background preloader

LegiLexi

https://www.legilexi.org/ovningsbank/

Related:  svenskaSpec svenskaSvenskaSpecialpedagogik

Hur ger vi alla elever möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar Fick ett samtal för några veckor sedan att jag är en av dem som nominerats och utsetts till finalist till det fina priset Läsguldet. Priset är till för att uppmärksamma personer som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor. Det kan exempelvis vara någon som jobbar med läsprojekt eller inspirerar till läsning av talböcker och punktskrift. Det kan även vara verksamheter som stöttar dem som är nya i svenska språket eller dem som har behov av lättlästa texter. Bara fantasin sätter gränser, det finns tusen olika sätt att sprida läsglädje."

snicksnacksnoken.se Det finns massor man kan göra för att stötta barns språkutveckling! Här har vi samlat våra bästa länktips med råd och material: Lekdatabasen innehåller tips på massa språklekar från Folkhälsan BLOM – massa information och övningar från logopeder i Borås Hatten Förlag har sidor med inspiration, och vår logoped Elvira tipsar om språklekar och övningar. Min utmaning – Problemskapande beteende i skolan Att framhäva läraryrket, dess roll och uppdrag är viktigt för mig. Det är ett för betydande yrke för att inte bli belyst, betraktat och förmedlat. Jag försöker vara en positiv kraft samtidigt som är jag otroligt ödmjuk inför dess utmaningar, besvikelser och sorger. I detta inlägg kommer jag att belysa arbetet kring elever som utmanar skolan med problemskapande beteende.

Välkommen in! Första advent och det är fest hos mig på bloggen ikväll! Fem år sedan bloggen startades och en magisk gräns är nådd, en miljon besökare. Fantastiskt kul, tycker jag! Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som vill arbeta medvetet med återkoppling i undervisningen. ”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade – då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009) Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt. Studier visar att mycket av den feedback eleverna får i skolan leder inte till ett ökat lärande. En lärare som medvetet arbetar med återkoppling drar nytta av varje situation – minut för minut, dag för dag – för att kunna ge eleverna relevant återkoppling. Ger man återkoppling endast efter avslutat arbetsområde eller termin ges eleverna sämre möjlighet att utveckla sitt lärande. För att återkopplingen verkligen ska göra skillnad behöver den vara integrerad i undervisningen och genomföras ofta.

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle. Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Eftersom eleverna i stort sett är desamma, måste förklaringen sökas i andra faktorer som förändrats under samma tid. Lärarhandledningar till skönlitterära böcker - Jennys julkalender den 2 december 2018 Då var det dags för dagens tips. Idag tänkte jag visa hur du kan komma åt finfina lärarhandledningar till skönlitterära böcker. Många av de förlag som ger ut barn- och ungdomslitteratur ser också till att ta fram lärarhandledningar till sina böcker.

Lärmodul- faktatexter I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut. För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier.

Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd Mats Myrberg är professor emeritus i specialpedagogik med stort engagemang i barns läs- och skrivutveckling. – Tittar man på empiriska studier så kan man se att tidig fonologisk förmåga, det vill säga att utveckla känslighet för språkets ljudstrukturer, har stor betydelse för läs-och skrivutvecklingen under hela skoltiden. Tillsammans med kunskaper om alfabetiska principer och bokstäver och sådana saker, säger han. – Men det räcker inte med att den kunskapen finns på plats, utan det måste även till intensiva en-till-en-insatser de första åren, för att hjälpa de barn som har det svårt. Det räcker inte med vanlig klasspedagogik. Om läraren ser att elever halkar efter, men inte gör någonting, är det sannolikt att de barnen får en dyslexidiagnos så småningom, säger Mats Myrberg.

Related: