background preloader

Open Access i podobne

Facebook Twitter

Better Sharing Through Licenses? Measuring the Influence of Creative Commons Licenses on the Usage of Open Access Monographs. Research Article Author: Ronald Snijder.

Better Sharing Through Licenses? Measuring the Influence of Creative Commons Licenses on the Usage of Open Access Monographs

DOAJ EDITORS ON THE EFFECTS OF THE NEW DOAJ CRITERIA – News Service. This is a guest post by Andrea Marchitelli, Paola Galimberti and Andrea Bollini, who write about their experience of being DOAJ editors and their published paper: “Helping journals to improve their publishing standards: a data analysis of DOAJ new criteria effects” After DOAJ implemented new criteria for inclusion of open access journals and invited all journals listed in the directory to reapply, a large number of journals was removed from the database, most for failing to submit an updated application within the deadline.

DOAJ EDITORS ON THE EFFECTS OF THE NEW DOAJ CRITERIA – News Service

DOAJ volunteers, Paola Galimberti as an Editor and Andrea Marchitelli as an Associate Editor for Italy, wanted to investigate if their contribution, and the contribution by DOAJ volunteers all over the world, was effective in trying to improve the quality of journals indexed in the directory. Helping journals to improve their publishing... Abstract In 2013, Directory of Open Access Journals (DOAJ) expanded and updated its inclusion criteria and its journal evaluation process, ultimately removing a large number of journals that failed to submit an updated application.

Helping journals to improve their publishing...

The present study examined the results of the new process and its capability to improve the quality of the directory and the reliability of the information contained in it. A dataset of 12.595 journals included in DOAJ, since its launch in 2003 until May 15th 2016, was examined and compared to other data. The number of journals deleted from DOAJ during this period is 3776; the majority of them (2851 journals) were excluded because publishers failed to complete the reapplication on time; 490 had ceased publication or were otherwise inactive; 375 were excluded for ethical issues; 53 because they were no longer open access or the content was embargoed, the final 7 were removed for other reasons.

Keywords Baker, Monya. Directory of Open Access Journals. Art przeczytać. Bill & Melinda Gates Foundation Open Access Policy. The Bill & Melinda Gates Foundation is committed to information sharing and transparency.

Bill & Melinda Gates Foundation Open Access Policy

We believe that published research resulting from our funding should be promptly and broadly disseminated. We have adopted an Open Access policy that enables the unrestricted access and reuse of all peer-reviewed published research funded, in whole or in part, by the foundation, including any underlying data sets. As of January 1, 2015 our Open Access policy will be effective for all new agreements. During a two-year transition period, publishers will be permitted to apply up to a 12 month embargo period on the accessibility of the publication and its underlying data sets. This embargo period will no longer be allowed after January 1, 2017. Our Open Access policy contains the following elements: Publications Are Discoverable and Accessible Online. Email questions to openaccess@gatesfoundation.org. OPEN ACCESS JOURNALS IN SPAIN – News Service. This is a guest post by Miguel Navas, member of AccesoAbierto research group and Librarian at the Catalan Government in Barcelona, Spain.

OPEN ACCESS JOURNALS IN SPAIN – News Service

According to Ulrich’s data 1, Spain is in tenth position in scholarly journal production, with 2.5% of the titles worldwide. The United States alone accounts for 21%, and nearly one third of journals are published by countries with fewer contributions than Spain. However, when talking about Open Access journals, the output is quite different: according to both Ulrich’s and DOAJ2, Spain is currently country number four in the world with 5.5%, after Brazil, UK and USA. Browse by Document Language.

Home | Search | Browse | Browse by...

Browse by Document Language

Document Language Document Type Repositories. Czasopismo otwate w Polsce. Perspektyw rozwoju i dobre praktyki. DOAJ - o zaletach i problemach katalogowania społecznościowego czasopism otwartych. Open Access Analiza. Fair Source License – alternatywa dla mechanizmów Creative Commons? Stosując licencje Creative Commons traktujemy w ten sam sposób małe instytucje edukacyjne i wielkie komercyjne portale, które nic nie wnoszą do wspólnej puli wolnych zasobów ani nie pełnią żadnej pozytywnej misji społecznej.

Fair Source License – alternatywa dla mechanizmów Creative Commons?

Prawo autorskie to jeden z czynników hamujących postępy digitalizacji dziedzictwa. Jest skomplikowane i niejednoznaczne, ogranicza rozwój domeny publicznej, nakłada nieracjonalnie długi okres ochrony na utwory oraz chroni nawet te zasoby, których skuteczne komercyjne wykorzystanie nie jest już możliwe. Z drugiej strony jednak daje twórcom i wydawcom (oraz spadkobiercom) podstawowe narzędzia do tego, aby decydować o udostępnieniu swoich utworów w internecie. Niektórzy z nich blokują umieszczenie swoich materiałów online, inni – we współpracy z instytucjami kultury – decydują się na publikowanie chronionych wciąż utworów z wykorzystaniem rozmaitych licencji, w tym popularnych licencji Creative Commons. Oczywiście takie rozwiązanie ma poważne wady. „Drapieżne” czasopisma w bibliotecznych bazach danych: jak bardzo należy się martwić?

W 2009 roku prof.

„Drapieżne” czasopisma w bibliotecznych bazach danych: jak bardzo należy się martwić?

Jeffrey Beall – bibliotekarz i autor znanego bloga poświęconego zagadnieniom publikowania w modelu otwartego dostępu, zacząć tworzyć listę tzw. drapieżnych wydawców (ang. predatory publishers), czyli firm żerujących na modelu finansowania otwartych czasopism z opłat pobieranych od autorów artykułów. "Fair" open access and the future of scientific publishing. When researchers, funders, universities and libraries started thinking about open access and improving scholarly communication in the late 1990s, the focus was on access.

"Fair" open access and the future of scientific publishing

Indeed, the most immediate challenge was to make it possible to access scientific literature resulting from public funding. Criteria for Open Access and publishing – ScienceOpen. In June 2015, the Committee on Publication Ethics, the Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association and the World Association of Medical Editors updated their joint statement, originally published in 2013: the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing [1].

Criteria for Open Access and publishing – ScienceOpen

These principles were to a considerable extent derived from the criteria for the admission of journals into DOAJ that were expanded, updated and put into practice in March 2014 [2].