background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Nu byggs öns första kommunala profilskola - Samhälle - Hela Gotland. Anna Ekeroth Byggjobbarna sätter upp nya väggar och gjuter golv i det som ska bli Polhemskolan i Visby.

Nu byggs öns första kommunala profilskola - Samhälle - Hela Gotland

För första gången på över 20 år öppnas till hösten en ny skola i Visby. Tanken är att skolan i första hand ska avlasta Norrbackaskolan och Sankt Hansskolan som i dag har för många elever. Polhemskolan kommer att bli öns första kommunala profilskola med inriktning på naturvetenskap och globala mål. – Globala mål kan du jobba med i alla ämnen och naturvetenskap har sina ämnen.

Ny skola invigd med fokus på hållbarhet - Familj - Hela Gotland. David Skoog En skola för barn i årskurserna förskoleklass till sexan (F-6).

Ny skola invigd med fokus på hållbarhet - Familj - Hela Gotland

13 artiklar du borde läsa inför det nya läsåret. Transformativt lärande för Age... - Medfarm Play - Uppsala universitet. Lista: 8 retoriktips som hjälper dig engagera din publik - Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan. Rummet är kalt.

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Det ryms några högar med läroböcker längs ena väggen och ett litet bord står vid fönstret på den röda plastmattan. Men om kontoret är oansenligt, så är uppdraget som utförs här desto mer iögonfallande. Aldrig tidigare har två personer från Skolinspektionen jobbat heltid för att åtgärda brister på en skola, så som Joel Axberg och Agneta Kenneberg nu gör på Storvretskolan. – Skolinspektionen har påtalat bristerna på skolan sedan 2016 och Botkyrka har förelagts med vite två gånger. Men trots att bristerna är så pass allvarliga har man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Skolinspektionen kan inte stänga kommunala skolor, men som yttersta åtgärd kan man besluta om statliga åtgärder för rättelse. Joel Axberg och Agneta Kenneberg från Skolinspektionen på plats i sitt arbetsrum på Storvretskolan. – Huvudmannen borde ha tagit vårt första beslut på större allvar och förstått att det var så pass allvarligt.

(Skolpolitiker) Knock Out! Våra politiker straffar oss så hårt just nu att jag börjar tro att vi genomlider vår existens i skärselden.

(Skolpolitiker) Knock Out!

Aktuella regeländringar. 1 augusti 2018 Allmänt.

Aktuella regeländringar

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön. Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler.

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön

Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. I sin bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” belyser hon tillsammans med psykologkollegan Frida Malmgren hur den fysiska miljön på skolan kan främja lärande, arbetsro och trygghet eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Malin Valsö.Malin Valsö har varit runt på många av landets skolor och studerat den fysiska lärmiljön noggrant och sett hur klassrum och andra skollokaler kan påverka elever och lärare både positivt och negativt.

Framförallt ser hon en tydlig trend när man bygger, eller bygger om, skolor. Hur kan de Globala målen förändra världen? De 17 globala målen för hållbar utveckling är ett mycket omfattande ramverk som antogs av FN:s generalförsamling 2015.

Hur kan de Globala målen förändra världen?

Målens huvudsyften är att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter/orättvisor och att uppnå ett hållbart brukande av naturresurser. Det som gör att planen faktiskt kan bidra till stora förändringar är att alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för att vidta åtgärder så att Sveriges del av de Globala Målen uppnås till år 2030.

Regeringen arbetar utifrån en handlingsplan som presenterades under våren 2018. Hur skapas bestående skolutveckling? Då var det dags för ett blogginlägg igen!

Hur skapas bestående skolutveckling?

Jag har i ett tidigt skede lovat att bara skriva när jag har något viktigt att komma med. Jag vill inte belasta er med ytterligare ”en-gång-i-veckan”-måsten. Det räcker med att man ska träna, äta rätt, tiita på mello etc. etc. Min blogg kan man läsa när det passar – och jag skriver när det passar. Än en gång återkommer jag till ledarskapet i skolan.

Min tes idag är att ledarskapet i skolan måste tillåta sig att vila, vänta och förtrösta på att processer äger rum! Jag tror att jag är en person som har valt ledarskapet utifrån en vilja att förändra och påverka. Nu har jag också ett yrke där jag faktiskt har stor möjlighet att påverka! Ni som har följt mig vet att jag påbörjat ett utvecklingsarbete på min, sedan två år, nya arbetsplats. Vi började hos oss i augusti 2014 att prata om kultur och hur vi skapar ett bra klimat för utveckling. I början var arbetet ganska trevande inte minst från min sida för jag visste inte hur man gjorde. Ta lärdom av framgångsrika skolor. Det är inte generella lösningar på specifika problem som krävs.

Ta lärdom av framgångsrika skolor

Ska skolresultaten förbättras är det nödvändigt att våga utgå från de olika förutsättningar och behov som finns vid landets drygt 20 000 förskolor och skolor. Det är också viktigt att ta vara på de framgångsrika förskolornas och skolornas kunskaper och erfarenheter i dessa olika miljöer. Ska förbättringar komma till stånd behöver utvecklingsarbetet utgå från analyser av den enskilda förskolan/skolans aktuella situation. KIPP - en skola i gettot - Barnen. Skolan startades 1994 av en 24-årig vit Yale-student, David Levin.

KIPP - en skola i gettot - Barnen

KIPP hade då år 2000 250 elever i årskurs fem till åtta - alla invandrare eller svarta. KIPP - står för Knowledge Is Power Program - kunskap är makt. Eleverna börjar kl 07.25 på morgonen och slutar 17.00 på vardagarna.