background preloader

Fritids utveckling mm

Facebook Twitter

Förstelärare - Sandbäcksskolan. På Sandbäcksskolan har vi fem förstelärare med huvuduppdraget att öka måluppfyllelsen hos våra elever.

Förstelärare - Sandbäcksskolan

Matematikämnets didaktik Eva Appelgren Vara delaktig i utveckling av matematikundervisningen på kommunal nivå bl. a som Matematikombud.Utveckla matematiken i förskoleklassen på Sandbäcksskolan.Inspirera andra förskoleklasser i kommunen i arbetet med matematik.Fortsätta att inspirera och stötta kollegor på skolan i didaktiska diskussioner.Tipsa om litteratur, läromedel, kurser och föreläsningar.Leda matematiklyftet. Svenskämnets didaktik Ia Barkne Utveckla arbetet med ASL (att skriva sig till läsning) på Ipads.Vara med att utveckla bra modeller för läs- och skrivstrategier.Få svenskämnet att genomsyra alla ämnen, på olika sätt, men med ett medvetet förhållningssätt.

Förstelärare i fritidshem Mikael Brolin Framgångsrika undervisningsmetoder med hjälp av IKT Jimmie Bäck. Deliberativ demokrati på fritidshemmet – en analys av vår verksamhet. Deliberativ demokrati på fritidshemmet – en analys av vår verksamhet Av Jesper Nilsson Barnen på fritidshemmet Inledning och problembeskrivning Demokrati!

Deliberativ demokrati på fritidshemmet – en analys av vår verksamhet

Denna minst dåliga styrelseform som fullkomligt genomsyrar läroplanen (Skolverket, 2010)! I följande text kommer en viss sorts demokrati behandlas, nämligen den deliberativa formen av demokrati. Föreliggande studies relevans placeras i skenet av att demokratiarbetet i skolan brister trots sin tydliga framskrivning i läroplanen (Lelinge, 2011).

Nu lär sig barnen mer på fritids. – Genus kommer alltid upp när man håller på med det, säger fritidsledare Stina Blad.

Nu lär sig barnen mer på fritids

Det är så pedagogiken på fritidshemmet funkar: man utgår från det som ungarna har lust att göra, och fångar upp de diskussioner som kan knytas till det man håller på med. Ett spel Monopol kan till exempel bli till ett samtal om fängelser eller pengars värde. Bakning blir inte bara en kaka utan också en liten lektion i matematik. Allmänna råd fritidshem del 1. Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet (lång version)

Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet (lång version) Fritidshem - lärande i ett helhetsperspektiv (kort version) Fritidshem - lärande i ett helhetsperspektiv (lång version) (Svenska) Elevers övriga förmågor i utvecklingssamtal – ett formativt bedömningsmaterial med elever på fritidshem och i skola. Fritidshem - lärande i ett helhetsperspektiv (lång version) Fritids. .Det är på fritids det händer. Att beskriva en tematisk fritidspedagogisk process som spänner över både skol- och fritidstid och som innehåller en stor portion elevdemokrati, lärande lek och flödande fantasi.

.Det är på fritids det händer.

Det är inte alltid helt lätt. Här visar Johanna både hur ett sådant härligt projekt kan se ut, få breda ut sig och ta plats under elevernas hela dag, och hur dokumentationen av en sådan process kan se ut i bloggform. Varsågoda! Allt började under vårt tema i återvinning, jag gick ner i halvklass och vi pantade burkar och varje halvklass fick ungefär 25 kr var att handla för. Den ena gruppen köpte tuggummi, den andra gruppen ville köpa pumpor. Här föddes idén till vårt pumpaprojekt via barnens fantasi. Steg 1. Då kör vi igång! Alla lektioner som jag haft i detta svenska/bild ämne har varit i halvklass skall tilläggas. Steg 1-2. Vi kom fram till att vi skulle ha med: namn, ålder, familj, egenskaper, husdjur och fritidsintressen.

Steg 3. Nu var det dags att hitta på sin pumpafamilj. Ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130910_egge_out_of_school_en.pdf. Allmänna råd för fritidshem - Diskussion. Allmänna råd för fritidshem - Bodil Båvner, SKL. Allmänna råd för fritidshem - Bengt Thorngren, Skolverket. Allmänna råd Fritids. Allmänna råd åtgärdsprogram.

Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Tegelbos Fritidsblogg. Under påsklovet hittade pedagogerna en gammal overheadprojektor.

Tegelbos Fritidsblogg

På förskolor har de länge brukats för att leka och lära med ljus. I den moderna skolan har overheaden ersatts av modernare teknik, och den har glömts bort. Men eftersom de fortfarande används som ett spännande pedagogiskt verktyg på förskolorna, tänkte vi pedagoger att våra fritids barn kanske kunde ha behållning av dem. Barnen ritar med tuschpennor på overheadpapper. Barnen ritade med tuschpennor på overheadpapper, det var spännande att höra deras resonemang om varför det blev upp-förstorat och hur själva apparaten fungerade. Barnen skapar modern konst med genomskinligt material. Vi har många spel på fritids och en av pedagogerna erbjöd barnen att testa att lägga genomskinligt material för att se vad som hände. Vi har mycket material på fritids och det är kul att återanvända gammal teknik. Den 2/5, 23/5 och 30/5 är det ingen skola. Idag kunde de som ville delta i en kalahaturnering.

Hexmasters Faktoider.