background preloader

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION
Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen. Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Koppling till kurs- och ämnesplanen I skolans kurs- och ämnesplaner för bland annat engelska, svenska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap ställs det krav på att undervisningen ska behandla informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Förmågor i läroplanen Källkritisk förhållningsätt i undervisningen Källkritik för tryckta källor Källkritik för digitala källor Webbstjärnan Related:  lucmirData

Bok språkinriktad undervisning, Hajer SÅ SKAPAR DU QR-SAGOR – PEDAGOG INSPIRATION Jag har lovat ett inlägg om hur man enkelt gör QR-sagor. Kom lite senare än planerat men bättre sent än aldrig! Jag brukar oftast använda mig utav appen Cloud QR som finns att ladda ner på AppStore och Googleplay. Det är en väldigt simpel app, som är väldigt lätt att förstår sig på med många olika funktioner. Här nedan hittar du steg för steg hur du kan skapa egna QR-sagor.Börja med att ladda ner appen, skapa sedan ett konto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Volia!

Språkstörning - en pedagogisk utmaning - SPSM Webbshop 140 kr exkl. 6% moms Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever. Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet. Elever med språkstörning behöver en lugn och tillrättalagd lärandemiljö med mycket visuellt stöd. I den här boken får pedagoger som undervisar ton­årselever många konkreta förslag på bemötande och sätt att undervisa. Denna andra upplaga har reviderats och utökats med fler metoder och förslag på digitala verktyg. Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har lång erfarenhet av elever med språkstörning. Visa mer

Skapa QR-kod enkelt här! | SkapaQRkod.se Mer bedömning än återkoppling i kamratbedömning Therese Granekulls studie är genomförd med 21 elever i årskurs 5. Eleverna har fått i uppgift att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd DiNO, ett stödmaterial för formativ bedömning i NO. De arbetade med en uppgift om ett brinnande ljus och en uppgift om parfymdoft. I materialet finns både uppgifter, bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. De uppgifter som eleverna arbetade med var inriktade på förmågan att beskriva och förklara samband genom att använda naturvetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Eleverna arbetade vid två tillfällen med uppgifter ur materialet och vid varje tillfälle delades de sedan in i grupper som genomförde kamratbedömning med hjälp av bedömningsmatrisen. Resurser för varandras lärande Studien motiveras med att det finns ett stort behov av kunskap om kamratbedömning mot bakgrund av det ökade intresset för formativ bedömning, där en central tanke är att eleverna ska utgöra resurser för varandras lärande. Innehåll och person i fokus Ämnesinnehåll saknas

Vad kan en dator tillföra undervisningen? – Digi-bloggen Efter de nyligen reviderade styrdokumenten med en hel del digitala inslag har en av sommarens stora lärarsnackisar i sociala medier varit debatten om digitala verktygens vara eller icke vara i skolan. Igen. Jag anser att datorn har stor potential, så länge man använder den ändamålsenligt. Självklart ska både elever och lärare lära sig hur modern teknik fungerar och kan användas i olika sammanhang. Jag använder digitala verktyg ofta. Egentligen behöver man inte krångla till det så förbaskat. Planera mera. Använd datorn rätt. Bestäm syftet. Välj ändamålsenligt. Bestäm strukturen. Självklart föregås uppgiften av enskild tänkande, samtal parvis och i helklass. Till sist en topplista på de mest ändamålsenliga verktygen för mitt och mina elevers arbete: Google Drive - skapa och dela dokument, presentationer och enkäterYoutube - publicera och ta del av andras filmklippPadlet - gemensam yta för publikationerAnswergarden - samla ord tillsammansCanva - kombinera bild och text

Bo Hejlskov Elvén Popplet Extra anpassningar, särskilt stöd samt utmaningar | Läs- och språksatsningen I Skolverkets egen presentation av Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling presenteras fyra motiv till bestämmelserna. Ett av dessa är att: Identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de elever som behöver extra utmaningar Citatet innehåller tre olika uppdrag som läraren måste bevaka: extra anpassningarsärskilt stödutmana Om och när läraren befarar att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen ska läraren göra extra anpassningar av sin undervisning. Bedömningsstödet ska säkra att eleverna får de extra anpassningarna och det särskilda stödet i ett tidigt skede samt att det stöd som ges är relevant för eleven. Sätta in tidiga och relevanta insatser i tid Skolinspektionen har nu slutfört en granskning av de extra anpassningar och det särskilda stöd som erbjuds elever i grundskolorna. Skolinspektionen fann att förståelsen av begreppet extra anpassningar tog sig olika uttryck på olika skolor. Referenser Skolinspektionen (2016).

Curvy in HTML5 Curvy is a HTML5 puzzle game using the canvas element. Just rotate the tiles so that like colors connect. Modernizr tells me you don't have canvas support in your browser. Presented to you by FlamingLunchbox is a puzzle, originally for Android phones, using a simple idea. Each Curvy puzzle consists of a grid of hexagonal tiles. Curvy allows a variety of different puzzle sizes, providing puzzles that can be quickly solved as well as more complex versions depending on the size you choose. Want it on Android? We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.

Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet | Epoch Times Sverige Det finns mer än en anledning till att läsa en god bok. (Foto: Hieu Le/Unsplash) Kanske tillhör du den skaran av människor som sällan läser en bok. 1. När du väl börjar förkovra dig i en spännande bok eller en lång intressant artikel i en tidskrift ger du det all din fokus, vilket innebär att du ”försvinner” in i en annan värld. Sanna Ehdin: Bryt negativa tankemönster med boken Nya Sluta kämpa – börja leva 2. Den som läser mycket böcker bygger upp ett rikare ordförråd och blir bättre i språket. 3. En studie från Göteborgs universitet har visat att läsning kan underlätta vid psykisk ohälsa. 4. Det du läser kommer att samlas i din hjärna och bli till din kunskapsbank. 5. Den som inte är van vid att läsa böcker vet att det är svårt att bara sätt sig ner och fokusera på läsning. 6. Ny bok visar på invandringens möjligheter 7. Ju mer du läser desto mer kommer du att förbättra din fantasiförmåga eftersom du automatiskt formar bilder i din hjärna. 8.

Roliga och lärorika barnspel för iPhone, iPad, Android och Windows Leva med språkstörning Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen. Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här jämförelsen för att förklara begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning. Resan Tänk dig att du flyttar utomlands. Ok, nu är du alltså i England. På föreläsningen Tänk dig nu att du går på konferens, i ett ämne som du behärskar väl. Under rasten lyssnar du, eller försöker lyssna, på en diskussion om föreläsningen. På puben Nu byter vi miljö, men är kvar i England. Just ikväll befinner ni er tillsammans på en pub. Du får ett brev Vi byter miljö igen, fast vi är kvar i England. Hemma igen Nu är vi hemma i Sverige igen. Svårt att förstå i klassrummet Konsekvenser i vardagen

Related: