background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

New Sims - PhET Simulations. Digital resursbank Discovery Education Espresso F-6 Digitalt Liber. Vanliga frågor digitalt Tel 08 690 92 30 mån-fre kl 8-16 support@liber.se Den senaste modulen (HT-16) i Discovery Education Espresso görs i samarbete med Hans Persson.

Digital resursbank Discovery Education Espresso F-6 Digitalt Liber

Eleverna får studera byggnader och lära sig om hur man bygger stabila, hållfasta och miljövänliga konstruktioner. Kontakta mig om du vill ha mer information kring digitala läromedel, boka en utbildning eller om du behöver rådgivning. Patrik Eide Tel 08 690 93 31 patrik.eide@liber.se Boka kostnadsfritt besök! "Jag förstår inte varför inte fler använder Espresso, när det spar så mycket tid för lärarna.

" Carola Sjöberg, Östra skolan i Trelleborg "En fördel med Espresso är att allt är samlat där, så jag slipper surfa runt på andra webbsidor, vilket är mycket tidssparande! " Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Kunskapsvägg åk 4-6.

Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Plugga bättre: Mindmap - UR Skola.

Bloggar

Testa nya läromedel Övrigt grundskola Grundskola Liber. Pinterest: Upptäck och spara kreativa idéer. Barn utsatta för sexuella övergrepp - Rädda Barnen. Formativ bedömning. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. No åk F-6. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Tillhör du redan en skola som är ansluten till Skolfederation?

Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Klicka på ikonen nedan för att logga in med Skolfederation. SurveyMonkey : logiciel gratuit de sondage en ligne et de questionnaire. Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg – så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Checklista för källkritik. SurveyMonkey : logiciel gratuit de sondage en ligne et de questionnaire. Utforska - GOTD.

NE.se. Begreppsmaskin. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Länkskafferiet - Skolämnen. En lekfull mattesajt på flera språk.

Länkskafferiet - Skolämnen

Ta hjälp av den lekfulla musen och hitta skojiga mattelekar. Gissa gåtor, lär dig dela lika, bygg torn, eller hitta rätt form. Språken är svenska, arabiska, finska, samiska, spanska, sorani (sydkurdiska) och turkiska. Flash Player behövs på datorn. UR.se - Kunskapsbanken. Lärlabbet: Se mobbning. Start. AnswerGarden. Fira FN-dagen i skolan! I år firar FN 70 år!

Fira FN-dagen i skolan!

Vill du uppmärksamma FN-dagen i din klass? Här kan du hitta årets skolmaterial och tävling. Skolmaterial FN-dagen 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet! Detta skolmaterial innehåller berättelser om barn i världen som påverkas av FN:s arbete, samt fakta, diskussionsfrågor och övningar. Materialet finns som pdf att ladda ner samt i tryckt form att beställa. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Start. SLI.SE. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar.

Skolbanken

Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet. Vem har gjort materialet? Det är pedagoger i skolor och förskolor som använder Unikum som har gjort de pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar som finns i Skolbanken. Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken?