background preloader

Ninnanni

Facebook Twitter

ETS5061Boyinthedress handledning. Learning a second language isn't just good for your brain—it's good for democracy, too — Quartz. Now that mobile is maturing and its growth is slowing, everyone in tech is turning to thinking about what the Next Big Thing will be.

Learning a second language isn't just good for your brain—it's good for democracy, too — Quartz

Aftonbladet perspektiv: Trans-begreppen. Morocco 4x4 The BEST and most beautiful places , off road Expedition Epic Music ,مغربي , KB4x4.pl. Engelsk. Fonetik för nybörjare - digitalt - Mia Smith. Ett ämne som berörs av språklärare med jämna mellanrum är fonetisk skrift.

Fonetik för nybörjare - digitalt - Mia Smith

För ett antal år sedan var det en naturlig del av undervisningen, så ser det inte riktigt ut idag. Kanske beror detta på att de digitala verktygen hjälper eleverna med ljudbilden på ett annat sätt. Vissa lärare arbetar även idag med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt.

Fonetik nämns inte specifikt i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder ”Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.” Henrik Dorsin talar alla världens språk. LearnEnglish Teens - British Council. Jobba i motorbranschen? » Gratis i Skolan. Syftet med lektionen är att lyfta fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med målinriktad arbetslivsanknytning.

Jobba i motorbranschen? » Gratis i Skolan

Genom att titta på yrkesval inom en bransch vidgas elevernas förståelse för arbetslivets många olika vägar och möjligheter. Till lektionen kopplas också en diskussion om kundbemötande i en bilverkstad. Övningen har utformats för att låta elever använda motorbranschen som ett exempel på hur man kan orientera sig inom en bransch i fråga om framtida yrkesval. Meningen är att eleverna ska få upptäcka att bakom ett enskilt yrke finns en mängd andra yrken inom samma bransch och flera olika karriärvägar. > Länk till Bilproffs.se Lektionen behandlar följande centrala innehåll: Samhällskunskap Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.

Reading - spraktrollet. “Bokförlagen måste sluta tänka så mycket på böcker” Över 40 miljoner användare har hittat till startupbolaget Wattpads tjänst för socialt skrivande.

“Bokförlagen måste sluta tänka så mycket på böcker”

På besök i Stockholm riktar innehållschefen Ashleigh Gardner en känga åt den traditionella förlagsbranschen. “Sluta tänka så mycket på böcker”, säger hon. När chefer ur den svenska bokbranschen träffas för att tala om utmaningar står ofta bokjätten Amazon högt på dagordningen. Likaså e-bokspriser och de svenska bibliotekens e-boksutlåning. Kanske borde de rikta uppmärksamheten åt ett annat håll. Wattpad är en plattform för socialt och kollaborativt historieberättande.

Det är en plats där en svensk 17-årig tjej kan få ihop miljontals läsningar av sin berättelse utan att det upptäcks av de traditionella förlagen. Bolaget profilerar sig som en community för både läsare och författare, där berättelser ofta växer fram i samspel med publiken. Den största marknaden är USA, tätt följt av Filippinerna.

“När vi lanserade i Filippinerna fanns egentligen ingen inhemskt e-boksmarknad. How to improve your English - spraktrollet. Fairy Tales, in General – WebEnglish.se. Related Topics: Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, The Three Billy Goats Gruff, Cinderella Background This theme is different from the others in WebEnglish.se, as it mostly presents various fairy tale related materials to choose from and not a set of directly usable materials in order.

Fairy Tales, in General – WebEnglish.se

The Best Sites To Help Teach About 9/11. You might want to check-out my New York Times post that includes 9/11 teaching ideas and a student interactive quiz for English Language Learners.

The Best Sites To Help Teach About 9/11

With the anniversary of the attack on the World Trade Center and the Pentagon coming-up in less than a month, I thought I would put together a “The Best…” list to highlight some relevant accessible sites for English Language Learners. Teachers of very young students probably want to review some of the video clips to determine if they would be too disturbing to watch. There are certainly plenty of resources around that cover many of the country and worldwide effects of the attack in the years since then (and I’ll probably be compiling a list of them soon).

This list, though, is focused on sites that talk about the day itself. I do, however, include one or two resources that provide some historical perspective.

Idioms and proverbs

Environmental issues in English. English books and literature. Writing. Conversation. English grammar. Poetry in English. English vocabulary. Presidential election in the USA 2016. English films.

Listening comprehension

Culture and holidays. London. Gott och blandat på engelska. Kim studies. Famous people. Kooperativt lärande. Skrivövningar i svenska. Olika texttyper (svenska)

Digitala verktyg

Plugga smartare. Ungdomslitteratur - frågor och planeringar. Litteraturhistoria. Etik och moral - svenska. Reklam och medier. Dialekter och minoritetsspråk. Nordiska språk. 2016 Olympics: What Rio doesn’t want the world to see. A Google a Day. Intermediate Level, Year 7-9. Facebook. TEDxTeen.com - Ann Makosinski - Why I Don’t Use A Smart Phone. Källkritik Historia / svenska. Historia - Andra världskriget och förintelsen.

Deconstructing History: Mayflower Video - The Mayflower. My TV provider is not listed.

Deconstructing History: Mayflower Video - The Mayflower

Why not? We are currently working on adding more TV providers. Please check back frequently to see if your TV provider has been added.

Revolutionernas tid