background preloader

Personlig utveckling

Facebook Twitter

Three Tricks for Dealing with Anxiety In the Moment. Use This Flowchart to Identify What Type of Procrastinator You Are. Productivity 101: A Primer to The Pomodoro Technique. Set a Procrastination Free Block to Get Important Tasks Done. Don't Give Up on an Idea Because It's "Bad," Iterate it Instead. ​Don't Be Afraid to Ask Dumb Questions. Därför blir du sjuk när du är ledig. Så undviker du fritidssjukan Frisk och lugn på semestern.

Därför blir du sjuk när du är ledig

Här är stressforskaren Dan Hassons bästa tips. 1 Stress är okej till en viss nivå. Det viktiga är att du ger dig tid för regelbunden återhämtning och inte stressar jämt. 2 Sov! 3 Jobba inte in i det sista. 4 Varva ner redan två, tre dagar före semestern. 5 Tacka nej till extrajobb av typen "kan du göra den här rapporten också? " Minska stressen - njut av ledigheten * Planera semestern. . * Sänk ambitionsnivån och kraven på dig själv. * Fundera på eventuella problem som kan uppkomma och hur du och familjen kan lösa dem. . * Semestern är till för att njutas, så fråga dig och familjen vad ni kan göra för att alla ska njuta av den maximalt. * Prata ihop er i familjen och kom gemensamt överens hur ni fördelar arbetsuppgifter och bestäm när de ska vara utförda.

. * Kom överens om att tala vänligt med varandra. Äntligen semester. Ännu vet man inte de exakta orsakerna, men en teori som stress- och Dan Hasson är stress- och arbets­miljöforskare. Avoid Saying "I'm Sorry" for a Better Presentation. Apparna som kan göra dig lycklig. Vill du ha ett bättre och lyckligare liv?

Apparna som kan göra dig lycklig

Här är 10 appar som kan öka ditt välbefinnande och hålla koll på humöret. Psykologi handlar om oss själva: varför vi gör saker, vad vi tänker, känner och hur våra sinnen, hjärna och organ samverkar. På senare år har positiv psykologi inom vetenskapen fått allt större genomslag. Det innebär att man fokuserar på faktorer som ökar det subjektiva välbefinnandet, sådant som gör oss lyckliga helt enkelt. Lyckliga människor lever dessutom i genomsnitt sju till tio år längre än andra, visar forskning. Men kan en app verkligen vara användbar och ha effekt på vårt psykiska välmående? Forskning vid bland annat Umeå universitet har visat att det går att skapa nya vanor och höja sin lyckonivå med hjälp av den nya tekniken. Enligt Lucy Maddox, legitimerad psykolog och föreläsare, gillar de flesta människor att få råd om hur man kan leva ett bättre liv. Men tänk på att passion och motivation är de viktigaste ingredienserna för att lyckas med din strategi.

The Five Questions Successful People Routinely Ask Themselves. "Det handlar om verkliga hjärnskador" - op.se. Frågan om utbrändhet, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, har stötts och blötts i åratal.

"Det handlar om verkliga hjärnskador" - op.se

Debatten har gått het såväl i riksdag och regering, myndigheter och runt hemmens köksbord om huruvida utbrändhet är ett verkligt sjukdomstillstånd, om det egentligen är detsamma som depression, eller kanske rent av handlar om bristande arbetsmoral hos de som sjukskriver sig för det. Nu har Agneta Sandström, psykolog på Remonthagens Rehabcentrum, publicerat en mycket uppmärksammad doktorsavhandling som kan komma att skaka om etablissemanget och rent av ändra samhällets syn på utbrändhet. Hennes forskning visar att utmattningssyndrom inte bara går att diagnostisera, utan även att det kan ge direkta och mätbara hjärnskador, med bestående men som följd. – Det här är den diagnos som ökat mest bland de sjukskrivna i Sverige och kvinnor är överrepresenterade.

. – En sak de här kvinnorna hade gemensamt var att de hade dåligt minne och svårt att sova. 10 Tasks You Should Never Put on the Back Burner. When Doing Nothing Is Better for Your Productivity. Krångliga typsnitt lättare att förstå. Foto: Alamy Liten text och krångligt typsnitt gör att du lättare kommer ihåg vad du läser i en bullrig miljö, visar ny forskning.

Krångliga typsnitt lättare att förstå

Den som arbetar i ett kontorslandskap kan glömma väldesignade dokument. Svårlästa texter är lättare att lägga på minnet i en bullrig miljö, enligt miljöpsykologer på Gävle högskola, skriver tidningen Kollega. Miljöpsykologerna har utfört ett experiment där människor får läsa texter i miljöer med bullrigt bakgrundsljud. Resultaten visar att deltagarna både läser och minns de svårlästa bättre. – Vår ambition är att visa att effekten faktiskt finns i ett vardagligt sammanhang, säger Patrik Sörqvist, forskningsledare i miljöpsykologi vid högskolan till Kollega.

Han anser att folk har lättare att lösa logiska problem med svårare typsnitt. – Det har inte vi visat men annan forskning har gjort det. Why Do People Persist in Believing Things That Just Aren't True? Last month, Brendan Nyhan, a professor of political science at Dartmouth, published the results of a study that he and a team of pediatricians and political scientists had been working on for three years.

Why Do People Persist in Believing Things That Just Aren't True?

Start With a "Climate Quadrant" for More Efficient Meetings. 8 Questions That Will Improve Your Relationship with Your Boss.

GTD

Lifehacker. Lifehacker. Hur kan misstag göra mig till en mer rationel person. A subject near and very dear to the slivers of my heart that I still have, and while I could go on and on in a lengthy disseration, I'm quite aware of the fact that nobody would really want that, so I'll just give a summary of what I learned about the subject: Be willing to be honest with yourself, and be willing to take a detailed survey of who you are and how you think about things.

Hur kan misstag göra mig till en mer rationel person

If you have aspects to yourself that other people would find distasteful, repugnant, or disgusting, admit that to yourself.