background preloader

IT

Facebook Twitter

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild. Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild.

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild

Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen. – Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förkom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger han. Per Strömbäck.Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen. Answergarden. Går det att skriva en reflekterande text om en tandborste?

Answergarden

Den utmaningen fick jag indirekt i en Facebookgrupp för en tid sedan. Ja, det ska väl gå… kanske… med 8A som är med på det mesta! För att eleverna överhuvudtaget ska förstå uppgiften behövs ett sammanhang. Jag skapade en ramhistoria inspirerad av Anki Mårtenssons Knäppa lektion mellan två arbetsområden. Everyone Can Code - Apple. Var med i den största utbildningshändelsen någonsin, 5-11 december 2016, 2016. Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. Lyft skolan – att arbeta i en skola som faktiskt fungerar. Med förhoppning om att hitta många kollegor att dela goda idéer med och inspireras gick jag med i Twitter.

Lyft skolan – att arbeta i en skola som faktiskt fungerar.

VÄLKOMMEN TILL SÄKERONLINE - Hem. Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Gävle växer fram i spelet Minecraft – och du får vara med: "Speciellt att bygga sin stad" Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Rektorerna måste leda digitaliseringsarbetet. Det är en strålande junidag år 2019. 15-åriga Saanvi cyklar till sin skola i en mellansvensk stad.

Rektorerna måste leda digitaliseringsarbetet

Hennes familj flyttade hit från Indien ett år tidigare. Terminen är snart slut, och hon är glad över sina framsteg. Vi måste tala om den digitala skolan. Skolan står inför en stor utmaning i att möta det digitaliserade samhället, där nya former för lärande och kommunikation ständigt utvecklas.

Vi måste tala om den digitala skolan

Den snabba utvecklingen ställer krav på både lärares och elevers kunskaper och förmågor. Samtidigt skapar tekniken nya pedagogiska möjlig­heter. Det finns ett stort behov av att problematisera hur skolans praktik påverkas och kan vara en del av den tekniska utvecklingen. Lyssna på Srini Swaminathan. Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. – Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever.

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan

Apple Celebrates Autism Acceptance Month With Two New Videos. Earlier this morning, Apple posted a pair of videos onto its YouTube channel to join in on celebrating Autism Acceptance Month.

Apple Celebrates Autism Acceptance Month With Two New Videos

The videos - titled "Dillan's Voice" and "Dillan's Path" - show how the company's technology, namely the iPad, has helped a young man with autism navigate a world that doesn't fully understand what he's going through. Dillan narrates the first video, Dillan's Voice, using the help of an assistive communication app on the iPad.

He mentions that most of his life it was impossible to convey what he felt to people around him, but with the help of the iPad he can finally speak and have conversations with his friends and family. So many people can't understand that I have a mind. All they can see is a person who is not in control. Dillan's mom Tami, and his therapist Deborah Spengler, provide some background into Dillan's past in the second video. Apple has also launched a section of the app store, called Voices of Autism, inspired by Dillan's story. VÄLKOMMEN TILL SÄKERONLINE - Hem. Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna. Gärna programmering i skolan, men hur? Kod i skolan. Det finns många olika sätt att närma sig programmering i skolan.

Kod i skolan

Scratch är ett lättanvänt verktyg där du bygger händelser med hjälp av block. De programmerar för att förstå sin samtid. Karin Nygårds Nycklar för att förstå och kunna verka i ett digitalt samhälle Karin Nygårds, lärare i svenska på Sjöstadsskolan i Stockholm, ser tre perspektiv på programmering i skolan.

De programmerar för att förstå sin samtid

Det första handlar om demokrati och allmänbildning. Det andra handlar om koden som tankeverktyg. Det tredje är koden som kreativt verktyg, som används i praktiskt skapande. Vårterminen 2013 började Karin Nygårds föra in kod och programmering som en del av undervisningen i svenska. Programmering på schemat? Ska programmering finnas på skolschemat?

Med anledning av den pågående debatten om programmeringen i skolans vara eller icke vara ville vi på Webbstjärnan följa upp den tråd vi senast plockade upp i intervjun med Teacherhack. Vi har pratat med Ulrica Elisson Grane, lärare, och Måns Jonasson, webbansvarig på .SE, om programmeringens plats på schemat. Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna. Reflektioner kring skolans digitala utveckling. Vad krävs för att it och digitala medier ska utveckla och förändra skolans undervisning och skapa nya möjligheter åt lärare och elever? Det är en fråga som beslutsfattare i många länder ställer sig, inte minst i länder där man länge satsat på att föra in den nya tekniken i skolans verksamhet.

För knappt ett år sedan tillsatte den brittiska regeringen en oberoende arbetsgrupp – Education Technology Action Group (ETAG) – som fick i uppdrag att undersöka vad som bör göras för att få fart på utvecklingsarbetet i de engelska skolorna. I augusti förra året genomfördes en enkätundersökning bland it-kunniga och nytänkande lärare, som beskrev deras syn på vad som behövs för att it ska användas på utvecklande sätt i undervisningen. I förra veckan presenterade ETAG sina reflektioner och förslag i en rapport som blickar framåt och som man hoppas ska sätta fart på den allmänna debatten. I förra veckan kom även en rapport som blickar bakåt. Abdul Chohan: The future is not what it used to be. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. DATORN i UTBILDNINGEN. Text: Monica Esborn Valerie Hannon, forskare och styrelseordförande för Innovation Unit, UK:

Strålskyddsstiftelsen: Gör som Steve Jobs – Låt inte barnen använda läsplattor.