leder vägen över de minerade fälten. Kläderna fastnar i taggtråden och när en liten flicka börjar gråta blir familjerna upptäckta. Gränspolisen skjuter och kulorna regnar över Sîlan och hennes mamma. Ådalen 31: en övning i källkritik Den 14 maj 1931 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under 1900-talet. Sedan ett drygt halvår tillbaka hade arbetarna vid pappersfabriken Marma i Hälsingland, som ägdes av Graningeverken, strejkat mot att deras löner skulle sänkas. Hamnarbetarna i Ådalen, som sympatiserade med de strejkande arbetarna i Marma, vägrade därför att lasta den pappersmassa som skulle skeppas ut från den här och andra pappersfabriker, vilka ägdes av Graningeverken. För att ändå få iväg pappersmassan använde sig då Graningeverken av personer utifrån som fick sköta lastningen i hamnen.

Kinberg Batra fortsätter historieförfalskningen Nyhet 150612 AiP kan nu visa att Anna Kinberg Batra själv höll i pennan när Moderaterna skrev in kampen mot apartheid och genomdrivandet av rösträtten i partiets idéprogram. I sitt sommartal fortsatte Kinberg Batra med den historieskrivning som kritiserades hårt under historieförfalskningsdebatten. Geografiska undersökningar Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information.

En sekund i taget / E-bok "Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död. Pappa är död. Historiebruk i kultur Ett centralt innehåll i Historia 2 a är följande: Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. Därför ägnas en del av denna kurs åt att du ska undersöka och analysera hur historia används (historiebruk) i någon kulturell produkt. Det kan vara t ex en skönlitterär bok, en spelfilm, en låttext eller ett spel (bräd- eller data). Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning.

Berättelser - varför flyr man? Syftet med kampanjen Hej Sverige är bland annat att förändra negativa attityder gällande unga som tvingats fly till Sverige. Vi vill lyfta fram de verkliga berättelserna bakom statistiken över människor som flyr och söker sig till Sverige. Vi hoppas att berättelserna visar att dessa barn har en historia och ett liv före flykten, en familj som vill deras bästa, framtidsdrömmar och att det finns sammanhang som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Här hittar du gripande berättelser från ungdomar som ensamma har flytt från sina hemländer och börjat ett nytt liv i Sverige. Dessa kan med fördel användas i undervisningen. Här finns inget krig, inget hot Historiebruk i musik Den här uppgiften går ut på att fundera över historiebruket i musik. Här nedan finns ett antal exempel på låtar med delvis historiskt innehåll. Din uppgift är att fundera över hur låtskrivaren har använt historia i låten.

Etik och moral Innan vi tittar på några konkreta etiska teorier behöver vi först klargöra vilka frågor som etiska teorier bör besvara och vilka möjliga svar som finns. Etiska frågor Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även veta vad man vill uppnå.

Related: