background preloader

Fram t.o.m. 2017

Facebook Twitter

Comments. The EU Climate Leader Board. 500 miljoner kronor ska öka elbilens popularitet. Regeringens tillskott på en halv miljard till Klimatklivet ska enligt egna beräkningar leda till minskade växthusgasutsläpp på upp till 200 000 ton per år.

500 miljoner kronor ska öka elbilens popularitet

Den förväntade effekten av hela den föreslagna klimatsatsningen som löper från 2015 till 2020, och som redan tilldelas 700 miljoner kronor om året, reducerar årliga utsläpp med 1,5 miljoner ton. – Arktis smälter, vi hade varmaste dagen någonsin för mars månad (19,9 grader i Uppsala). Vi tror väldigt starkt på elbilen som ett medel för att kämpa mot den skrämmande utvecklingen, säger Isabella Lövin. Pengarna från Klimatklivet ska gå till investeringar på lokal nivå, men gäller inte för privatpersoner. Vi kliver in i bostadsrättsförenings parkeringsgarage i Hammarby Sjöstad.

Här blinkar sedan en tid fem laddstationer mot sina ägare. Google inför faktakontroll vid sökningar – Omni. Synthetic Photosynthesis? New Tech Recycles Carbon Dioxide Faster Than Plants. Nasa: Bäst chans att hitta liv på Saturnus-måne – Omni. Forskare: Arktis isfritt om 20 år – tidigare än befarat – Omni. A Real Life, All-Electric Flying Car Just Took Off. In Brief Your flying car might finally be on the way as the all-electric, two-seater Lilium Jet took its first test flight this week.

A Real Life, All-Electric Flying Car Just Took Off

Oförändrade utsläpp av växthusgaser – Omni. The Hyperloop Is Finally Becoming a Reality. Indiska planer: Bara helt avgasfria fordon om 15 år – Omni. Klimatförändringar bidrar till terrorism. Den globala ter­ro­ris­men gynnas av för­änd­ring­ar i klimatet, visar färsk rapport.

Klimatförändringar bidrar till terrorism

På uppdrag av det tyska ut­ri­kes­de­par­te­men­tet har tan­kes­med­jan Adelphi undersökt hur terrorism och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het kan kopplas till den globala upp­värm­ning­en, skriver The Guardian. Re­sul­ta­ten visar på flera sätt hur kli­mat­för­änd­ring­ar­na blir en grogrund för ex­tre­mis­men. Förändringar i klimatet förstör människors försörjning, och underlättar därmed terrornätverkens möjligheter att rekrytera nya medlemmar.Redan svaga regeringar pressas ytterligare, vilket öppnar upp fältet för terrorismen att vinna makt.Torka, översvämningar och andra klimatrelaterade katastrofer leder till mat- och vattenbrist – som utnyttjas som vapen av terroristgrupperna. Ett exempel på detta är hur terrorgrup­pen Boko Haram vunnit mark i området kring Tchadsjön, som lidit hårt av torka de senaste åren. Det är heller ingen slump att IS lyckats väl med re­kry­te­ring­en i landets nordöstra delar. Självläkande vägar ska även ladda elbilar – Omni.

Toppinvesterare i brev till Trump: Håll Parisavtalet – Omni. Rekordlåga grundvattennivåer hot mot djurlivet. Den ihållande torkan drabbar stora delar av Sveriges djurliv negativt.

Rekordlåga grundvattennivåer hot mot djurlivet

Med låga vat­ten­ni­vå­er får både fåglar, fisk och kräldjur svårare att överleva. Redan förra året kom rapporter om extremt låga grund­vat­ten­ni­vå­er i delar av landet, fram­förallt på Öland och Gotland. Det här året ser ut att bli ännu värre. Under våren har var­nings­sig­na­ler kommit om låga vat­ten­ni­vå­er i stora delar av södra Sverige och om ne­der­bör­den fort­sät­ter vara låg kan vi förvänta oss en extremt torr sommar på många platser. De låga vat­ten­ni­vå­er­na drabbar inte bara oss människor, utan även stora delar av det vilda djurlivet. Sveriges Radio har i sitt ve­ten­skaps­pro­gram Klotet rap­por­te­rat om hotet mot laxynglen. Tåkern är i praktiken en tunn vat­ten­hin­na i en liten svacka i land­ska­pet. Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner. Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag.

Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner

I Södertälje och Nykvarns kommuner är situationen så allvarlig att bevattningsförbud införs. Förbudet gäller alla med kommunalt vatten, även näringsliv och föreningar, från och med 2 maj 2017 tills vidare. Elon Musk: Tesla's Solar Roofs Will Be Cheaper Than Regular Roofs & Have "Infinity Warranty" In Brief Last night, Elon Musk announced that Tesla's solar roofs would be on sale starting today.

Elon Musk: Tesla's Solar Roofs Will Be Cheaper Than Regular Roofs & Have "Infinity Warranty"

Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen. Ny forskning visar att halvering av utsläppen var tionde år krävs för att hejda den globala upp­värm­ning­en.

Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen

Hotet om kli­mat­för­änd­ring­ar är all­var­li­ga­re än någonsin, men trots detta görs alldeles för lite för att lyckas nå målen i Pa­ris­av­ta­let. I tidningen Science pre­sen­te­rar nu en in­ter­na­tio­nell grupp forskare under ledning av svenska kli­mat­kän­di­sen Johan Rockström en lätt­för­stå­e­lig guide till hur om­ställ­ning­en till en fossilfri världs­e­ko­no­mi kan gå till. Planen kallas Carbon Law, och går att applicera på alla delar av samhället. Tumregeln lyder: halvera utsläppen varje årtionde. På så sätt kan de globala utsläppen minska från cirka 40 miljarder ton koldioxid per år 2020, till 20 miljarder ton 2030, för att yt­ter­li­ga­re halveras till 10 miljarder ton 2040 och nå ned till 5 miljarder ton 2050.

”Kontrollera din brunn – vattnet kan vara farligt” – Omni. Mardrömsscenariot: Glaciär glider ut i havet – Omni. Världens nordligaste korallrev blekt: ”Allvarligt” – Omni. Svt. Läget var besvärligt redan förra året, men i år är det ännu värre.

svt

Läs mer: Fortsatt vattenbrist – trots regn Om ett bevattningsförbud träder i kraft under våren innebär det att man inte får vattna eller tvätta bilen. Nästa steg kan bli ransonering. Kan ni stänga av vattnet för privatpersoner eller företag? – Rent fysiskt skulle vi kunna göra det, men det krävs politiska beslut, säger Henrik Kellgren, verksamhetsutvecklare på Laholmsbuktens VA. Havsisarna vid polerna på rekordlåga nivåer – Omni. Varför pratar vi om 4 grader? - Earth Hour - Klimat. Global uppvärmning har varit ett hett ämne under många år nu och forskningen visar att vi riskerar en 4 graders temperaturökning inom 100 år om vi fortsätter med dagens ohållbara resursanvändning.

Varför pratar vi om 4 grader? - Earth Hour - Klimat

Global uppvärmning är idag ett av de största hoten mot vår jord. En kraftig uppvärmning av planeten förändrar förutsättningarna för väderförhållanden, sötvattenreservoarer, växtperioder och ett hållbart liv för oss och alla djur. En ökning med 4 grader skulle innebära att det blir varmare på många platser och att vi skulle uppleva många fler extrema oväder. Havsytan kan höjas så mycket att hela länder riskerar att dränkas och vid bara en meters havsnivåhöjning drabbas 145 miljoner människor. Dessutom innebär en sådan ökning sannolikt att ca 40 procent av alla djurarter dör ut och att Italien, Spanien, Grekland och Turkiet förvandlas till något som kan liknas vid ett ökenlandskap. Earth Hour är WWFs manifestation för att visa att det finns alternativ till dessa katastrofscenarier. Delar av jorden kan bli obeboeliga.

Den hittills äldsta och säkert dokumenterade människan på jorden var Jeanne Calment som blev 122 år och 164 dagar gammal.

Delar av jorden kan bli obeboeliga

Något som satt myror i huvudet på forskarna är att fransyskan avled redan 1997 och att gapet vid den tiden var hela sju år ner till tvåan på listan. Hennes ålder var helt enkelt en sensationell kross av tidigare rekord, jämförbar med om någon plötsligt skulle springa 100 meter på 8 sekunder eller hoppa 2,50 i höjd. Året efter fransyskans död tätades det irriterande glappet något av en kanadensisk kvinna, Marie-Louise Meillure, som blev 117 år och följande år av Sarah Knauss från USA som blev 119 år och 97 dagar. Men sedan skulle det dröja nästan ett decennium innan någon enda människa ens blev över 116 år gammal igen. Den här plötsliga ålderstoppen på 1990-talet, liksom nedgången efteråt, har länge förundrat forskarna. Klimatforskare: Tre värmeböljor i Arktis i vinter – Omni.

Johan Rockström: There’s no business on a dead planet. En gigantisk, en kilometer bred asteroid är på rak kollisionskurs med jorden. Därom är 98 procent av den etablerade vetenskapen överens. Det råder viss osäkerhet om vad som händer när den träffar jorden. Riskbilden spänner mellan sociala och ekonomiska problem i hela världen, till att planeten knuffas ut ur sitt jämviktsläge, som den befunnit sig i sedan den senaste istiden, för 12.000 år sedan. En global katastrof. Lyckligtvis är rymdvetenskapen överens. 2018 slopas skatten på etanol och rapsbränsle. Enligt regeringen kommer priset på etanolbränslet E85 att sänkas med 40 öre och fame med 1,22 kronor per liter från och med den 1 januari 2018. Sänkningen är en del i satsningen "Bränslebytet" som tillsammans med andra åtgärder ska minska utsläppen i transportsektorn, förutom inrikes flyg, med 70 procent till och med 2030. – Det är många som investerat i etanolbilar och det är ett hållbart drivmedel som är viktigt för att vi ska få ner utsläppen från transportsektorn, säger Isabella Lövin.

Regeringen föreslår nu en så kallad reduktionsplikt för perioden 2018-2020. Minskningsnivån för bensin föreslås vara 2,6 procent nästa år och öka till 4,2 procent 2020. För diesel föreslås nivån öka från 19,3 procent 2018 till 21 procent 2020. Trump's Budget Annihilates Funding For Education And Environmental Science. President Trump submitted his budget blueprint for the upcoming fiscal year to Congress today, and as expected, it’s mostly bad news for government agencies, who are having their funding drastically slashed through a series of draconian spending cuts.

Regeringen: Utsläpp ska minska med biobränsle – Omni. The LHC Just Discovered A New System of Five Particles. A Unique Find The Large Hadron Collider (LHC), the latest addition to CERN’s accelerator complex, is the most powerful particle accelerator ever built. It features a 27 kilometer (16 mile) ring made of superconducting magnets and accelerating structures built to boost the energy of particles in the chamber. In the accelerator, two high-energy particle beams are forced to collide from opposite directions at speeds close to the speed of light.

The energy densities that are created when these collisions occur cause ordinary matter to melt into its constituent parts—quarks and gluons. Lövin om klimatbeskedet: Glädjande nyheter – Omni. Efter inviten: Australien pratar ellagring med Musk – Omni. Bevattningsförbud införs rekordtidigt på Gotland – Omni. Svensk batterifabrik vill slåss om elbilsmarknad – Omni. Fukushima Is Turning Into A Robot Graveyard After Multiple Probe Failures. The 4 trillion yen ($35 billion) clean-up at Fukushima isn’t going smoothly. The former nuclear power station is quickly turning into a robot graveyard due to recurrent failures with the remote-controlled probes sent inside. Ireland Passes Historic Legislation, Set to be the First Nation To Completely Cut Fossil Fuels. China Is Replacing 70,000 Taxis With Electric Cars. The Future of Taxis Electric vehicles have been growing in popularity among fleet operators, and soon, Beijing may find itself earning a reputation as the hub of the electric taxi.

Fakta från boken - Globala målen. Svenska glaciärerna krymper: Minskat betydligt – Omni. Tesla's Solar Tiles - My Thoughts. Hälsingekusten har vattenbrist, det "nya normala" är tyvärr här. Hasse Holmberg / TT Under senaste året har det kommet 75 procent mindre nederbörd än normalt i delar av Sverige. Flera sjöar i landet, som Vättern och Hjälmaren har rekordlåga vattennivåer. Och i en intervju i SVT:s egna kanaler säger väderchefen och TV-meteorologen Helen Tronstad att läget vi har nu är det "nya normala" och att vi har att vänja oss vid förändringen. Än så länge har ingen hälsingekommun gjort som Örebro, gått ut och uppmanat invånarna att spara på vattnet, men vi behöver börja redan nu göra den mentala resan att inte betrakta vatten som en oändlig tillgång utan som en ändlig tillgång. Just att säkra vattentillgången vid nybyggen som järnvägen genom Hudiksvall eller att skydda vattentäkter längs vägar mot olyckor kommer att bli ännu viktigare.

Läs mer: Vattenläcka i Celsiushallen. Statistikdatabasen - välj tabell. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli–30 september 2016. Totalt. Artificiell fotosyntes framtidens energi? Hoppa till huvudinnehåll Projektanslag Övrig NaturvetenskapProjektanslagKTH Artificiell fotosyntes framtidens energi? Fotosyntesen är naturens sinnrika mekanism för att fånga upp solljus och omvandla den till kemisk energi. Forskare vid Kungl. I dag är människan beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas. Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle - Miljönytta. Framställning av vätgas. Väte är det tidigast bildade grundämnet i universum och det är också det lättaste. Vid standardtryck (1 atm) och standardtemperatur (0° C) förekommer väte som en tvåatomig gas (H2) som är doftlös, färglös och mycket lättantändlig.

När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva fordon och elgeneratorer. Slutprodukten är vanligt vatten, eftersom vätgas (H2) som reagerar med syre bildar H2O. Väte är ett mycket vanligt förekommande grundämne på jorden, men det är sällan man stöter på ren vätgas. Glödlampa slår alla rekord. Hans Rosling: Don't use news media to understand the world (english subtitles) Hans Rosling läxar upp dansk programledare i tv. Hans Rosling var inbjuden till ett nyhetsprogram i det danska public service-bolaget DR i september 2015 för att tala om världens befolkningsutveckling.

Intervjun börjar med att programledaren Adam Holm får mothugg på första frågan som innehöll ett påstående om att Europa är pressat av flyktingkrisen. Hans Rosling läxade upp reporter i tv. Lövins Trump-pik: Signerar omringad av kvinnor – Omni. Ledare: Fiffigt klimatförslag sätter press på Moderaterna – Omni. Det här innebär den nya klimatlagen – Omni. Ny klimatlag ska styra Sverige mot nollutsläpp – Omni. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Här listar vi årtal för några viktiga snilleblixtar i människans historia och annat som kan vara kul att veta om teknikhistorien. Före vår tideräkning Vår tideräkning börjar med år 0. Årtalen markerade med fvt, innebär alltså så många år innan vår tideräkning.

Billigare teknik kan kapa oljeefterfrågan från 2020 – Omni. Ekologiska fotavtryck. Ekologiska fotavtryck - interaktiva övningar. Rökning dödar åtta miljoner människor 2030 – Omni. 80 procent på 20 minuter med Samsungs bilbatteri – Omni. World's First Supersized Manned Mech Takes Its First Steps. Now it's 2017, it is about time we have giant humanoid robots. Well, enter METHOD-2, a 4-meter-tall (13.1 foot) bipedal, manned “mech” vehicle that looks like it's just stomped its way straight out of a futuristic anime series. The vehicle’s arms appear to be controlled through the movement of an onboard pilot. As you can see in the videos, it looks like it can walk forward and backwards, although it is tethered to a power source and relies on a chain hoist to keep it upright. It’s the work of Korean company Hankook Mirae Technology and conceptual designer Vitaly Bulgarov, who has worked as an industrial designer for Panasonic, Intel’s New Devices Group, and Google’s Boston Dynamics (the guys responsible for those weirdly creepy robot dogs).

He has also used his expertise in futuristic design to contribute to big-budget movies, including the 2014 remake of RoboCop, Transformers: Age of Extinction, and the new Ghost in the Shell movie. Tv: Isberg större än Gotland på väg att bryta sig loss – Omni. ”Sverige bör jobba i FN för att bevara ekosystemen” – Omni. Goda miljönyheter – men jorden är på ”knivsegg” – Omni. Svalbard: Isbjörnar försvinner, renar magrar, husen sjunker. Isbjörnarna försvinner, renarna magrar och husen sjunker i den upptinade marken. När Arktis smälter får det förödande konsekvenser för livet i det norra polarområdet. Efter den varmaste hösten någonsin larmar nu forskarna om stigande temperaturer på grund av klimatförändringar och global uppvärmning – och varnar samtidigt för "den arktiska dödsspiralen".

Panasonic investerar miljarder i Tesla-fabrik – Omni. Tv: Kineser flyr undan ”airpokalypsen” – Omni. Isen på Arktis hotas – ett Mexiko har smält bort – Omni. CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford. 5 sätt att klimatmaxa dig själv. 2016 United Nations Year in Review. 5 sätt att klimatmaxa dig själv. "Vi närmar oss en punkt där planeten blir vår fiende " - Streama TV4 Play. Klimatåret 2016 – Rockström sammanfattar. Utsläppsskatter införs i smoghärjat Kina – Omni. Oslos luft bland Europas farligaste – Omni. United Nations - Year in Review 2015. VW:s utsläppsfusk kan kosta ytterligare en miljard – Omni. Rapport: En halv miljon ton mat slängs – varje år – Omni.

Höga DDT-halter i Hanöbukten – Omni. Bankjättar vill se ny standard för klimatrisker – Omni. Staten förbereder miljövänligare flygresor. Musk och Kalanick blir rådgivare till Trump – Omni. Rapport: Uppvärmningen på Arktis dubbelt så snabb – Omni. Ledare: Falska nyheter kan skapa en massmördare – Omni. DiCaprio i klimatmöte med Trump – Omni. DiCaprio har gett Trump sin klimatdokumentär – Omni. Tre av fyra amerikaner luras av falska nyheter – Omni. 7 Species That Were Saved From Extinction. Africa's Gigantic Solar Farm Could Soon Be Powering Europe. Fakta från boken - Globala målen. Fler företagare ställer sig positiva till flygskatt – Omni. Sifo: Majoritet av svenskarna vill ha flygskatt – Omni. Det vansinniga är att INTE införa flygskatt. C och M riktar hård kritik mot nationell flygskatt – Omni. Greendex: Survey of Sustainable Consumption. Utredningen föreslår 430 kronor i skatt på långflyg – Omni. Bensinbilar kan förbjudas i svenska stadskärnor – Omni. Chockhöjningen: 20 grader varmare än normalt i Arktis.