background preloader

Ninnanni

Facebook Twitter

Gruppsida. Musikquiz VT 2020 - Google Slides. Filmpedagogik sa funkar det 171127. Först när Mats var död förstod föräldrarna värdet av hans gaming. Den här artikeln publicerades första gången den 27 januari på nrk.no – läs norska originalet här - Vi var ju väldigt traditionella.

Först när Mats var död förstod föräldrarna värdet av hans gaming

Ville inte att han skulle vända på dygnet och sådana saker, säger Robert Steen. Det är 23 augusti 2018. Robert sitter på ett kafé ett stenkast från sitt kontor i Oslo rådhus och berättar om sin son.

Valet 2018

Svensk språkhistoria. Tolka bilder - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Syfte För att träna inferenser och öka ordförrådet.

Tolka bilder - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Läraren reflekterar När jag arbetade med ett sagotema ville jag öka elevernas strategier för att göra inferenser. En bra utgångspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om “eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Metod – Att tolka en bild När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta i bilden och utanför bilden, med olika känslospråk och med författarens och ditt eget perspektiv. Prata mer film i skolan! Börja med enkla filmanalyser. Photo by Conner Murphy on Unsplash Detta är en kort guide till olika frågor man kan ha som utgångspunkt när man pratar om och diskuterar en film man har sett i skolan.

Prata mer film i skolan! Börja med enkla filmanalyser

Meningen är att frågorna ska vara så generella att de ska gå att använda på alla typer av filmer och vid olika åldersgrupper. Att prata om en film man har sett ger en djupare förståelse och ger utrymme för reflektion kring det filmen handlade om. Lite om svenska: Kul med grammatik. Här är några roliga övningar som är hämtade från grammatikdagen 2012 TempusövningDet här är en enkel övning som man kan göra så lång eller så kort som man vill.

Lite om svenska: Kul med grammatik

Låt eleverna ta fram sina bänkböcker och tala om vilket huvudsakligt tempus de är skrivna i, presens eller imperfekt/preteritum? Låt dem välja ett stycke och byta tempus.Diskutera skillnaden. Svenska tal – Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska. Jennys julkalender - den 4 december. Har du sett filmen Måste gitt?

Jennys julkalender - den 4 december

Om inte, ska du passa på under julledigheten. Detta är en film som passar perfekt att använda i undervisningen från åk 7 och uppåt. Du kan använda den i ett ämnesövergripande projekt, där ämnena svenska, bild och SO finns med eller bara använda den i svenska för att diskutera språksociologi och skapandets kraft. Filmen handlar om Metin, som bor i en förort till Stockholm. Julkalender 2017. Anand Giridharadas: A tale of two Americas. And the mini-mart where they coll... Learning a second language isn't just good for your brain—it's good for democracy, too — Quartz. Now that mobile is maturing and its growth is slowing, everyone in tech is turning to thinking about what the Next Big Thing will be.

Learning a second language isn't just good for your brain—it's good for democracy, too — Quartz

It’s easy to say that “machine learning is the new mobile” (and everyone does), but there are other things going on, too. Aftonbladet perspektiv: Trans-begreppen. Morocco 4x4 The BEST and most beautiful places , off road Expedition Epic Music ,مغربي , KB4x4.pl. Engelsk. Fonetik för nybörjare - digitalt - Mia Smith. Ett ämne som berörs av språklärare med jämna mellanrum är fonetisk skrift.

Fonetik för nybörjare - digitalt - Mia Smith

För ett antal år sedan var det en naturlig del av undervisningen, så ser det inte riktigt ut idag. Kanske beror detta på att de digitala verktygen hjälper eleverna med ljudbilden på ett annat sätt. Vissa lärare arbetar även idag med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Fonetik nämns inte specifikt i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder ”Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.”

Henrik Dorsin talar alla världens språk. LearnEnglish Teens - British Council. Jobba i motorbranschen? » Gratis i Skolan. Syftet med lektionen är att lyfta fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med målinriktad arbetslivsanknytning.

Jobba i motorbranschen? » Gratis i Skolan

Genom att titta på yrkesval inom en bransch vidgas elevernas förståelse för arbetslivets många olika vägar och möjligheter. Till lektionen kopplas också en diskussion om kundbemötande i en bilverkstad. Övningen har utformats för att låta elever använda motorbranschen som ett exempel på hur man kan orientera sig inom en bransch i fråga om framtida yrkesval. Meningen är att eleverna ska få upptäcka att bakom ett enskilt yrke finns en mängd andra yrken inom samma bransch och flera olika karriärvägar. > Länk till Bilproffs.se. Reading - spraktrollet. “Bokförlagen måste sluta tänka så mycket på böcker” Över 40 miljoner användare har hittat till startupbolaget Wattpads tjänst för socialt skrivande.

“Bokförlagen måste sluta tänka så mycket på böcker”

På besök i Stockholm riktar innehållschefen Ashleigh Gardner en känga åt den traditionella förlagsbranschen. “Sluta tänka så mycket på böcker”, säger hon. How to improve your English - spraktrollet. Fairy Tales, in General – WebEnglish.se. The Best Sites To Help Teach About 9/11.

Idioms and proverbs

Environmental issues in English. English books and literature. Writing. Conversation. English grammar. Poetry in English. English vocabulary. Presidential election in the USA 2016. English films.

Listening comprehension

Culture and holidays. London. Gott och blandat på engelska. Kim studies. Famous people. Kooperativt lärande. Skrivövningar i svenska. Olika texttyper (svenska) Digitala verktyg. Plugga smartare. Ungdomslitteratur - frågor och planeringar. Litteraturhistoria. Etik och moral - svenska. Reklam och medier. Dialekter och minoritetsspråk.

Nordiska språk. 2016 Olympics: What Rio doesn’t want the world to see. A Google a Day. Intermediate Level, Year 7-9. Facebook. TEDxTeen.com - Ann Makosinski - Why I Don’t Use A Smart Phone.

Källkritik Historia / svenska

Historia - Andra världskriget och förintelsen. Deconstructing History: Mayflower Video - The Mayflower. You're almost done!

Deconstructing History: Mayflower Video - The Mayflower

You will soon receive an activation email. Once you click on the link, you will be added to our list. If you do not receive this email, please contact us. To ensure delivery to your inbox, add us to your address book. Oops, there's a problem. At this time we are unable to complete your subscription.This email address has been previously opted out from receiving any emails from A+E Networks. You have already subscribed to this list. Revolutionernas tid.

Sommarpratare