background preloader

IT

Facebook Twitter

Fjärrundervisning vid stängning. 13.

Fjärrundervisning vid stängning

Mar 2020 | Nadia Bach Andersen Det nya coronaviruset innebär att flera skolor tvingas vidta försiktighetsåtgärder och skicka hem elever och lärare. Elza Dunkels: "Forskning visar att barnsäkra lösningar ökar risken för att barn ska få syn på olämpligt innehåll" – Bredband2. Microsofts skolexpert: ”Framtidens klassrum är redan här” Som lärare, lärarutbildare och läromedelsproducent har Joke Palmkvist gjort det mesta inom skolans värld.

Microsofts skolexpert: ”Framtidens klassrum är redan här”

Nu är hon edtech-chef för Sverige på Microsoft. ”Jag såg tidigt en enorm potential för digitala verktyg i skolsammanhang”, säger hon. När Joke Palmkvist tog lärarexamen 1989 stod datorerna i ett hörn av klassrummen. ”Man fick titta på dem och det sades att 'det här kommer nog att bli något, men inte just nu'”, minns hon. Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen. I varje nummer av tidningen Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”.

Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen

Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från vårerminen 2019. Här är fem appar som fem lärare använder till vardags i klassrummet för att höja undervisningen: 1. LegiLexi Format: Fungerar till olika plattformar. Skev forskningsbild i Skärmhjärnan — Siri Helle. När jag är runt och föreläser om psykologin bakom skärmanvändning händer det att folk blir förvånade.

Skev forskningsbild i Skärmhjärnan — Siri Helle

Jag får särskilt ofta frågor av personer som läst Anders Hansens nya bok Skärmhjärnan - hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda. De har ofta en bild av att skärmtid i sig är något dåligt som man bör begränsa så mycket det går. De blir förvånade när jag berättar om studier som visar att det också finns positiva hälsoaspekter av skärmtid, och ger råd kring när skärmtid kan vara bra. Nätkulturer – Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Elza Dunkels: ”Skolans digitalisering bör inte stoppas – tvärtom!” Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär nio av tio anställda tjänstepension, men du som driver eget företag måste själv ansvara för detta.

Elza Dunkels: ”Skolans digitalisering bör inte stoppas – tvärtom!”

Tyvärr är det lätt att göra misstag som får konsekvenser för din framtida ekonomi. Här berättar Anders Gullesjö på Danske Bank om några av de vanligaste. 1. Elza Dunkels: ”Skolans digitalisering bör inte stoppas – tvärtom!” Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo. ”Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas” För drygt ett år sedan klubbade regeringen igenom en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

”Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas”

Den rödgröna regeringens mål var att Sverige ska vara bäst i världen på att ”tillvarata digitaliseringens möjligheter”. För att detta mål ska kunna uppnås menar de att utbildningspolitiken måste förändras och digitaliseringen av skolväsendet påskyndas. Även den största skolaktören, SKL, vill påskynda skolans digitalisering. De menar att ”den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” redan år 2020. Patricia Diaz – Patricia Diaz – Språk & IKT. Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se. Gustav Martner. Gustav Martner är serie-entreprenör inom marknadsföring och big data och en av Sveriges absolut mest belönade digitala kreatörer.

Gustav Martner

Han är även debattör och aktivist som skapat storskaliga sociala initiativ som t ex Refugee Phones. Gustav är en pionjär inom digitala medier. Tjugo år gammal startade han webbyrån Daddy, som sedermera blev en av världens mest kreativt belönade digitalbyråer. Han och hans kumpaner sålde byrån 2009 till det internationella reklambyrånätverket CP+B, och Gustav blev då kreativ ledare för Europa-verksamheten och senare VD för den skandinaviska delen. Lärarna står inför en farlig paradox - Samhälle. Simon Bendelin Det blev en något paradoxal dag för de gotländska lärarna i går, när 800 av dem skulle lära sig att möta "digitaliseringsutmaningar i skolan".

Lärarna står inför en farlig paradox - Samhälle

Programpunkterna hette sådant som "Digitalt klassrum i praktiken", "Appar som följer elevernas lärande" eller "Youtube som lärmiljö". Men på plats fanns även skolöverläkare Lina Hedenius, som talade om baksidan av digitaliseringsprocessen ur ett medicinskt perspektiv. Hon pratade bland annat om den sårbara barnhjärnan och om hur dess utveckling hämmas av alltför mycket skärmtid.

LIKA - Start. GDPR och Skola! Som alla vet (eller borde veta) får vi en ny lagstiftning gällande dataskydd inom EU den 25 maj.

GDPR och Skola!

GDPR (General Data Protection Regultation) ersätter tidigare nationell lagstiftning PUL. Jag hör många som oroligt uttalar sig om framtiden och hur GDPR kommer att påverka, nästan lamslå, skolans digitalisering. Så kommer inte bli fallet kan jag säga. Faktum är att GDPR inte borde påverka lärares praktik nämnvärt om vi har gjort saker korrekt sedan tidigare. Men, förstås, om vi har misskött oss blir införandet av GDPR en viktig del i att göra om och göra rätt. "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-11-16 Det finns en svårförklarlig och överdriven optimism i synen på vad digitala redskap ska kunna åstadkomma i termer av lärande ute på Sverige skolor.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet

Det menar Catarina Player-Koro, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som i sin forskning granskar förväntningarna på digitala redskap i förhållande till vad som faktiskt sker i skolorna. I en föreläsning under konferensen Forskning pågår gav Catarina Player-Koro en historisk tillbakablick av hur diskussionen kring införandet av datorer och senare olika digitala redskap sett ut i Sverige. Det är en resa som har cirka 45 år på nacken och som bland annat landar i dagens kommunala satsningar på ett digitalt redskap till varje elev, de så kallade 1:1-satsningarna. – Den digitala tekniken har accepterats men inte alls förändrat skolan som många trodde.

Sällan positiva förändringar. Visa-enskild-publikation. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Post-it i sfi-undervisningen: analogt och digitalt - Ivana Eklund. I maj läste jag ett blogginlägg skrivet av so-läraren Åsa Colliander Celic med rubriken Skriv ut dina egna post it- och notislappar.

Hon har i sin tur blivit inspirerad av ett amerikanskt blogginlägg publicerat i april i år (Print Custom Sticky Notes with Google Slides). Jag tyckte att det lät hur bra som helst och började testa och fixa och dona med att skapa några sfi-relaterade exempel. Varsågod, här är resultatet. Bild 1: Utskrivna post-it lappar Bild 2: Samma post-it lappar som i bild 1, men nu inskannade och grupperade efter innehåll med hjälp av ett digitalt verktyg Innan jag berättar hur jag gjorde och hur även du kan göra utifrån dina och dina elevers behov, kan det vara på sin plats att tala om varför man ens ska vilja göra sig besväret med att trycka text på post-it lappar. Tryckta post-it och notislappar: pedagogiska och didaktiska användningsområden. Åtta vägledande principer för skolans digitalisering. Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med digitaliseringen av skolan? I början av året kom EU-kommissionens Joint Research Centre med en rapport som analyserar frågan och presenterar åtta vägledande principer för beslutsfattare: Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies.

Utgångspunkten för analysen är att det är nödvändigt att länderna i EU både lär av varandra och av andra länder för att arbetet ska gå i lås. När man driver satsningar som syftar till nytänkande och långsiktig förändring, gäller det att lära av både misslyckanden och framgångar. I rapporten analyseras 43 internationella, nationella, regionala och lokala satsningar från olika delar av världen, som genomförts från och med år 2000. Digitaliseringen av skolan - en långsiktig utmaning när samhället förändras. 27 March, 2018 - 16:17 Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att digitalisera skolan och under våren inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan som ska lägga grunden för en långsiktig och likvärdig verksamhetsutveckling i hela landet.

I flera av landets kommuner är man redan igång med arbetet. Två forskare från Göteborgs universitet och Högskolan Väst samt beslutsfattare, tjänstemän, skolledare och lärare från Skellefteå och Lidingö delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En central fråga som sträcker sig över alla verksamhetsområden. Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan. Svar: För att register och andra listor som finns i skolans värld ska behöva finnas med i registerförteckningen förutsätts att det är en behandling som faller under dataskyddsförordningens tillämpningsområde.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller inte (insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning/ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring). Obs! För att behandlingen ska omfattas av dataskyddsförordningen och därmed finnas med i registerförteckningen måste behandlingen av personuppgifter helt eller delvis ske på automatisk väg eller - om behandlingen inte är automatisk - ingå i eller komma att ingå i ett register. Några exempel. Systematiskt LIKA! Det här inlägget har tidigare publicerats på LIKA-bloggen där du också kan läsa fler inlägg om just LIKA. Skolans digitalisering har visat sig ofta generera ett antal misstag som huvudman efter huvudman gör.

Det har ofta handlat om att man på huvudmannanivå identifierar att datorer måste köpas utan att närmare fundera på syfte eller vad som i övrigt ska hända när datorer köpts in. När man, efter inköp, sen ser att resultaten inte förändrades uppstår inte sällan en frustration och frågan huvudmannen då ställer sig är varför. Då kommer nästa fas. Den massiva, men randomiserade, fortbildningsfasen. Podcasten Digitalsamtal - Sida 3 av 13 - Sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Checklista för hantering av personuppgifter i skolor - Datainspektionen. Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan. Systematiskt LIKA! GDPR Nyhetsbrev 2 2018. GDPR Nyhetsbrev 1 2018. Digitaliseringen av skolan - en långsiktig utmaning när samhället förändras. Skolbiblioteksbloggen. I Google Scholar kan du söka efter vetenskaplig litteratur från världens alla hörn. Här hittar du avhandlingar, böcker, artiklar och mycket mer från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

Mycket finns i fulltext men vissa artiklar kan du bara se abstract på, då måste du gå vidare för att få tillgång till artikeln eller boken. För att söka går du till scholar.google.seSök som i Googles vanliga enkla sökning. Vi sökte på litteracitet och fick följande träffar. Åtta vägledande principer för skolans digitalisering. Stödmaterial kapitel 2 – Skolledare i en digitaliserad värld.

”Filter är inte lösningen!” Tidningen Expressen publicerade den 12 januari i år en debattartikel med rubriken och kravet ”Inför porrfilter i alla skolor och förskolor”. Flera politiska partier har anslutit sig till kravet. Vi arbetar med utbildning och ungas personliga säkerhet på nätet och ser med oro på dessa krav. De mer centrala argument som finns mot att införa filter på skolornas datorer kan sammanfattas med att filter är en teknisk lösning med uppenbara begränsningar som skapar en falsk trygghet, när fokus istället borde vara att ge barnen det stöd de behöver för att hantera vad de möter på nätet.

Answergarden. Går det att skriva en reflekterande text om en tandborste? Mer pedagogik i Visby med O365 - Voister. – Det blir så mycket lättare om man ser på digitalisering som problemlösning; om man låter det växa fram från personalen, och lyssnar på vilka problem de står inför, för då kan man hitta lösningarna i exempelvis O365 som vi nu använder. Det har bland annat lett till att vi på våra personalmöten kan lägga betydligt mer tid på att behandla pedagogiska frågor istället för att snacka administration.

Nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet. Office365. Digitalisera! I styrdokumenten som börjar gälla till hösten 2018 beskrivs att undervisningen (alla lärares undervisning) ska ge eleverna förutsättningar att: Förstå hur digitalisering påverkar individer och samhällen Använda och förstå digital teknik Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik Detta är ingenting att debattera (och det är inte digitaliseringsdebatt jag är ute efter). Det är beslutat och vi ska genomföra. Det är faktiskt inte någon stor och omvälvande förändring för oss som tolkat tidigare styrdokument.

Vi gör det här redan. Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen" Lärare bryter mot lagen med rörlig bild. Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild. Answergarden. Everyone Can Code - Apple. Var med i den största utbildningshändelsen någonsin, 5-11 december 2016, 2016. Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. Lyft skolan – att arbeta i en skola som faktiskt fungerar. Med förhoppning om att hitta många kollegor att dela goda idéer med och inspireras gick jag med i Twitter. Jag har hittat mycket av det jag hoppades på när jag gick med, men samtidigt har jag aldrig mött så mycket negativitet och rena kränkningar mot lärarkåren som på Twitter! Det skapas trollkonton vars enda syfte verkar vara att attackera kollegor med kränkningar med resultatet att man faktiskt inte vågar föra en dialog eller uttrycka en åsikt då man inte vill ha en mob efter sig.

Är vi vuxna? Är vi lärare? Nästan vart man än tittar i sociala medier eller nyheter visas en starkt negativ bild av den svenska skolan. VÄLKOMMEN TILL SÄKERONLINE - Hem. Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Gävle växer fram i spelet Minecraft – och du får vara med: "Speciellt att bygga sin stad" Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Rektorerna måste leda digitaliseringsarbetet. Vi måste tala om den digitala skolan. Lyssna på Srini Swaminathan. Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. Apple Celebrates Autism Acceptance Month With Two New Videos. VÄLKOMMEN TILL SÄKERONLINE - Hem. Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna. Gärna programmering i skolan, men hur? Kod i skolan. De programmerar för att förstå sin samtid. Programmering på schemat? Ska programmering finnas på skolschemat?

Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna. Reflektioner kring skolans digitala utveckling. Abdul Chohan: The future is not what it used to be. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. DATORN i UTBILDNINGEN. Strålskyddsstiftelsen: Gör som Steve Jobs – Låt inte barnen använda läsplattor.