background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998).

Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Uppgiftsroller: Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. Sociala roller: Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt.

Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Dela ut ett kort till varje elev.Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp. Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden. Klassexempel Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

I "Allmänt" Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Kommunicera: Engelska siffror och färger. Kommunikatören: Engelska – Kooperativt Lärande. Idag har vi testat kommunikatören i en klass 3, halvklass med 12 elever. Vi arbetade med prepositioner i engelska. Först delade jag upp eleverna i 4 grupper. Jag tog upp en preposition (på svenska) åt gången på smartboarden och eleverna fick i en minut diskutera i sina smågrupper vad prepositionen hette på engelska. De skrev ned svaret på var sin mini-whiteboard och höll upp för mig och visade. När vi rett ut vad alla prepositioner hette så delades rollerna ut: kommunikatör, aktiv lyssnare och observatör. Lyssnaren fick ett ark med en bild på och kommunikatören fick ett ark med samma bild, skillnaden var att kommunikatören hade färger på sin bild. Dags att börja!

Nu var det dags att byta så att eleverna fick nya roller. Efter att eleverna provat på att vara olika roller bröt jag. I slutet av lektionen samlade vi våra tankar kring de olika rollerna. Tips till kommunikatör: – Prata långsamt – Prata tydligt – Kontrollera att man förstått Kommunikatören: Matematik I "Allmänt" Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande. Gästinlägg av Kristin som är mellanstadielärare i Kristinehamn Bakgrund I min femma läser vi just nu Noel och den magiska önskelistan (Janina Kastevik).

Vi har kommit ungefär halvvägs in i boken och har gjort kortare eller längre stopp efter varje kapitel då eleverna fått diskussionsfrågor eller rituppgifter för att bearbeta innehållet. Nu var det dags för ett längre stopp med en skriftlig uppgift i form av en personbeskrivning av huvudpersonen Noel. Övningen Alla elever fick ut ett papper med en spalt för “mina ord” och en för “dina ord” enligt strukturen Mina ord, dina ord. Hälsa på varandraLäsa varandras listorVälja en sak från kompisens lista och skriva ned den under “dina ord”Säga tack till varandra Elever som var färdiga med sin parkompis fick sträcka upp handen och leta rätt på någon annan med uppsträckt hand för att bilda ett nytt par och upprepa punkt 1-4. Lektionens fortsättning Eleverna fick nu skriva en egen personbeskrivning. Utvärdering I "Allmänt" Brainstorm: Engelska – Kooperativt Lärande.

Strukturen Brainstorm lämpar dig väldigt bra för att arbeta med ordklasser och språk. Vi använde den för att träna på engelska verb. Eleverna var indelade i grupper om 3-4. De fick en penna per grupp och en hög med post-its. De fick sedan 3 minuter på sig att komma på så många engelska verb som möjligt. En elev började och skickade sedan pennan till nästa. När tiden var slut fick varje grupp välja ett verb de kommit på och visa det med hjälp av kroppsspråk, som charader. Tillsammans hittade vi 26 olika verb, t.ex. fly, jump, spin, wave, orbit och dance. Nu var det dags att skriva meningar med verben. För att ytterligare träna på verben tillsammans kör vi Berättaren då och då med instruktionen att de ska säga till varandra: I want you to…. och ett verb som kompisen sedan ska utföra.

Övningen var lustfylld och språkrikt med mycket samtal och diskussioner. Struktur: Skicka ett problem I "Allmänt" Struktur: Brainstorm Struktur: Karusellen. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar.

Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Grundstruktur Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Variant 2 Roller I "Allmänt"